• 2D-pelin toteutus ja puhelimen liikesensorit Unity-ympäristössä 

   Kopsala, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö toteutettiin kahdessa eri osassa. Ensimmäinen osa oli 5 opintopistettä ja toinen 10. Ensimmäisessä osassa tutustuttiin Unity-ympäristöön aloittelijan näkökulmasta sekä kehitettiin yksinkertainen peli. ...
  • 3D Content Capturing and Reconstruction Using Microsoft Kinect Depth Camera 

   Santala, Miika (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   The main motivation behind this thesis was to create a new method of interaction between the physical and virtual space. The object was set to be achieved by creating a 3D-scanner capable of producing 360-degrees scans ...
  • 3D ledinäyttö 

   Käräjäoja, Kai (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia mahdollisuutta rakentaa kolmiulotteista kuvaa ja animaatiota esittävä ledinäyttö. Työn tavoitteena oli rakentaa toimiva prototyyppi, joka näyttäisi liikkuvaa kuvaa. Työ jaettiin kahteen ...
  • 3D Model Viewer -mobiilisovellus Windows Phone 7:lle 

   Aho, Jani (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä oli tavoitteena kehittää täysin uudenlainen mobiilisovellus Mixed Reality -hankkeelle. Sovelluksen vaatimuksina oli saada ohjelma, joka käyttäjän GPS-tietojen perusteella hakee tietokannasta listan ...
  • 3D-grafiikan tuottaminen Blender-ohjelmalla 

   Kemppainen, Aki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi perusasioita joita kuuluu 3D-mallin suunnitteluun ja toteutukseen, sekä kuvata näitä prosesseja riittävän yksityiskohtaisesti. Työn taustana toimii peliprojekti Oulu Game ...
  • 3D-tulostin kotikäyttöön ja testaussuunnittelu painettavalle anturille 

   Träskelin, Joonas (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Oulun ammattikorkeakoulussa on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista suorittaa opinnäytetyö 1-3 osassa. Tämä opinnäytetyö on tehty kahdessa osassa, ensimmäinen 5 opintopisteen osa tehtiin keväällä 2016 ja toinen 10 ...
  • 4G- ja 5G-viiveiden vaikutus liikkuvien objektien ohjaamisessa 

   Ahola, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli viive-eron demonstrointi ohjauslaitteen ja kauko-ohjattavan objektin välillä 4G- ja 5G-matkapuhelinverkoissa. Työn yhteydessä luotiin käyttöliittymä, jolla voitiin lähettää TCP-yhteyden ...
  • 6LOWPAN-IPV6-LIKIVERKKOJEN TIETOTURVA 

   Aho, Sami (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn aiheena oli tutkia 6LoWPAN-protokollaan pohjautuvien järjestelmien tietoturvaa. Tavoitteena oli tuottaa dokumentti, jota voidaan hyödyntää langattomien järjestelmien opetuksessa ja pohjana tietoturvan ymmärtämiseksi ...
  • 9Solutions-Bluetooth-paikannuslaitteiston käyttöönotto ja luotettavuusmittaukset 

   Suutari, Timo (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Insinöörityössä tutkittiin 9Solutionsin kehittämää Bluetooth-paikannuslaitteistoa. Työssä tutustuttiin myös erilaisiin Bluetooth-paikannustekniikoihin ja pilvilaskentaan. Järjestelmää vertailtiin myös Ekahaun paikannuslaitteiston ...
  • AC-DC-teholähteen tehokerroinkorjausosan suunnittelu 

   Perkkiö, Tuomas (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tavoitteena oli suunnitella referenssinomainen, verkkojännitteeseen kytkettävä 500 W:n AC-DC-teholähde, joka käyttää tehokerroinkorjaukseen ja jännitteen nostoon jatkuvalla käämivirralla toimivaa boost-hakkuria. Myös ...
  • Ajonaikainen muistinvalvonta ylivuotojen havaitsemiseen 

   Nevalainen, Eetu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli ajonaikainen muistinvalvonta muistin ylivuotojen havaitsemiseen. Tavoitteena oli kehittää menetelmä suojamuuttujien lisäämiseen lähdekoodiin puskureiden viereen muistissa, jotta mahdolliset ylivuodot ...
  • Altera DE2-kehitys- ja opetusalusta 

   Siuruainen, Eeva (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tavoitteena oli toteuttaa suppea suomenkielinen ohjeistus DE2-kehitysalustalle Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön käyttöön. Ohjeen tarkoituksena on näyttää kehitysalustan perustoiminnot ja auttaa ...
  • Android-asiakasohjelma tuntienseurantajärjestelmään 

   Witick, Jussi (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ Tässä projektissa toteutettiin Eneris Solutions Oy:n omaan tuntienseurantajärjestelmään Android-mobiilialustalle asiakasohjelma. Työn tilaajana toimi Eneris Solutions Oy. Asiakasohjelma toteutettiin olemassa ...
  • Android-karttasovellus ajoneuvoseurantaan, työajan raportointiin ja työmääräinten vastaanottamiseen 

   Moisejeff, Jenna (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä projektissa toteutettiin Max Technologies Oy:n Track-My-Work mobile -projektiin Android-pohjainen Google Maps -karttatekniikkaa käyttävä karttasovellus työmääräinten vastaanottamiseen, hallintaan sekä kevyeen ...
  • Android-puhelimen firmware-etäpäivitys 

   Pisilä, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli kartoittaa vaihtoehtoisia menetelmiä Anite Finland Oy:n asiakkaiden Android-puhelimien kentällä tapahtuvan firmware-päivityspro-sessin parantamiseksi. Kartoitetuista menetelmistä tuli valita paras ...
  • Android-sovelluksen toteutus hiihtourheilun työkaluksi 

   Inkala, Anna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn aiheena oli Exiopsin SKIIOT-laitteelle toteutetun Android-mobiilisovelluksen käyttöliittymän ja Bluetooth Low Energy -pohjaiseen tiedonsiirtoon sekä saadun datan tallennukseen liittyvien toiminnallisuuksien teknisten ...
  • Android-sovellus auton polttoainetalouden tarkkailuun 

   Haavisto, Henri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin Android-käyttöjärjestelmälle auton polttoaineen kulutusta mittaava sovellus. Tilaajana toimi Oulun ammattikorkeakoulu. Sovellus näyttää käyttäjän sijainnin kartalla ja ...
  • Android-sovellus pysäkkikatosten laadunvarmistuksen joukkoistamiseen 

   Pulkkinen, Oskari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli luoda palvelin- ja mobiilisovellus, jonka avulla käyttäjät voivat luoda havaintoja pysäkkikatosten kunnossapitopuutteista. Lopputuotteena olisi Android-sovellus, joka julkaistaisiin Googlen ...
  • Ansaintamallit Android-sovelluksissa ja klassisen auton elinkaaren seuranta älykkäällä sopimuksella 

   Miettinen, Lauri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
   Oulun ammattikorkeakoulun tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa on ollut mahdollista suorittaa opinnäytetyö 1–3 osassa. Tämä opinnäytetyö on suoritettu kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on laajuudeltaan 5 opintopistettä. Toinen ...
  • Antennidiversiteetin toteutus ja testaus 2,45 GHz:n radiomoduuliin 

   Hanhela, Ari (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö. Insinöörityö oli jatkotutkimusta Juha Väänäsen insinöörityölle Tehonjakaja 2,45 GHz:n taajuudelle. Opinnäytetyössä tutkittiin ...