Viitteet 4871-4890 / 8470

  • P1-puhtausluokan toteuttaminen korjausrakentamisessa 

   Pirttikoski, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena oli laatia ISS Palvelut Oy:lle työmaa perehdytyksen yhteydessä esitettävä powerpoint esitys. Opinnäytetyössä käytiin läpi ...
  • P1-PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET TYÖMAALLA 

   Tienhaara, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. Lisäksi tarkoituksena on laatia opinnäytetyön tilaajalle perehdytyksen yhteydessä jaettava ohjeistus sekä pohtia kehitysideoita seuraaviin ...
  • P1-puhtausluokituksen huomioiminen rakennushankkeen eri vaiheissa 

   Pulkkinen, Saija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Terveellisen sisäilman merkitys rakentamisessa on korostunut viime vuosien aikana. Huolellisella suunnittelulla ja rakennusaikaisella puhtaudenhallinnalla voidaan merkittävästi parantaa rakennuksen sisäilman laatua. Nykyisin ...
  • P1-Puhtausluokitus taloteknisessä rakentamisessa 

   Oksala, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Työn tavoitteena on selvittää miten tilaaja, Lemminkäinen Talotekniikka Oy, pystyy tulevaisuudessa tehokkaammin käyttämään puhtausluokitusta P1 rakennusvaiheessa ja mitä haittoja ja hyötyjä puhtausluokituksesta aiheutuu ...
  • Paalauslinjan modernisoinnin suunnittelu 

   Karvonen, Tomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tehtiin sellun kuivauskoneen jälkeiselle paalauslinjalle. Työssä tuli selvittää paalauslinjan käyttövarmuutta parantavia tekijöitä paalauslinjan automaatiojärjestelmän uusimisen yhteydessä. Työssä ...
  • Paarretarttujan kehityssuunnittelu 

   Knuutti, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin automatisoituun kattoristikoiden kokoonpanolinjaan kuuluva paarretarttuja. Laite sijoittuu linjalla kokoonpanoseinälle, jossa sen tehtävänä on toimia asetteena ristikoiden paarteille kokoonpanon ...
  • Paavo Korpijaakko: Missä armahani? : Kokemuksia uuden liedmusiikin harjoittelusta ja esittämisestä 

   Puolitaival, Saara (2019)
   Tässä opinnäytetyössä raportoin kokemuksistani uuden liedmusiikin valmistamisesta ja esittämisestä. Tapausesimerkkinä käytän Paavo Korpijaakon sävellystä Kantelettaren runoon Missä armahani? Opinnäytetyö tuo esiin havaintoja ...
  • PAGAT-polymeerigeelin valmistus ja käyttöönotto 

   Korhonen, Jenni (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli valmistaa normoksista PAGAT-polymeerigeeliä ja tutkia sen käyttäytymistä eri säteilytysarvoilla. Tavoitteena oli tehdä toimiva geelidosimetri, joka käyttäytyy aikaisempien tutkimustulosten ...
  • Pahkatievan tilan päärakennuksen perusparannus 

   Sonkamuotka, Heikki (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kohde oli 1940-luvulla rakennettu 1 ½-kerroksinen hirsitalo. Työn tavoitteena oli tutkia, miltä osin taloa on korjattava, kuinka kiireellisesti ja tarvitaanko perusparannuksia. Työn alkuperäinen tarkoitus oli laatia taloon ...
  • Paikallinen ja puolueeton - siitä on hyvä toimittaja tehty : Keskipohjanmaan ja Kalajokilaakson lukijoiden mielipide toimittajista ja heidän työstään 

   Tiitto, Annika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tutkin opinnäytetyössäni Kalajokilaakso- ja Keskipohjanmaa-lehden lukijoiden mielipidettä kyseisten lehtien toimittajista. Kiinnostuin aiheesta, koska olen itse työskennellyt kesäisin paikallislehdessä ja saanut siellä ...
  • PAIKALLISJOURNALISMI JA SOSIAALINEN MEDIA : Mikä on sosiaalisen median rooli paikallislehdessä? 

   Silvennoinen, Petra (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkielman tavoite on tarkastella, mikä on sosiaalisen median rooli paikallisjournalismissa. Tutkielma selventää sosiaalisen median ja journalismin nykyistä suhdetta niin sanomalehtien kuin toimittajien näkökulmasta. Aihetta ...
  • Paikallislehti ja nuoret. : Miten paikallislehti ottaa nuoret huomioon ja kiinnostaako paikallislehti nuoria? 

   Rytkönen, Johanna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sanomalehdillä on ollut jo pitkään vaikeuksia nuorten lukijoiden aktivoinnissa. Tutkielmani käsittelee tätä ongelmaa ja mahdollisia ratkaisuja siihen. Tarkoituksena on selvittää, miksi oman paikallislehden lukeminen ei ...
  • Paikallista ruokaa Posiolta : Posiolaisten elintarvikeraaka-aineiden kysyntä- ja tarvekartoitus 

   Posio, Katri; Lehtosaari-Vähäkuopus, Henna (2019)
   Tämä opinnäytetyö on osa Veli-Matti Ruotsalaisen johtamaa Posion kunnan alustavaa kehityshanketta, jonka tavoitteena on saattaa posiolaiset elintarvikeraaka-aineet markkinoille. Toimeksiantona tehtiin kysely, jolla ...
  • Paikan perinteitä kunnioittava pihasuunnitelma : Huvila Hietasaaressa 

   Hiltunen, Maria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnittelukohteen kehittäminen perinne- ja kulttuuripihaksi paikan perinteistä luonnetta kunnioittaen. Työssä perehdyttiin perinnepihojen syntyyn ja suunnitteluun. Tietoa suunnittelukohteen ...
  • Paikannuslaitteen käyttöohjeen suunnittelu ja toteutus 

   Paasimaa, Samuli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin käyttöohje Android-pohjaiselle paikannusohjelmistolle nimeltä DoGPS for Android. Työssä selitettiin termejä joihin työn suorittamisen aikana perehdyttiin. Lisäksi työssä ...
  • PAIKKA-AIKAKAAVION SOVELTUVUUS KERROSTALON RAKENNUSAIKATAULUJEN LAADINTAAN 

   Oilinki, Juuso (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin kerrostalohankkeen ajallista suunnittelua perehtymällä erityisesti työmaan rakennusaikataulujen laadintaan. Opinnäytetyö laadittiin rakennusliike Temotek Oy:lle. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Paikkatietojen käyttö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 

   Koskinen, Anne (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Valtion hallinnolla on käytettävissä yhä tarkempaa paikannettua aineistoa, jota voidaan hallita ja analysoida paikkatietojärjestelmillä (GIS). Paikkatietojen yhteiskäyttö on edennyt Suomessa hitaasti, mutta EU:n INSPIRE – ...
  • Paikoitustila- ja uima-allasrakennusten LVI-suunnittelu 

   Törnqvist, Benjamin (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä laadittiin LVI-suunnitelmat vanhaan Snellmanin makkaratehtaaseen, johon rakennetaan uusia asuinrakennuksia, toimistotaloja, uima-allasrakennus sekä kellariin parkkihalli. Kortteli sijaitsee Pietarsaaressa, ...
  • Painajaisesta elämään : Vertaistuen merkitys henkirikoksen uhrina kuolleen lapsen äidille 

   Kivinen, Paula (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Tekijä: Paula Kivinen Opinnäytetyön nimi: PAINAJAISESTA ELÄMÄÄN Vertaistuen merkitys henkirikoksen uhrina kuolleen lapsen äidille Työn ohjaajat: Seija ...
  • Paine-erokompensointimenetelmän soveltuvuus kiinteistöihin 

   Pitkälä, Miika (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Ekonor Oy:lle. Työn tarkoituksena oli selvittää mahdollisia syitä, miksi kiinteistöistä, joihin oli asennettu Ekonor Oy:n Lämmönvahti eli paine-erokompensointiin perustuva lämmönsäätömenetelmä, ei ...