• Bonusjärjestelmä 

      Hernesniemi, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyössä kehitettiin uusi ohjelmistokomponentti, joka toimii verkko-sovelluksessa ja Windows-ohjelmassa. Opinnäytetyöhön kuuluu ohjelmiston rakenteen kuvausta, ohjelmointimenetelmien teoriaa, ja uusien ominaisuuk-sien ...