Viitteet 5615-5634 / 8438

  • R2R-koneen rainanohjausjärjestelmän kehittäminen 

   Tervo, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin Oulun Ammattikorkeakoulu Oy:n Prinlab-osaston painettavan elektroniikan R2R-painokoneen rainanohjausjärjestelmää. Painokoneessa esiintyi materiaalirainan sivuttaissuuntaista siirtymää ja ...
  • R2R-silkkipainolaitteen materiaalisyöttöyksikön kehittäminen 

   Ahtiainen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä perehdyttiin erilaisiin materiaalin syöttötekniikoihin. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin automaattisesti toimiva materiaalisyöttöyksikkö PrinLabin SOM100 R2R -painokoneen silkkipainoyksikköön. Materiaalisyöttöyksikön ...
  • Raahen kaupungin leikki- ja liikunta-alueiden kehityssuunnitelma 

   Lähteenmäki, Kai (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aihe oli tehdä Raahen kaupungin leikki- ja liikunta-alueiden kehityssuunnitelma. Työn tilaajana toimi Raahen kaupungin tekninen palvelukeskus. Kehityssuunnitelman tavoite oli kartoittaa leikki- ja liikunta-alueiden ...
  • Raahen kaupungin pysäköintiselvitys 

   Tuomikoski, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Raahen kaupungin keskustan uudistaminen ja täydennysrakentaminen ovat lisänneet asuntojen määrää keskustassa. Se vaatii myös pysäköintimahdollisuuksien tarkistamista. Opinnäytetyössä tutkittiin pysäköinnin nykytilaa Raahen ...
  • Raahen seudun mikroyritysten koulutustarpeiden kartoitus 

   Förbom, Olli (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia koulutustarpeita Raahen seudulla toimivilla mikroyrityksillä on ja millä tavoin niihin voisi parhaiten vastata. Työn toimeksiantajana oli Oulun seudun ammattikorkeakoulun ...
  • Raahen seudun yrityspalvelujen verkkosivuille toteutettu kysely asiakkaiden profiloimiseksi 

   Anttila, Miia (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli luoda Raahen seudun yrityspalvelujen verkkosivuille kysely, jonka avulla profiloidaan Raahen seutukunnan yrittäjiä erityyppisiin yrittäjäpersooniin, jotta heille voidaan kohdistaa juuri ...
  • Raahen uuden ammattikorkeakoulukirjaston toiminnan ja tilojen suunnittelu 

   Kukkonen, Teija (Oulun yliopisto, humanistinen tiedekunta, informaatiotutkimuksen laitos, 2002)
  • Raaka-aineen syöttämisen automatisointi 

   Liikanen, Vesa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Työssä kehitettiin kalafileeraamon tuotantoa. Raaka-aineen purkaminen tuli automatisoida, ja työssä ideoitiin ratkaisumalleja toteutettavissa oleviksi vaihtoehdoiksi. Tavoitteena oli määrittää laitteiston vaatimukset ja ...
  • Raaka-aineselvitys Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikön biokaasulaitokselle 

   Leskelä, Niina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Oulun seudun ammattikorkeakoulu Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, yrittäjyys ___________________________________________________________________ Tekijä: Niina Leskelä Opinnäytetyön nimi: Raaka-aineselvitys Oulun ...
  • Raakamaidon säilymisajan määrittäminen 

   Hytönen, Henna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn tarkoituksena oli määrittää, kuinka kauan raakamaito säilyy meijeriin tultuaan alle 6 ˚C lämpötilassa raakamaitosiilossa.Rajana käytettiin EU asetuksessa annettua 300 000 pmy/ml rajaa kokonaisbakteereille lehmän ...
  • Radan kunnossapito ja kunnossapitoalueen 10 itselleluovutus 

   Nuutinen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Suomen rataverkko edellyttää jatkuvaa kunnossapitoa, jotta liikennöinti on turvallista ja liikenteenvälityskyky säilyy hyvänä. Valtion rataverkon ylläpidosta, kehittämisestä ja kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. Suomen ...
  • Radan päällysrakenteen elinkaariselvitys 

   Maarala, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän selvityksen päällimmäisenä tavoitteena oli laatia käytännönläheinen toimintamalli radan päällysrakenteen elinkaaren mallintamista ja seurantaa varten. Työ laadittiin ensisijaisesti Liikenneviraston kunnossapitoyksikölle ...
  • Radan päällysrakenteen peruskorjaus 

   Nevala, Henri (2019)
   Suomen valtion rataverkon välityskykytarpeet tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Rautatiekuljetusten osuus Suomen elinkeinoelämän kuljetustoiminnassa on keskeinen. Rautatiekuljetusten markkinaosuus Suomessa on noin 25 %. ...
  • Radan tukikerroksen vaihto seulomalla 

   Asikainen, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön aiheena on radan tukikerroksen vaihto käyttäen siihen tarkoitettua tukikerroksenvaihtokonetta, eli seulaa. Työn tavoitteena on tiedostaa ja perehtyä työskentelyssä havaittuihin ongelmiin. Seulonta on työvaiheena ...
  • Radio-ohjattava öljynvaihtolaitteisto 

   Balk, Roope (2019)
   Työ tehtiin JBE Service Oy:lle, joka on erikoistunut megawattiluokan tuulivoimaloiden huoltoon. Työn tarkoituksena oli vähentää tuulivoimaloiden öljynvaihtoihin kuluvaa aikaa. Tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa ...
  • Radioaktiivisen lääkkeen antaminen : Opas Oulun yliopistollisen sairaalan isotooppiosaston työntekijöille 

   Illikainen, Marita; Mursu, Janne (2019)
   Isotooppilääketieteessä käytetään radioaktiivisia lääkkeitä potilaan terveydentilan tutkimiseen ja sairauksien hoitamiseen. Isotooppiosastolla työskentelee isotooppihoitajia, joilla on röntgenhoitajan- tai bioanalyytikon ...
  • Radiografiapäivillä Oulussa näkyi röntgenhoitajan ammatin laaja-alaisuus 

   Schroderus-Salo, Tanja; Henner, Anja (Suomen Röntgenhoitajaliitto, 2019)
  • Radiographer's working history is created today 

   Kiviahde, Heidi; Nguyen, Tri; Rantala, Teiju; Suhonen, Eerika; Tulisalo, Päivi; Jussila, Aino-Liisa (Suomen röntgenhoitajaliitto, 2018)
  • Radiokilpailun tulospalveluohjelmisto 

   Rauman, Esa (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin uusi ohjelmisto, jolla pystytään tekemään kaikki radiokilpailujen tulospalvelussa tarvittavat toimenpiteet, kuten esimerkiksi kilpailijoiden yhteyslokien ristiintarkastus, pisteiden ...
  • Radiolinkin suorituskyvyn mittaukset 

   Puurunen, Jari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Insinöörityö käsittelee radiolinkin eli ilmarajapinnan yli tapahtuvan tiedonsiirron mittaamista. Tavoitteena oli selvittää yhteyden muodostamiseen optimaalinen TCP (Transmission Control Protocol ) -ikkunan koko liukuvan ...