• NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ EKG-REKISTERÖINNISSÄ 

      Saukko, Reetta; Hertteli, Riikka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
      TIIVISTELMÄ Opinnäytetyössämme käsittelemme laadukkaan elektrokardiografian rekisteröintiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla hoitajien toimintaa EKG-rekisteröintitilanteissa terveyskeskuksen päivystyksessä, ...