• Pohjoissuomenkarjan kantakirja-analyysi 

      Juvani, Jaana (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
      Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, minkälaista pohjoissuomenkarjan jalostusaines on ollut rodun kantakirjaamisen aloittamisen aikana. Selvitys tehtiin analysoimalla kantakirjoissa olleita tietoja, lisäksi ...