• Varajärjestelmä taksien kyydinvälitykseen 

      Kleemola, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön aiheena oli varajärjestelmä taksien kyydinvälitykseen. Tällä hetkellä pääjärjestelmän kaatuessa takseille välitetään kyytejä käyttämällä WhatsApp-nimistä sovellusta. Työn toimeksiantajana toimi OTaksi, vanhalta ...