Uusimmat viitteet

 • Performance Optimization of an Embedded System 

  Kraft, Veeti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  ROHM Co., Ltd and Kionix, Inc. had a need for a sensor evaluation kit that could process sensor samples at a rate of 25.6 kHz. Sufficiently fast sensors and PC evaluation software already existed but there was no suitable ...
 • Virven GPS-toiminnallisuuden hyödyntäminen asennuspartioiden seurannassa 

  Hentinen, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä viranomaisradioverkon päätelaitteen eli Virven GPS-toiminnallisuuteen. Lisäksi työssä arvioitiin työn tilaajalle sopivaa teknistä ratkaisua yrityksen käytössä olevien ...
 • Possibilities of the mobile VR platform in relation to the PC VR 

  Kinnunen, Tuomo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  The main target of the thesis was to study mobile platform possibilities, limitations, pros and cons in relation to the PC version of an VR application and to give an objective description of those in short and at least ...
 • Varastotoimintojen ulkoistus ja integrointi ERP-järjestelmässä 

  Koskinen, Lauri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa ohjelmistointegraatioita toiminnanohjausjärjestelmän ja varastohotellipalveluja tarjoavan osapuolen järjestelmien välille. Lisäksi toteutettiin myös maksuvälineintegraatioita ulkoisiin ...
 • Datan haku RF-yksiköstä Bash-skriptillä 

  Määttä, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Bash-skripti, joka käyttää apunaan Nokian kehittämää FRMon-työkalua. FRMon-työkalua käytetään laitteiden väliseen vuorovaikutukseen. Bash-skriptin tarkoituksena on hakea dataa 5G-tukiaseman ...
 • Ohjelmistotestauksen automatisointi : Robot Framework - SikuliX 

  Nokkala, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia ohjelmistotestausympäristöjä ja toteuttaa testiautomaatio Windows-alustalla. Työssä käydään läpi ohjelmistotestausta yleisesti ja työkaluja, joilla testiautomaatiota harkittiin ...
 • Paino- ja Tulostusvärien Varastonhallintasovellus 

  Pietikäinen, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tilaajalle sovellus, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa värivaraston käyttöä ja hallintaa yhdistämällä käytettyjä menetelmiä yhteen sovellukseen. Sovellus ...
 • Design Sprint pelialalla 

  Marttila, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä perehdyttiin Google Venturesin kehittämään Design Sprintiin ja sen käyttämiseen pelialalla. Design Sprint on viisipäiväinen suunnittelumene- telmä, jolla ideasta voidaan luoda prototyyppi ja testata sitä ...
 • Unityn Tilemap-ominaisuuden tutkiminen ja käyttö 

  Julin, Jan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tarkasteltiin Unity 2017.2f-versiossa tullutta Tilemap-ominaisuutta, sen käyttöä ja muokkaamista. Työn tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva Tilemap-ominaisuuden käytöstä ja muokkaamisesta käytännössä. Työllä ...
 • LDMOS-transistorin hyväksyntäprosessi 

  Moilanen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kaksi suurta tehotransistorivalmistajaa yhdistivät komponenttien valmistus-, testaus- ja kokoon-panolinjoja. Tämän johdosta täytyi uuden tyypin LDMOS-transistori testata Nokian tukiasema-tuotteissa. Työn toimeksiantaja ...
 • Rust ja ECS-arkkitehtuurimalli pelialan palvelinympäristössä 

  Luomajoki, Jere (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rust on tuore, erittäin potentiaalinen, ohjelmointikieli. Sen käyttötarkoituksia on syytä tutkia laajasti, ja tämä opinnäytetyö punnitsee sen tuomia etuja palvelinympäristöön. Lisäksi työssä tutkitaan, voisiko peliohjelmoinnissa ...
 • Tiimi-portaalin hälytysten käsittely ja ohjaus 

  Mattila, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa kiinteistöautomaatioon liittyvien laitteiden palvelinkeskeinen hälytystenkäsittely- ja ohjaustoiminto. Tarkoituksena oli kehittää vaihtoehto olemassa olevalle hälytystenkäsittelylle, ...
 • Planning a Summative Usability Test for a Medical Device 

  Ylikulju, Marko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This bachelor’s thesis was commissioned by MoveSole Ltd and the primary goal of this work was to create a handbook of summative usability testing for medical devices. The process started by gathering references from several ...
 • Bluetooth-yhteyden ja NFC:n käyttö Android-sovelluksessa 

  Oinas, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaali Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön, ja sen toimeksiantajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli kehittää opetukseen soveltuvat ja helposti ymmärrettävät ...
 • Magento 2:n testausautomaatio 

  Ahtonen, Jyrki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa yrityksen ohjelmistokehityksen tarpeisiin testaussuunnitelma, luoda moduulitestejä yrityksen Magento 2 -verkkokauppa-alustan moduuleihin ja lisäksi perehtyä Magento 2 ...

Näytä lisää