Viitteet 5603-5622 / 8438

  • QlikView raportointi- ja analysointisovelluksen toteuttaminen 

   Mustakangas, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli toteuttaa QlikView business intelligence -analysointisovellus ja tutustua niissä käytettäviin tietorakenteisiin. Työllä ei ole toimeksiantajaa vaan se toteutettiin omasta mielenkiinnosta. ...
  • Qlu-laatukriteeristön kehittäminen 

   Kähkönen, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Kuulolaitteet helpottavat kuulovammaisia monissa tilanteissa, mutta ongelmia esiintyy yleisesti esimerkiksi virastoissa ja teattereissa käydessä. Induktiosilmukka on yleisin järjestelmä, jolla mikrofonista tai muusta ...
  • QPCR-menetelmän tuoma lisäarvo kuntotutkimuksissa 

   Mustonen, Jonna (2019)
   Perinteisten viljelymenetelmien rinnalle rakennusmateriaalien mikrobikasvuston todentamiseen on kehitetty kvantitatiivinen qPCR-menetelmä, joka perustuu perimäaineksen eli DNA:n määritykseen. Menetelmää käytetään nykyisin ...
  • QR-koodit kirjastomarkkinoinnissa : Case Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto 

   Lukkarinen, Katriina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tilaaja oli Rovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin maakuntakirjasto. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli QR-koodien tekeminen ja testaaminen Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastopalveluiden ...
  • Qt Quality Visualization 

   Sippola, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   The idea for this Bachelor’s thesis came from Digia, which develops Qt, a cross-platform application and UI framework for software developers, together with the Qt Project, a meritocratic consensus-based open source developer ...
  • Qt-Daisy-perhepäivähoitosovellus 

   Karsikas, Sami (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön päämäränä oli rakentaa perhepäivähoitajille puhelimessa toimiva seurantaohjelmisto. Ohjelmaan kirjataan hoitoon tulevat lapset NFC-tagin avulla sisään ja ulos. Kirjaukset voidaan tehdä myös käsin. Ohjelmiston ...
  • Qt-käyttöliittymä verkkoemulaattorille 

   Karjalainen, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä toteutettiin käyttöliittymäsovellus Rugged Tooling Oy:n verkkoemulaattorille. Yritys oli kehittänyt sulautetussa laitteessa toimivan tuotteen, johon piti toteuttaa graafinen käyttöliittymä. Työn tilaajana ...
  • Qt-sovelluksen kehittäminen Symbian-alustalle 

   Väyrynen, Jani (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työn tavoitteena on kehittää toimiva Qt-sovellus Symbian-alustalle, joka toimii valvontakamerana. Työssä käsitellään Symbian-kehitysalustaa, sekä tutustutaan Qt-ohjelmointiin Symbian-alustalle. Tässä työssä kehitetään ...
  • Qt-sovelluskehitystyökalut Androidille 

   Tauriainen, Niko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Qt-koodin toimivuutta Android-laitteessa Kuru Digital Creations Oy:lle. Työn jälkeen tuli pystyä sanomaan, toimiiko Qt-koodi tarpeeksi hyvin Androidissa, jottei yhtiöön ...
  • QuickBloxin käyttö web-sovelluskehityksessä 

   Leppänoro, Niko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn aiheena oli kehittää Vitilumi Oy:lle web-sovellus, jonka käyttäjät koostuvat henkilökohtaisista valmentajista ja heidän asiakkaistaan sekä yksittäisistä kuntoilijoista. Tavoitteena oli saada valmiiksi web-sovelluksesta ...
  • QuikRead CRP -laitteen käyttö- ja laaduntarkkailuohje lähihoitajaopiskelijoille 

   Nikurautio, Reetta; Airikainen, Asta; Keränen, Kristiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Projektiluontoisen opinnäytetyömme tilaajana toimii Oulun seudun ammattiopiston Kontinkankaan yksikkö. Opinnäytetyömme tuloksena syntynyt tuote sisältää lähihoitajille suunnatun helppokäyttöisen käyttöohjeen QuikRead CRP ...
  • Quoniam-laskutusmoduuli 

   Reijonen, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä opinnäytetyössä tehtiin laskutusmoduuli uuteen myyntiin tulevaan talo-ushallinto-ohjelmaan. Laskutusmoduuli on SQL-pohjainen työpöytäsovellus, jonka avulla voidaan tehdä tulostettava tai sähköinen lasku asiakkaalle. ...
  • R2R-koneen rainanohjausjärjestelmän kehittäminen 

   Tervo, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n Prinlab-osaston painettavan elektroniikan R2R-painokoneen rainanohjausjärjestelmää. Painokoneessa esiintyi materiaalirainan sivuttaissuuntaista siirtymää ja ...
  • R2R-silkkipainolaitteen materiaalisyöttöyksikön kehittäminen 

   Ahtiainen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä perehdyttiin erilaisiin materiaalin syöttötekniikoihin. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin automaattisesti toimiva materiaalisyöttöyksikkö PrinLabin SOM100 R2R -painokoneen silkkipainoyksikköön. Materiaalisyöttöyksikön ...
  • Raahen kaupungin leikki- ja liikunta-alueiden kehityssuunnitelma 

   Lähteenmäki, Kai (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aihe oli tehdä Raahen kaupungin leikki- ja liikunta-alueiden kehityssuunnitelma. Työn tilaajana toimi Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus. Kehityssuunnitelman tavoite oli kartoittaa leikki- ja liikunta-alueiden ...
  • Raahen kaupungin pysäköintiselvitys 

   Tuomikoski, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Raahen kaupungin keskustan uudistaminen ja täydennysrakentaminen ovat lisänneet asuntojen määrää keskustassa. Se vaatii myös pysäköintimahdollisuuksien tarkistamista. Opinnäytetyössä tutkittiin pysäköinnin nykytilaa Raahen ...
  • Raahen seudun mikroyritysten koulutustarpeiden kartoitus 

   Förbom, Olli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia koulutustarpeita Raahen seudulla toimivilla mikroyrityksillä on ja millä tavoin niihin voisi parhaiten vastata. Työn toimeksiantajana oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun ...
  • Raahen seudun yrityspalvelujen verkkosivuille toteutettu kysely asiakkaiden profiloimiseksi 

   Anttila, Miia (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli luoda Raahen seudun yrityspalvelujen verkkosivuille kysely, jonka avulla profiloidaan Raahen seutukunnan yrittäjiä erityyppisiin yrittäjäpersooniin, jotta heille voidaan kohdistaa juuri ...
  • Raahen uuden ammattikorkeakoulukirjaston toiminnan ja tilojen suunnittelu 

   Kukkonen, Teija (Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, informaatiotutkimuksen laitos, 2002)
  • Raaka-aineen syöttämisen automatisointi 

   Liikanen, Vesa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä kehitettiin kalafileeraamon tuotantoa. Raaka-aineen purkaminen tuli automatisoida, ja työssä ideoitiin ratkaisumalleja toteutettavissa oleviksi vaihtoehdoiksi. Tavoitteena oli määrittää laitteiston vaatimukset ja ...