• Liikuntapaikkojen web-pohjainen mallinnus-ohjelma 

   Oukka, Juhana (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2008)
   Insinöörityössä suunniteltiin ja toteutettiin web-pohjainen tilanmallinnustyökalu. Ohjelmalla on tarkoitus mallintaa eri toimiin tarkoitettuja tiloja ja helpottaa tilan käyttöönottoa antamalla valmiita osia, joita sijoittaa ...
  • Liikemääräavusteinen radiopaikannus 

   Juuti, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä suunniteltiin liikemääräavusteinen radiopaikannusjärjestelmä, joka perustuu lyhyen kantaman sensoriverkkoon. Radiopaikannus suunniteltiin toteutettavaksi IEEE 802.15.4 -pohjaisella lyhyen kantaman radioverkolla, ...
  • Koksaamon kehitysympäristön trendinäyttöjen siirto tuotantoympäristöön 

   Pihlajamaa, Kati (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tein Rautaruukin Raahen terästehtaan koksaamolaitokselle. Kiinnostus tähän työhön heräsi työssä käytettävien ohjelmistojen pohjalta, jotka ovat yleisesti käytössä Raahen terästehtaalla. Koksaamolla oli käytössä ...
  • Hallavaroittimen anturointi 

   Mäkelä, Lasse (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli hallavaroitinjärjestelmä. Järjestelmän tehtävänä on mitata maanviljelijän pelloilla lämpötilaa ja varoittaa viljelijää tarpeen tullen hallasta. Järjestelmä toteutettiin käyttämällä IEEE 802.15.4 ...
  • Ultraäänikameran prototyypin käyttösovellus PC-ympäristössä 

   Shemeikka, Hannu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana on Simsonar Oy, joka kehittää ultraäänikameran prototyyppiä vedenalaiseen kuvantamiseen. Tässä työssä on tarkoitus toteuttaa kyseiselle kameralle käyttösovellus PC-ympäristöön. Tavoitteena ...
  • Hallavaroitinjärjestelmän liittäminen GSM-verkkoon 

   Ahopelto, Harri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä tavoitteena oli toteuttaa IEEE 802.15.4-standardiin pohjautuvan ZigBee-tiedonkeruuverkon yhdistäminen GSM-tekniikan avulla suurempiin tiedonsiirtoverkkoihin. Tämän toteuttaminen mahdollistaa esimerkiksi ...
  • Piirikorttisarjan testausjärjestelmä 

   Virta, Ilari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena oli piirikorttisarjan testausjärjestelmän suunnittelu. Testausjärjestelmä tehtiin ensi sijassa Xemec OY:n käyttöön, mutta tulevaisuudessa se tullaan luovuttamaan myös piirikorttien kokoonpanijan ...
  • Raidereleen testiympäristö 

   Karhu, Toni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Raiderele kuuluu osaksi raidevirtapiiriä, jonka avulla seurataan junien sijaintia tietyllä rataosuudella. Raidevirtapiiri on akselinlaskijan jälkeen yleisimmin käy-tetty junien sijaintia seuraava laite. Voidaan sanoa, että ...
  • Etäisyyden mittaus signaalin kulkuaikaan perustuvalla menetelmällä WPAN-verkossa 

   Savikoski, Teemu (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Insinöörityössä tutustuttiin IEEE 802.15.4 -standardiin pohjautuvaan lyhyen kantaman langattomaan radiotekniikkaan, jota kutsutaan WPAN-tekniikaksi. Työssä tutustuttiin lisäksi standardin pohjalle rakennettuun ZigBee-tek ...
  • Luotettavan pH-mittausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

   Turusenaho, Petri (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työn aiheena oli luotettavan AIV-rehun pH-mittausjärjestelmän suunnittelu ja toteutus. pH-mittausjärjestelmän suunnittelu on osa AIV-rehun laadun mittaamiseen liittyvää järjestelmää, jossa ovat pH:n lisäksi mukana vedyn, ...
  • Vikasietoinen virtuaalipalvelinjärjestelmä 

   Turpeinen, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Työssä mallinnettiin pk-yrityksen tyypillinen palvelinkokonaisuus virtuaalisesti sekä tarjottiin vaihtoehtoinen Linux-pohjainen Zarafa-sähköpostipalvelin yleisesti käytetyn Microsoft Exchangen tilalle. Rakennettu ...
  • TUOTANNONSUUNNITTELU- JA KAPASITEETINLASKENTASOVELLUKSEN SIIRTO S60 5th EDITIONILLE 

   Keskikallio, Heikki (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2010)
   Nykypäivänä yritykset, jotka toimivat tuotantosektorilla, eivät tulisi toimeen ilman toimivaa ratkaisua tuotannonohjaukseen. Tuotannonohjausta tarvitaan, jotta yritys voi toimia tehokkaasti eli vastata mahdollisiin ongelmiin ...
  • Android-asiakasohjelma tuntienseurantajärjestelmään 

   Witick, Jussi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ Tässä projektissa toteutettiin Eneris Solutions Oy:n omaan tuntienseurantajärjestelmään Android-mobiilialustalle asiakasohjelma. Työn tilaajana toimi Eneris Solutions Oy. Asiakasohjelma toteutettiin olemassa ...
  • Laajennettava mittausjärjestelmä pulssiantureille 

   Tauriainen, Tommi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty omasta aloitteesta ja tavoitteena oli kehittää mittausjärjestelmä, joka käyttää pulssiantureita ja on helposti laajennettavissa sekä siirrettävissä erilaisille laite- ja ohjelmistoalustoille. Kiinnostus ...
  • Mobiilipalvelut ja NFC 

   Kurtti, Joni (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   NFC, Near Field Communication, on hyvin lyhyiden etäisyyksien radiotaajuinen tiedonsiirtomene-telmä. Se perustuu RFID-tekniikkaan. Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin NFC-tekniikkaan ja sen nykyisiin sovelluksiin, erityisesti ...
  • IP-pakettien suodatus moniydinverkkoprosessorilla 

   Pesonen, Esa (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Cavium Octeon CN5020 -verkkoprosessorille paketinkaappausohjelmisto C-kielellä. Verkkolaite asennetaan Ethernet-verkkoon, missä se tutkii verkon läpi menevät paketit. Kun paketti ...
  • Maksimivoimamittarin algoritmikehitys 

   Rajaniemi, Arto (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä insinöörityössä oli tavoitteena toteuttaa Matlab-ohjelmistolla suunniteltu algoritmi C-ohjelmointikielelle. Työ tehtiin Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön MUSTI-projektiin, jossa on vuodesta 2004 ...
  • Planning of Human Resource Processes : Recruiting and Introduction 

   Toljamo, Miika (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   The aim of this Bachelor’s thesis was to plan and document human resource processes for the target company. In this thesis, two significant human resource processes have been planned and described. These processes are ...
  • Project management process reflected through assistive tools 

   Kurkimäki, Elina (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   This thesis presents a project management process of a target company with outlines the correct usage of the company’s project tracking tool, Atlassian Jira. The target company uses Scrum, an agile project management ...
  • Essensium LOST -järjestelmän paikannustarkkuus sisätiloissa 

   Ronkainen, Jussi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä tutustuttiin Essensiumin kehittämään LOST-järjestelmään. Työssä tutustuttiin lisäksi induktiosilmukan toimintaan ja asennukseen. Tavoitteena työssä oli selvittää Essensium LOST -järjestelmän paikannustarkkuus ...