Uusimmat viitteet

 • Hyvinvointiraitti Utajärvellä 

  Karjalainen, Tarja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli Hyvinvointiraitin suunnittelu Utajärvelle. Hyvinvointiraitti liittyy kiinteästi Utajärven kunnassa toteutettavaan kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyvinvointiraitin avulla kannustetaan ...
 • Luonnonmukainen metsäpuutarha kuivahkossa kangasmetsässä 

  Kojola, Virve (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitetään luonnonmukaisen ja helppohoitoisen metsäpuutarhan perustamista tontille, joka on kuivahkoa kangasmetsää sekä vanhaa peltoa. Tavoitteena on selvittää hiekkapohjaisen kuivahkon kangasmetsän ...
 • Maisemasuunnitteluyrityksen toiminnan kehittäminen markkinoinnin keinoin 

  Simi, Ulriika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Viherala on varsin kilpailtu ala, jolla toimii paljon toiminimellä työskenteleviä yrityksiä. Erottuminen muista yrityksistä vaatii ponnisteluja markkinoinnin saralla. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten yrityksen ...
 • Hevostallin ympäristösuunnitelma Turkan Ratsurinteelle 

  Kriikkula, Tiina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä luodaan yleissuunnitelma Turkan Ratsurinne hevostallille. Ratsurinne on 2002 valmistunut 15 hevosen talli. Turkan Ratsurinne sijaitsee Oulujoen varrella, joka on tärkeää kulttuurimaisema-aluetta. V ...
 • Patorinteen maisemointi : CASE: Uljuan levähdysalueen patorinteen kehittämissuunnitelma 

  Jämsä-Leiviskä, Emma (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Uljuan tekoaltaan vieressä VT4:n kohdalla sijaitsevalle levähdysalueen patorinteelle kehittämissuunnitelma. Levähdysalue on havaittu suosituksi pysähtymispaikaksi alueen matkailijoille, ...
 • Oulun seurakuntayhtymän hautausmaiden kausityöntekijöiden perehdytys 

  Paaso, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa johdonmukainen ja käytännöllinen perehdytysmateriaali Oulun seurakuntayhtymän hautauspalveluiden kausityöntekijöiden perehdyttämisen apuvälineeksi. Perehdytysmateriaalin tueksi tein ...
 • Tavoitteena toimiva ja viihtyisä tuotantotilamiljöö : Maiseman huomioimisesta yleissuunnittelun yksityiskohtiin 

  Ranua, Maarit (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Maisemasuunnittelun tutkinto-ohjelma Tekijä: Maarit Ranua Opinnäytetyön nimi: Tavoitteena toimiva ja viihtyisä tuotantotilamiljöö Työn ohjaaja: Pirjo Siipola Työn valmistumislukukausi ...
 • Julkiset viheralueet Oulun vanhusten asumispalvelujen hyvinvointia lisäämässä 

  Lappalainen, Miia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tilaajana on Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen Katu- ja viherpalvelut. Katu- ja viherpalveluille on tullut palautetta etenkin ikääntyneiden levähdyspaikkatarvetta koskien. Viheralueisiin ...
 • Ikäihmisiä motivoiva esteetön ja helppohoitoinen viheralue : Esimerkkinä Caritas-puisto 

  Herukka, Hanna; Risku, Olli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ikäihmisten ulkona liikkumiseen ja oleskeluun motivoivia sekä viheralueiden helppohoitoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää millaisilla suunnitteluratkaisuilla ...
 • Vanhan Siipolan pihapiirin kehittämissuunnitelma 

  Saari, Tiia (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kehittämissuunnitelma kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vanhan Siipolan maalaispihalle, sekä 1970-luvulla rakennetun Haaviston pihapiirille. Suunnittelualue oli noin 1,3 hehtaarin ...
 • Viljelylaatikot osana omatoimista ulkoilua vanhusten palvelutalossa : Lepolan palvelutalon pihasuunnitelma 

  Pakkanen, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Lepolan palvelutaloon vanhusten omatoimista ulkoilua tukeva piha. Lepolan palvelutalo sijaitsee Tyrnävän keskustassa ja sitä ylläpitää Lakeuden Palveluyhdistys ry, joka ...
 • Hyötypuutarhan perustamisen toimintaohje päiväkodin piha-alueelle 

  Turkki, Eeva (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä opinnäytetyö syntyi ideasta yhdistää hyötypuutarhatoiminta päiväkotitoimintaan. Työ tehtiin Kaukovainion Kestävä Tulevaisuushankkeen toimeksiannosta ja toimeksiantajana toimi myös Vaskitien päiväkoti. Hanke on ...
 • Markkuun koulun piha-alueen kehittäminen 

  Ruha, Anne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena on Tyrnävällä sijaitsevan Markkuun koulun piha-alueen osallistava kehittäminen. Toimeksiantaja tälle opinnäytetyölle oli Markkuun seudun kyläyhdistys. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ...
 • Pirilän puutarha-alan oppimisympäristön kehittämissuunnitelma 

  Takkinen, Maija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli Pirilän puutarha-alan oppimisympäristön käyttäjälähtöinen kehittäminen ja piha-alueilla olemassa olevien toiminnallisten epäkohtien ratkaiseminen. Pirilän toiminta-alue on osa Oulun seudun ...
 • Massoilla maisemaa : Kauramäen ylijäämämassojen resurssiviisas hyödyntäminen 

  Lievonen, Raija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä pyritään löytämään resurssiviisas tapa hyödyntää Kauramäen tulevan asutusalueen rakentamisessa syntyneet ylijäämämaat. Opinnäytetyön viitekehyksessä perehdytään maa-ainesten resurssiviisaaseen käyttöön, ...

Näytä lisää