• D-vitamiinin määritysmenetelmän validointi 

   Reinikainen, Mari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli validoida D-vitamiinin määritysmenetelmä, sekä ottaa se käyttöön Architect i2000SR -laitteella. Määritysmenetelmä laitteella perustuu D-vitamiinin varastomuodon kalsidiolin spesifiseen ...
  • DALI-valaistuksenohjausjärjestelmän kustannusselvitys 

   Salmela, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella valaistuksen toteutusta DALI-valaistuksenohjausjärjestelmällä sekä verrata kyseisen toteutuksen kustannuksia ja toiminnallisia eroja liiketunnistimella ohjattuun valaistukseen ...
  • Dancehallin imago Suomessa 

   Granholm, Emilia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössäni tutkin dancehallin imagon muodostumista Suomessa. Työn tavoitteena on kartoittaa Suomen dancehallin kentästä esiin nousevia keskeisimpiä elementtejä sekä avata dancehall-kulttuurille ominaisia piirteitä ...
  • Dancing Under Ice : Dramaturginen näkökulma tanssielokuvan tekoon 

   Kotala, Jutta (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Dancing Under Ice on taiteellinen opinnäytetyö, jonka tavoitteena on tutkia tanssielokuvan dramaturgisia valintoja ja niiden vaikutusta teoksen tanssikäsitykseen. Lisäkysymysten avulla tutkitaan vesielementin vaikutusta ...
  • Dans, folkdans och flow 

   Hoppu, Petri (Nordisk förening för folkdansforskning, 2018)
   .
  • Data mining for social network data 

   Cao, Khac Sang (2019)
   Today, people are possessing huge databases whose potentials have not been fully exploited. In particular, the development of information technology and the application of information technology in many fields have made ...
  • Datakeskusten hukkalämmön hyödyntäminen Pohjois-Pohjanmaalla 

   Romka, Rihard (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan datakeskukset ja selvittää niiden energiahuollon tilanne sekä mahdolliset hukkalämmön käyttökohteet ja hyödyntämistekniikat. Tarkoituksena oli myös selvittää ...
  • Datakeskustoiminnan mahdollisuudet Pyhäjärvellä 

   Lepojärvi, Simo; Murhu, Pasi (2019)
   Digitalisaation myötä tiedon määrä yhteiskunnassamme on lisääntynyt kiihtyvällä vauhdilla. Älylaitteet sovelluksineen sekä tulevaisuudessa yleistyvät älykkäät ratkaisut kuten esineiden internet (IoT), tekoäly- ja ...
  • Datan avaamisen käsikirja, Oulun kaupunki 

   Korpela, Katri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Datan avaamisen käsikirjan aiheena oli tuottaa tiivis, mutta selkeä paketti Oulun kaupungin avoimen datan jatkuvaa kehittämistä ja edistämistä varten. 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke on päättynyt, mutta kärkihankkeen ...
  • Datan haku RF-yksiköstä Bash-skriptillä 

   Määttä, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Bash-skripti, joka käyttää apunaan Nokian kehittämää FRMon-työkalua. FRMon-työkalua käytetään laitteiden väliseen vuorovaikutukseen. Bash-skriptin tarkoituksena on hakea dataa 5G-tukiaseman ...
  • DC-DC-teholähteen suunnittelu full bridge -topologialla 

   Lapinkangas, Hannu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli suunnitella 500 W:inen DC-DC-teholähde, joka toimii full bridge -topologialla. Full bridge -topologialla voidaan saavuttaa erittäin hyvä hyötysuhde ja lähdön häiriöjännite saadaan pysymään pienenä ...
  • DDR3-MUISTIYMPÄRISTÖN VERIFIOINTI SIGNAALIANALYSAATTORILLA 

   Poikola, Vertti (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Elektrobit Wireless Communications Oy:lle. Työssä perehdyttiin DDR3-muistiteknologiaan sekä LeCroy SDA-816Zi-signaalianalysaattoriin. Työn aikana perehdyttiin nopeiden signaaleiden vaatimuksii ...
  • Dealing with nervousness 

   Lofnes, Ingrid (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   This thesis examines stage fright among musicians, and the reason that some musicians apparently never bother with this issue, while others suffer so much from nervousness that it is making them sick. I have tried to figure ...
  • Deko-Talon rakentamisen työ- ja toimintaohjeet 

   Tammela, Reetta-Mari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Laadukas omakotitalo on asiakkaan toiveiden muuttamista tarpeiksi. Onnistuakseen se vaatii hyvän suunnittelun, onnistuneen johtamisen ja huolellisen toteutuksen. Rakennustyömaalla työn laadukkaan lopputuloksen esteenä on ...
  • DELIVERY RELIABILITY : A Study about Delivery Reliability in Large Machine or Structure Delivery Projects 

   Kalinainen, Janne-Markus (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   The aim for this study was to increase delivery reliability in large machine or structure delivery projects. The subject is still almost completely unstudied. Pragmatically the aim was to collect problems that cause loss ...
  • Delta-robotin sähkö-, automaatio- ja pneumatiikkasuunnittelu 

   Muurinen, Mika (2019)
   Työ perustuu aikaisemmin kesällä 2019 JOT Automation Oy:lle kehitettyyn Delta-robotti -alustaan. Työn tarkoituksena on selventää Delta-robotin suunnitteluun liittyviä seikkoja sekä tehdä selvitys Delta-robottia koskevista ...
  • Demola yhdistää eri tavalla ajattelevat ihmiset 

   Dahmane, Noora; Karjalainen, Janne; Vesikukka, Miia
   ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 24/2013 (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   ICT- ja media-ala kokevat parhaillaan merkittävää rakennemuutosta ja näin ollen myös suuria haasteita. Näihin haasteisiin lähdettiin vastaamaan maaliskuussa 2012 käynnistetyllä TIPPI-hankkeella, jonka puitteissa Ouluun ...
  • Deploying an application using Docker and Kubernetes 

   Moilanen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   This thesis researches container technologies using Docker and Kubernetes. The main objective is to create a Dockerfile, which forms the base image for the deployment. The image is then used to deploy to Kubernetes. This ...
  • Deployment IPv6 over IPv4 network infrastructure 

   Hoang, Tien Dung (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   The purpose of this thesis is doing the research about IPv6, concentrate in how to deploy an IPv6 network based on IPv4 network without making any interruption to IPv4 network. This thesis is made for Financing and Promoting ...
  • Derating-työkalun kehittäminen 

   Hiltula, Henri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työssä kehitettiin Excel-pohjainen työkalu Nokia Siemens Networksin tuotekehitysyksikköön. Tarkoituksena oli kehittää työkalu, joka edistäisi suunnittelun luotettavuutta ja auttaisi suunnittelijoita derating-laskelmaa ...