• Performance Optimization of an Embedded System 

   Kraft, Veeti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
   ROHM Co., Ltd and Kionix, Inc. had a need for a sensor evaluation kit that could process sensor samples at a rate of 25.6 kHz. Sufficiently fast sensors and PC evaluation software already existed but there was no suitable ...
  • Virven GPS-toiminnallisuuden hyödyntäminen asennuspartioiden seurannassa 

   Hentinen, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä viranomaisradioverkon päätelaitteen eli Virven GPS-toiminnallisuuteen. Lisäksi työssä arvioitiin työn tilaajalle sopivaa teknistä ratkaisua yrityksen käytössä olevien ...
  • Possibilities of the mobile VR platform in relation to the PC VR 

   Kinnunen, Tuomo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
   The main target of the thesis was to study mobile platform possibilities, limitations, pros and cons in relation to the PC version of an VR application and to give an objective description of those in short and at least ...
  • Varastotoimintojen ulkoistus ja integrointi ERP-järjestelmässä 

   Koskinen, Lauri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa ohjelmistointegraatioita toiminnanohjausjärjestelmän ja varastohotellipalveluja tarjoavan osapuolen järjestelmien välille. Lisäksi toteutettiin myös maksuvälineintegraatioita ulkoisiin ...
  • Datan haku RF-yksiköstä Bash-skriptillä 

   Määttä, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä Bash-skripti, joka käyttää apunaan Nokian kehittämää FRMon-työkalua. FRMon-työkalua käytetään laitteiden väliseen vuorovaikutukseen. Bash-skriptin tarkoituksena on hakea dataa 5G-tukiaseman ...
  • Ohjelmistotestauksen automatisointi : Robot Framework - SikuliX 

   Nokkala, Markku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia erilaisia ohjelmistotestausympäristöjä ja toteuttaa testiautomaatio Windows-alustalla. Työssä käydään läpi ohjelmistotestausta yleisesti ja työkaluja, joilla testiautomaatiota harkittiin ...
  • Paino- ja Tulostusvärien Varastonhallintasovellus 

   Pietikäinen, Laura (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tilaajalle sovellus, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja helpottaa värivaraston käyttöä ja hallintaa yhdistämällä käytettyjä menetelmiä yhteen sovellukseen. Sovellus ...
  • Design Sprint pelialalla 

   Marttila, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä perehdyttiin Google Venturesin kehittämään Design Sprintiin ja sen käyttämiseen pelialalla. Design Sprint on viisipäiväinen suunnittelumene- telmä, jolla ideasta voidaan luoda prototyyppi ja testata sitä ...
  • Unityn Tilemap-ominaisuuden tutkiminen ja käyttö 

   Julin, Jan (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tarkasteltiin Unity 2017.2f-versiossa tullutta Tilemap-ominaisuutta, sen käyttöä ja muokkaamista. Työn tavoitteena oli saada parempi kokonaiskuva Tilemap-ominaisuuden käytöstä ja muokkaamisesta käytännössä. Työllä ...
  • LDMOS-transistorin hyväksyntäprosessi 

   Moilanen, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kaksi suurta tehotransistorivalmistajaa yhdistivät komponenttien valmistus-, testaus- ja kokoon-panolinjoja. Tämän johdosta täytyi uuden tyypin LDMOS-transistori testata Nokian tukiasema-tuotteissa. Työn toimeksiantaja ...
  • Rust ja ECS-arkkitehtuurimalli pelialan palvelinympäristössä 

   Luomajoki, Jere (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Rust on tuore, erittäin potentiaalinen, ohjelmointikieli. Sen käyttötarkoituksia on syytä tutkia laajasti, ja tämä opinnäytetyö punnitsee sen tuomia etuja palvelinympäristöön. Lisäksi työssä tutkitaan, voisiko peliohjelmoinnissa ...
  • Tiimi-portaalin hälytysten käsittely ja ohjaus 

   Mattila, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa kiinteistöautomaatioon liittyvien laitteiden palvelinkeskeinen hälytystenkäsittely- ja ohjaustoiminto. Tarkoituksena oli kehittää vaihtoehto olemassa olevalle hälytystenkäsittelylle, ...
  • Planning a Summative Usability Test for a Medical Device 

   Ylikulju, Marko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   This bachelor’s thesis was commissioned by MoveSole Ltd and the primary goal of this work was to create a handbook of summative usability testing for medical devices. The process started by gathering references from several ...
  • Bluetooth-yhteyden ja NFC:n käyttö Android-sovelluksessa 

   Oinas, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa oppimateriaali Oulun ammattikorkeakoulun käyttöön, ja sen toimeksiantajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli kehittää opetukseen soveltuvat ja helposti ymmärrettävät ...
  • Magento 2:n testausautomaatio 

   Ahtonen, Jyrki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli suunnitella ja toteuttaa yrityksen ohjelmistokehityksen tarpeisiin testaussuunnitelma, luoda moduulitestejä yrityksen Magento 2 -verkkokauppa-alustan moduuleihin ja lisäksi perehtyä Magento 2 ...
  • Älykodin rakentaminen omakotitaloon 

   Frisk, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja rakentaa kotiautomaatiota omakotitaloon. Tavoitteena oli saada rakennetun järjestelmän ohjaukseen talotekniikan järjestelmiä, valaisimia, kameroita sekä itse rakennettuja sensoreita ja ...
  • Projektinhallinnan työkalut ohjelmistokehityksessä 

   Koivusaari, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työ tehtiin Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n tietotekniikan tutkinto-ohjelman tarjoamasta aiheesta tutkia modernien tuotekehitysprojektien työkalujen toimintoja, eroja ja käytettävyyttä. Tavoitteena oli tutustua neljään eri ...
  • Elektroniikan testauslaitteisto 

   Haikara, Henna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn aiheena oli suunnitella ja toteuttaa laitteisto elektroniikan testausjärjestelmään. Testausjärjestelmää käytetään elektroniikan sisäänottotestauksessa ennen elektroniikan asentamista lopputuotteeseen. Työhön kuului ...
  • Common Criteria Security Audit for Mobile Devices 

   Rissanen, Samuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   The aim of this bachelor’s thesis was to study the requirements set for security auditing of mobile devices by Common Criteria, to determine how the current system fulfills these requirements and to make the needed ...
  • Aurinkolämmitysjärjestelmän energianmittauslaitteisto 

   Hyvönen, Lasse (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn aiheena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jolla voidaan mitata vesikiertoisen aurinkolämmitysjärjestelmän energiantuottoa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää aurinkolämmitysjärjestelmän energiantuottoa eri ...