Viitteet 8462-8465 / 8465

  • Öljy-ilmavoitelun soveltaminen Ruukki Raahen tehtaalla 

   Virsiheimo, Pekka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty Rautaruukki Oyj:n toimeksiannosta. Työn aiheena on öljy-ilmavoitelun soveltaminen Ruukki Raahen tehtaalla. Raahen tehtaalla käytetään teräsaihioiden valamiseen kolmea jatkuvavalukonetta, joiden ...
  • Öljylämmitteiset rakennukset Iin kunnan alueella ja niiden CO2-päästövähennyspotentiaali 

   Onkalo, Marika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Iin kunnassa on sitouduttu vähähiilisyyteen ja kunnan kiinteistöissä on jo luovuttu öljylämmityksestä. Työn tavoitteena oli selvittää yksityisten öljylämmitteisten rakennusten määrää Iin kunnan alueella sekä laskea niiden ...
  • Öljyn mittaus vedestä 

   Veikkola, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli dokumentoida öljynmittausprosessi vedestä sekä esitellä mittaukseen käytettäviä kokoonpanoja. Työn toimeksiantajana oli EHP Environment Oy. Työ tehtiin EHP Environment Oy:n omaan käyttöön. Työssä ...
  • Öljyntorjuntatankin mekaniikkasuunnittelu ja kehitystyö 

   Shemeikka, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli öljyntorjuntatankkiparin suunnittelu ja kehitystyö. Työ tehtiin KK-Module Oy:n toimeksiantona. KK-Module Oy on suomalainen Kalajoella toimiva yritys, jonka tuotteisiin kuuluvat muun muassa ...