Viitteet 8111-8130 / 8438

  • Warehouse Management Application for Android 

   Nguyen, Khoa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   This Bachelor’s Thesis was about the process of fully developing a native application that runs on the Android platform. The objective of this Thesis was to demonstrate the steps, tools, and Android fundamentals that are ...
  • Water Gaps Connecting Neighbours from Conflict to Co-operation by Applying Scarcity Index 

   Asheesh, Mohamed
   Report / Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering, Construction Management and Economics (Tampere University of Technology, Department of Civil Engineering, 2016)
   According to the latest reports of United Nations, the biggest challenge facing the world at the present and in the next decades is water scarcity. Trans-boundary water resources from history to present either lead to ...
  • Wavelets and Maximum Strength Technology Algorithm 

   Tiitto, Arto (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   The purpose of this work was to improve repetition counter algorithm of Maximum Strength Technology (Musti) developed by Medical Engineering R&D center of Oulu University of Applied Sciences. Repetition counter counts ...
  • WD-öljyaltaiden ja -alustojen hitsauksen automatisointi 

   Niemi, Heikki (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Fortaco Oy:n Kalajoen yksikköön. Työssä tutkittiin WD-öljyaltaiden ja alustojen hitsauksen automatisointia. Työn tavoitteena oli tutkia kappaleiden mahdollisia modifiointimahdollisuuksia kuljetinhitsauksen ...
  • ”We are not all Finns” : kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden näkemyksiä Lapin ammattikorkeakoulun kirjastosta ja sen palveluista Kemi-Tornion kampuksella 

   Pernu, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden käsityksiä Lapin ammattikorkeakoulun kirjastosta ja sen palveluista Kemi-Tornion kampuksella. Tarkoituksena oli saada tietoa siitä, mitä ...
  • ”WE WANT A 3D GAME” : Customer expectations for the games company when buying a serious game 

   Sorppanen, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   All digital games are not used for entertainment. Some of them can also be used for non-entertainment purposes and these games are called serious games. This thesis is carried out in co-operation with one Finnish games ...
  • WEB APPLICATION DEVELOPMENT FOR BUILDING AUTOMATION DEVICE (HEATING SYSTEM) IN LOCAL NETWORK 

   Shrestha, Jeveen (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   ABSTRACT Oulu University of Applied Sciences Degree Programme in Information Technology Author: Jeveen Shrestha Title of the bachelor’s thesis: Web Application Development for Building Automation Device (Heating System) ...
  • WEB APPLICATION DEVELOPMENT FOR MAYA NEPAL RY 

   Pandey, Hari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulu University of Applied Sciences Degree Programme in Information Technology Author: Hari Pandey Title of the bachelor’s thesis: WEB APPLICATION DEVELOPMENT FOR MAYA NEPAL RY Supervisor: Terhi Holappa Term and year ...
  • Web Application Development for the Finnish Defence Forces 

   Le, Tieu Phi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The development of information technology and the handheld devices help people easily to handle everything most efficiently. The amount of hand records or notebooks will be replaced step by step by basic office tools such ...
  • Web application development of a Job Broker platform 

   Zhang, Heng (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of the thesis was to study the Job Broker platform project and supply platforms for the Job Broker. The work focused on the feature design and development of Job Broker web application. CodeIgniter was used ...
  • Web Audio API -Äänigeneraattori 

   Leinonen, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma, ohjelmistokehitys Tekijä(t): Markku Leinonen Opinnäytetyön nimi: Web Audio API -Äänigeneraattori Työn ohjaaja(t): Terhi Holappa Työn valmistumislukukausi ...
  • Web Design for iMind 

   Vainionpää, Fanny (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   This thesis goes through the process of creating a graphic design of a web page which includes determining all the components and how they can affect the visual outcome. The main task is to create a design plan for a website ...
  • Web frontend development with Elm 

   Holappa, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The primary purpose of this Bachelor’s thesis was to implement a real-world example application written in the programming language called Elm, go through the basics of web development and Elm language, and go through a ...
  • Web-palvelun skaalaus isoille käyttäjämäärille 

   Keränen, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työ tehtiin WhileOnTheMove Oy:lle, joka tarjoaa mm. varhaiskasvatukselle mobiilia NFC-sovellusta nimeltä Daisy. Sovellus on tarkoitettu lasten ja työntekijöiden paikallaolon seurantaan päiväkodeissa. Asiakkaiden käyttäjämäärät ...
  • Web-portaalin kehittäminen 

   Heikkinen, Arttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työn tarkoituksena oli toteuttaa Vitilumi Oy-nimiselle yritykselle web-portaali nykyisen puhelinsovelluksen lisäksi. Verkkosivujen täytyisi olla yhteydessä puhelinsovellukseen. Tunnuksien luonti, sisään- ja uloskirjautuminen ...
  • Web-portfolio HTML5- ja CSS3-tekniikoita käyttäen 

   Karjalainen, Juuso (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Internet ja IT-ala kehittyvät jatkuvasti. IT-alan ammattilaisen tulee jatkuvasti opetella uutta ja on pysyttävä ajan hermolla ollakseen ammattilainen. Uudet tekniikat, kuten HTML5 ja CSS3 ovat yleistyneet web-kehityksessä ...
  • Web-portfolion luominen WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä 

   Hartikka, Mari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda WordPress-sisällönhallintajärjestelmällä itselleni web-portfolio. Valitsin aiheen, koska monissa tietojenkäsittelyn alan työhakuvaiheissa työnantajat haluavat nähdä hakijoiden osaamista. ...
  • Web-sivusto lounasaikojen hallintaan 

   Oja, Veli-Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön toimeksiantona toteutettiin web-sivusto lounasaikojen hallintaan. Työn tilaa-jana oli DNA Oyj:n yritysliiketoiminnan yksikköön kuuluva Service Desk. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa sähköinen ...
  • WEB-SIVUSTO OULUN ALUEEN TAPAHTUMILLE 

   Hämeenaho, Jaakko; Koskela, Mikko (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnittella, toteuttaa ja ottaa käyttöön web-sivusto Oulun alueen tapahtumille. Tässä raportissa perehdytään web-sivuston suunnitteluun ja web-sivuston toteutuksessa käytettyihin menetelmiin, ...
  • Web-sivuston julkaiseminen WordPress-julkaisujärjestelmällä : Verkkosivut Pöllän mökkimajoitukselle 

   Leinonen, Mikko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on Web-sivuston julkaiseminen WordPress-julkaisujärjestelmällä. Työn toimeksiantaja on yrittäjä Arto Vähämetsä Hailuodosta. Arto Vähämetsä omistaa Pöllän mökkimajoitus nimisen yrityksen, joka vuokraa ...