Uusimmat viitteet

 • Palstaviljely Oulussa : Palstaviljelykysely kuntaliitosten muodostaman uuden Oulun asukkaille 

  Saarinoro, Ida (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön päätarkoituksena oli tutkia Oulun kaupungissa nykyisten ja uusien palstaviljelijöiden kiinnostusta harrastustaan kohtaan, viljelyn toteutusta sekä asukkaiden toiveita Oulun palstaviljelyä koskien. Työn ...
 • Luonnonvaraisten pajujen saatavuus ja käyttö viherrakentamisessa 

  Ojalehto, Sorja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin Pohjois-Pohjanmaalla tai sitä pohjoisempana luonnonvaraisena esiintyvien pajujen käytön mahdollisuuksiin viherrakentamisessa. Opinnäytetyössä selvitettiin Suomessa myynnissä olevat pajut ...
 • Luonnonkosmetiikkaa markkinoille : Ohjeistusta aloittelevan toimijan tarpeisiin 

  Määttä, Heidi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Ihmisten eettisen ja ekologisen tietoisuuden lisääntyminen selittää kiinnostusta luonnonkosmetiikkaa ja luonnontuotteisiin pohjautuvia hyvinvointituotteita kohtaan. Suomalaisessa kosmetiikassa perinteisesti hyödynnettyjä ...
 • Kotipuutarhurin vesiviljelyopas 

  Seppänen, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Puutarhatalous, yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Heikki Seppänen Kotipuutarhurin vesiviljelyopas Dodo Ry Kevät 2015 Sivumäärä: 74 Kotipuutarhurin ...
 • Valmistuneiden puutarhatalouden hortonomien lisäkoulutuskysely 

  Tuominen, Minna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan osasto. Puutarhatalouden hortonomien koulutuksen lakattua vuonna 2014, heräsi mielenkiinto selvittää, miten moni Oulun ammattikorkeakoulusta ...
 • Kastelumenetelmien kehitysnäkökohdat - Taimitaikurit Oy 

  Kähtävä, Petri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn toimeksiantajana oli työnantajananikin toiminut Taimitaikurit Oy. Taimitaikurit Oy pyrkii jatkuvasti parantamaan sekä puutarhatilansa viihtyisyyttä, toiminnallisuutta että kasvien kasvatuksessa ja hoidossa käytettävää ...
 • Rovaniemen puistohistoriakartoitus 

  Takanen, Anne-Mari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön taustalla on Rovaniemen kaupungin tarve kartoittaa Rovaniemen puistojen historiaa. Rovaniemen puistohistoriasta on kirjoitettu joitakin artikkeleita, mutta aihetta ei ole kertaakaan koottu yhtenäiseksi ...
 • Rivitalon pihasuunnitelma As Oy Käpykuusenkaarelle 

  Louhela, Johanna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyö sai alkunsa vuoden 2012 talvella ja toimeksiantajana toimi As Oy Käpykuusenkaari. Työn tarkoituksena oli tehdä pihasuunnitelma, kustannusarvio sekä työselostus. Pihasuunnitelman kohde sijaitsee Oulussa Iinatin ...
 • Kasvinsuojelusuunnitelma - Yrjänäisen puutarha 

  Rankinen, Jukka; Jääskeläinen, Mari-Anni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Aihe opinnäytetyöllemme syntyi kasvinsuojelukurssille tehdyn tehtävän myötä. Suunnittelimme Yrjänäisen puutarhan koristekasviviljelmälle kasvinsuojelusuunnitelmaa, ja sen kiinnostavuuden vuoksi päätimme laajentaa työtä ...
 • Arktisesta Vihertapahtumasta Pohjoiseen Viherpäivään : Pohjoisia viheralan seminaareja 1980-luvulta nykypäivään 

  Mäläskä, Jaana (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämä opinnäytetyö perustuu Pohjois-Suomessa järjestettyjen viheralan seminaarien historiaan ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun syksyllä 2012 järjestämään Pohjoinen Viherpäivä –seminaariin. Työn toimeksiantaja oli Oulun ...
 • Ravintokasveja tuottava kattopuutarha vähittäiskaupan yhteyteen 

  Pätsi, Petra; Vappula, Elisa (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön idea lähti alkujaan liikkeelle Oulun seudun ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön opettaja Jaana Väisäsen ajatuksesta suunnitella kattoviljelmä vähittäiskaupan katolle. Opinnäytetyön tekijöiden oma ...
 • Vieraslajien uhat pohjoiselle viheralalle 

  Hallikainen, Anu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pohjoisten viheralalla työskentelevien ammattilaisten tietämystä vieraslajeista, sekä koulutustarvetta ja –halukkuutta. Työn lähtökohtana oli vuonna 2012 valmistunut Kansallinen ...
 • Hyötykasvillisuuden suunnittelu Hulkoffgårdeniin 

  Kristo, Pirjo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella luonnonmukainen hyötykasvitarha Hulkoffgårdenin ravintolan käyttöön ottaen huomioon tilalla jo olevat monivuotiset hyötykasvit. Tavoitteena oli myös suunnitella tilan ja tilalla ...
 • Kasvihuone kehitysvammaisten päivätoiminnassa : Tapaus: Kainuun Hoivataito Oy:n Palvelukoti Rantaniemi 

  Myllyoja, Marjatta (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
  Sain aiheen opinnäytetyöhöni kuultuani Palvelukoti Rantaniemen suunnittelevan puutarhaterapia-työskentelyn aloittamista. Palvelukoti Rantaniemi on yksi Kainuun Hoivataidon yksiköistä. Puutar-haterapiaa käytetään Suomessa ...
 • Luonnonmukaisen ja ravintoa tuottavan pihan ratkaisuja : Kohteessa Tervakukkatie 28, 30, 32, 34 ja 36, Oulu 

  Sipola, Matti (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
  Tiivistelmä. Työ lähti liikkeelle omasta kiinnostuksesta ravinto- ja lääkekasveihin. Se liitettiin myöhemmin osaksi Vihreä lähiö – hanketta, jonka kautta suunnittelun alle tuli kerrostalojen pihapiiri Rajakylästä, Oulusta. ...

Näytä lisää