• E-aineistot yleisissä kirjastoissa : Asiakaskysely Kemin kaupunginkirjaston e-aineistoista 

   Tähtinen, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   E-aineisto on viime vuosina ollut tärkeä puheenaihe yleisissä kirjastoissa sekä koko kirjastokentällä. Kokonaisuudessaan opinnäytetyössäni tarkoitus oli pohtia e-aineiston tilannetta yleisissä kirjastoissa ja selvittää ...
  • E-commerce in immersive virtual worlds : case: Second Life 

   Rannikko-Korhonen, Kirsi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   This thesis was inspired by the VERCCO project of the city of Oulu and local enterprises as well as the InnoMajakka project of Oulu University of Applied Sciences. The purpose was to define the concept of ‘immersive virtual ...
  • E-commerce trend and E-customer analyzing : Online Shopping 

   Dong, Zhe (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tracing to the history of e-commerce, in the beginning it only shared documents or electronic files through electronic networks, but in the later years it emerged large amount of individuals sharing electronic documents ...
  • E-commerce web application for Sansaar Oy 

   Basnet, Subash (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The main aim of this bachelor’s thesis was to develop the best E-commerce web solution for Sansaar Oy and the new web solution should solve all the problems that are being faced by the client in their existing online store. ...
  • E-kadheriinin ilmentymisen havainnointi eukaryoottisoluissa fluoresoivan reportterin avulla 

   Peltonen, Laura; Tervonen, Juho (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyömme aiheena oli havainnoida ja havainnollistaa eukaryoottisolujen muuntumista mesenkymaalisen solulinjan solusta epiteelisoluksi. Havainnoimme epiteelisoluille tyypillisen pintaproteiinin, E-kadheriinin, ...
  • E-luvun laskenta pientaloissa 

   Rytilä, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 tuli voimaan 1.6.2013 ja on siitä asti ollut energiatodistuksen taustalla tärkein laki. Energian kokonaiskulutuksesta 40 % kuluu rakennuksissa. Säädöksillä edistetään ...
  • E. Gulbja Laboratorija Latviassa 

   Paldanius, Mika (Suomen Bioanalyytikkoliitto, 2018)
  • eBreast edistää moniammatillista yhteistyötä 

   Henner, Anja; Paalimäki-Paakki, Karoliina; Metsälä, Eija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals (EBreast) on EU-rahoitteinen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa oppimateriaalia rintasyövän varhaisen havaitsemisen palveluketjussa ...
  • EBreast tarjoaa koulutusta rintasyövän varhaisesta havaitsemisesta 

   Metsälä, Eija; Henner, Anja (Suomen röntgenhoitajaliitto, 2016)
  • ECR 2017 juhli kukkasin nuoria alan ammattilaisia 

   Metsälä, Eija; Henner, Anja; Blomqvist, Päivi (Suomen röntgenhoitajaliitto, 2017)
  • ECR 2019 : laajempana kuin koskaan ennen 

   Henner, Anja; Saukko, Ekaterina (Suomen Röntgenhoitajaliitto, 2019)
  • EDMD Collaboration and Virtual Prototyping 

   Välkky, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Nokia Solutions and Networks (NSN) requires new tools for collaborating electronic and mechanic design phases in its product development. In the first part of this thesis will be introduced Electrical Data Mechanical Data ...
  • Edubuntu-järjestelmä Utajärven koululle 

   Kemi, Tarmo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä perehdytään yleisellä tasolla Linux-pohjaiseen Edubuntu käyttöjärjestelmään. Lisäksi käydään asennus sekä yleiset toiminnot läpi vaihe vaiheelta. Toimeksiantajan, Utajärven koulun, tiloihin asennetaan uusin ...
  • Educational videos on sustainable development 

   Vuong, Ngoc Anh (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   The result of this thesis produces visual materials in this aspect to guide students and staff members on how to act eco-friendly. On the technical side, it contributes theoretical concepts and practical examples on shooting ...
  • Edunvalvojan sijainen alaikäiselle rikosasiassa 

   Leviäkangas, Sanna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää edunvalvojan sijaisen tehtävää alaikäisen päämiehen ollessa asianomistajana rikoksessa. Työssä perehdytään samalla myös poliisin, maistraatin, syyttäjän ja tuomioistuimen rooleihin ...
  • Eduskunnan kuppilasta Twitteriin ja takaisin : miten politiikan toimittajan työnkuva on muuttunut 2000-luvulla? 

   Ripaoja, Anttijussi (2019)
   Median ja journalismin murroksesta on puhuttu vuosikausia. Uhkakuvia ja dystopioita journalismin kuolemasta on esitetty usein, ja murrosta on myös tutkittu paljon ja useista eri näkökulmista. Opinnäytetyössäni keskityn ...
  • EEA-perheenjäseniä koskeva viisumikäytäntö ja sen ongelmat 

   Rusi, Sonja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyöni aiheena oli EEA-perheenjäseniä koskeva viisumikäytäntö sekä siinä esiintyvät mahdolliset ongelmatilanteet. Sain idean opinnäytetyöni aiheesta tehdessäni harjoittelua Suomen Lontoon-suurlähetystössä syksyllä ...
  • Eettiset haasteet hoitotyössä DNR -päätöksen jälkeen 

   Karvonen, Mari; Riihijärvi, Heli-Elina; Maaninen, Petra (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Terveydenhuollossa käytetään potilaiden kohdalla erilaisia hoitolinjauksia. Yksi tällaisista linjauksista on elvytyskielto, joka laaditaan joko lääkärin toimesta tai potilaan omasta toiveesta. Elvytyskielto on silloin ...
  • Effect of esports and future development of esports 

   Nalli, Joni (2019)
   The goal of the thesis was to find out in which ways esports has effected game development, marketing and hardware development, analyze how it will affect it in the future and also to generally look at the current state ...
  • Efficiency of International Degree Programmes' Marketing 

   Kivioja, Tomi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   The purpose of the thesis was to analyze and evaluate the effectiveness of international degree programmes’ marketing and to make suggestions how to improve it. There are three English-taught degree programmes at Oulu ...