Viitteet 7650-7669 / 8470

  • Vaalan kunnan yhteiskäyttöautot 

   Seppänen, Veikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä tutkitaan Vaalan kunnan omistus- ja leasing-autojen kilometrikustannuksia. Kustannuksia vertaillaan Vaalan kunnan henkilökunnalleen maksamiin kilometrikorvauksiin. Autojen taloudellista pitoaikaa mietitään ...
  • Vaalan kunnankirjaston kotiseutukokoelman lehtiartikkelien keruuperiaatteet, luettelointi ja sisällönkuvailu 

   Leinonen, Tuulikki (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Vaalan kunnankirjastossa on kerätty lehtileikkeitä 1960-luvulta saakka. Lehtileikkeitä on arkistoitu kansioihin henkilöiden tai yhteisöjen mukaan, mutta suurin osa leikkeistä on luetteloimattomissa kansioissa. Kansiot ...
  • Vaarallisten aineiden onnettomuus -toimintakortti Jokilaaksojen pelastuslaitoksen ensihoidon käyttöön : Raportti toimintakortin laatimisesta 

   Alanen, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vaarallisten aineiden onnettomuuksia on verrattain harvoin ja näiden tehtävien johtosuhteissa ja ainetuntemuksella on ensihoitajilla paljon tietämättömyyttä. Jokilaaksojen pelastuslaitoksella ensihoidossa ei ole olemassa ...
  • Vaateliikeyrittäjäksi Ouluun 

   Kotaniemi, Annika (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Päädyin tekemään opinnäytetyöni itselleni tulevaisuuttani ajatellen, sillä olen unelmoinut vaateliikkeen perustamisesta Oulun seudulle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää erilaisia yrittämisen muotoja vaateliikeyrittäjälle ...
  • Vaatemyymälän visuaalisen markkinoinnin merkitys kuluttajien käyttäytymiseen : Case: Oulun Mick's 

   Hyvönen, Iiris (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on kuvata, millaista on vaatemyymälän visuaalinen markkinointi ja mitä merkitystä sillä on kuluttajien käyttäytymiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten oululaisen vaatemyymälän ...
  • Vaatetusalan yhteiskuntavastuu myyjän näkökulmasta 

   Määttä, Irja (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   TIIVISTELMÄ Oulun seudun ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä: Irja Määttä Opinnäytetyön nimi: Vaatetusalan yhteiskuntavastuu myyjän näkökulmasta Ohjaaja: Helena Ahola Työn valmistumislukukausi ja ...
  • Vaatimusmäärittely ja suunnitelma tietoverkon rakentamiseksi Oulun Kärpille 

   Huovinen, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli laatia vaatimusmäärittely ja suunnitelma tietoverkon rakentamiseksi Oulun Energia Areenalle. Tavoitteena oli löytää vaatimusmäärittelyn mukaiset tekniset ratkaisut tietoverkolle. Työn toimeksiantajana ...
  • Vaativa hoitotason ensihoito ja ensihoidon kenttäjohtaja : kirjallisuuskatsauksen avulla tarkasteltuina 

   Hepola, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ensihoitajien kansallisella ja kansainvälisellä vaativalla hoitotasolla suorittamia toimenpiteitä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen sovellukseen valittujen tutkimusten avulla. ...
  • Vaativa julkisivukorjaus 

   Mursu, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vaativa julkisivukorjaus. Työssä seurattiin julkisivukorjauksen varsinaista suoritusta RATU -ohjekorttien kautta. Työn toimeksiantajana toimi Consti Julkisivut Oyj, ja työssä käytettiin ...
  • Vaativan asennusprojektin hitsauksen toiminnanohjaus 

   Pohto, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Oulun ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikka, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tekijä: Teemu Pohto Opinnäytetyön nimi: Vaativan asennusprojektin hitsauksen toiminnanohjaus Työn ohjaaja: lehtori Esa Törmälä Työn ...
  • Vada-demo web-application development for rental car 

   Thapa, Anuj (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Vada is a web-platform for all those individual drivers in Nepal who are working in a rental business. Nepal is a developing country and it has a lot of emerging business opportunities, Vada can be one of them. Vada is ...
  • VaDia-neuvontapalvelun kehittäminen 

   Alasirniö, Eila; Tamminen, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Valioryhmän osuuskunnat tarjoavat maitotiloille VaDia-neuvontapalvelua. VaDia – alipainetallentimen avulla mitataan lypsykoneen alipaineita lypsyn aikana. Mittauksen tavoitteena on varmistua siitä, että lypsy ja lypsykone ...
  • Vahinkosaneerauskohteiden urakointi ja kustannusten hallinta 

   Soininen, Otto (2019)
   Vahinkosaneeraus on yksi korjausrakentamisen muodoista. Rakennuksille aiheutuu vuosittain Suomessa suuri määrä vesivahinkoja, joiden korjaus edellyttää rakenteiden kunnostamista tai kokonaan uusimista. Rakennuksille ...
  • VAHVA LANTIONPOHJA – JOTTA ELÄMÄ OLISI NAUTINNOLLISEMPAA : Miesten lantionpohjan lihasten harjoitusopas Oulun yliopistollisen sairaalan urologian poliklinikalle 

   Piirainen, Outi; Autto, Sini (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Miesten virtsainkontinenssi on yleinen vaiva eturauhasleikkausten jälkeen. Inkontinenssi aiheuttaa potilaalle usein häpeää ja sosiaalista eristäytyneisyyttä. Inkontinenssia, samoin kuin tiettyjä ulostamisongelmia ja ...
  • Vahvistusta vapaaehtoisuuteen : Tuettu loma vapaaehtoistoimijan kokemana 

   Lahti, Hilkka; Immonen, Merja (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksemme tarkoitus on kuvata vapaaehtoistoimijoiden kokemuksia tuetulta lomalta. Tavoitteenamme on myös saada ehdotuksia vapaaehtoistoimijoiden tuetun loman kehittämiseksi. Tutkimuksen tilaaja on Oulun seudulla toimiva ...
  • Vahvuuksien kautta uudistumaan. Yritysten uudistuskyvykkyyttä edistämässä 

   Kiviniemi, Liisa; Uusitalo, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk, 2018)
   Uudistumiskyvykkyyttä tarvitaan, jotta sekä yritykset että yksilöt pärjäävät työelämässä. Uudistuskyvykkyys on kykyä pysyä toimintakykyisenä muuttuvissa tilanteissa sekä kykyä sopeutua rakentavalla tavalla vastoinkäymisiin ...
  • VAIETTU TUSKA : Opas ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta 

   Rimpiläinen, Anni; Paakkonen, Anniina; Santavuori, Heidi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tutkimusten mukaan joka neljäs ikääntynyt on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Ilmiön yleisyydestä huolimatta aihe on vielä nykyisinkin arka, sillä siihen liittyy paljon häpeän ja syyllisyyden tunteita. Ikääntyneisiin kohdistuvasta ...
  • Vaihteiden kunnossapito Suomen rataverkolla 

   Kosonen, Henri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Vaihteet ovat raiteen liityntäkohtia, joilla liikenne voidaan ohjata raiteelta toiselle. Vaihteiden kunnossapito onkin tärkeä osa rataverkon kunnossapitoa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä vaihteiden ...
  • Vaihtoaika Oulaskankaan leikkaussaleissa : Kyselytutkimus Oulaskankaan leikkaussalihenkilökunnalle 

   Jokitulppo, Kristiina; Rantala, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Oulaskankaan sairaalan leikkausosaston henkilökunnan kanssa ja se kohdistuu leikkaussalien vaihtoaikojen muodostumiseen sekä niiden aikahukkaan. Viime vuosina terveydenhuollossa on ...
  • Vaihtoehtoisia hyllytysratkaisuja Suomen yleisissä kirjastoissa 

   Pohto, Katariina; Ervasti, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytteen tavoite on selvittää Suomen yleisten kirjastojen tapoja järjestää kirjallisuutta virallisista luokitusjärjestelmistä poiketen. (Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL ja Helsingin kaupunginkirjaston ...