Uusimmat viitteet

 • A look into assistive technology for the hard of hearing, and a usability study of a customer information management system 

  Hiltunen, Mikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  This thesis was created in parts. A thesis made using this method usually consist of three parts, but for this thesis, the second and third part were combined into one larger part. The focus of the first part of the thesis ...
 • Salibandypelaajan mittaaminen Faros 180 -laitteella 

  Lindgren, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä työssä käsitellään ihmisen suorituskyvyn mittaamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä analysoidaan salibandyn pelaajalle tehtyä mittausta. Tavoitteena oli mitata pelaajan kiihtyvyyttä ja sykettä salibandypelin ...
 • MINIPELIN KEHITTÄMINEN LAPSILLE SUUNNATTUUN MOBIILIPELIIN 

  Yrttiaho, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli toteuttaa uusi minipeli työn tilanneen oululaisen BelleGames-mobiilipeliyhtiön kehittämään Kuura in the Snow Globe -nimiseen mobiilipeliin. Minipelin kehitys aloitettiin ...
 • Lääketieteellinen pikavalmistus ja sen yhteistyöverkostot Suomessa 

  Hyvönen, Tuuli (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää lääketieteellisen pikavalmistuksen tilanne ja yhteistyöverkostot suomalaisissa sairaaloissa, korkeakouluissa ja yrityksissä. Tavoitteena oli selvittää missä organisaatioissa valmistetaan ...
 • Kevyen eHealth-järjestelmän käyttömahdollisuudet ja lääkinnällisten laitteiden kyberturvallisuus 

  Saukkoriipi, Suvi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin palaopinnäytetyönä kahdessa osassa. Opinnäytetyön ensimmäisessä osassa tehtävänä oli selvittää, millaiset mahdollisuudet etäterveydenhuollon palveluilla on tulevaisuudessa. Työn päätarkoituksena ...
 • Vanhusten kotihoitoa tukevia teknologiaratkaisuja 

  Parviainen, Petteri (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aiheena oli tutustua vanhusten kotihoitoa tukeviin teknologiaratkaisuihin ja kotihoidon järjestelmiin. Tavoite oli löytää erilaisia järjestelmiä, tutkia niiden teknologiaratkaisuja ja miettiä sopivat järjestelmät ...
 • Visuaalisen palautteen järjestelmä uimahyppyvalmennukseen 

  Karvonen, Taina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa visuaalisen palautteen järjestelmä valmennuksen apuvälineeksi uimahyppyseura Vantaa Divingille. Työn tavoitteena oli löytää sopiva ratkaisu, jolla voidaan toteuttaa toimiva ...
 • Kestävyysliikunnan harrastajien sykemittarin käyttötottumukset 

  Mantere, Veera (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on kestävyysurheilijoiden sykemittarin käyttötottumukset. Työssä selvitettiin sykemittareiden käyttöä, hyödyllisyyttä ja puutteita nimenomaan kestävyysurheilun harrastajien näkökulmasta. Työssä ...
 • Leveiden selkälihasten aktivoituminen ylätaljan variaatioilla 

  Filppa, Kalle (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Työssä tutkittiin neljää yleisesti käytössä olevaa ylätaljavedon variaatiota. Tarkastelun kohteena oli leveiden selkälihasten aktivaatiotasot eri variaatioilla. Aktivaatiota tutkittiin EMG-laitteistolla bipolaarisella ...
 • BelleMemory-muistipelin käytettävyystestaus 

  Ruikka, Jonna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  BelleMemory-muistipeli on virkistävä ja innostava peli muistin aktivointiin, motivoivaksi työkaluksi muistiterapiaan, oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja mukavaksi ajanvietteeksi. Työn toimeksiantaja oli oululainen peliyritys ...
 • Maksimivoimamittarin soveltuminen lihasvoiman kehityksen seurantaan 

  Korhonen, Jenna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyössä tutkittiin maksimivoimamittarin soveltumista koehenkilöjoukon lihasvoiman kehittymisen seurantaan neljän viikon seurantajakson aikana. Seurantajakson aikana puolet koehenkilöistä harjoitteli ja puolet ei. ...
 • Carescape-potilasmonitorien huollon tarpeellisuus 

  Orjala, Juho-Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Keski-Pohjanmaan keskussairaalan lääkintätekniikan osastolle GE Healthcaren valmistamien Carescape-potilasmonitorien määräaikaishuollon tarpeesta. Työn tarkoituksena oli perehtyä ...
 • Ihopoimumittarin ja bioimpedanssimittareiden rasvaprosenttitulosten vertailu 

  Jylhä, Sanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  ODL Liikuntaklinikka halusi saada tietoa rasvaprosenttia mittaavien laitteiden tulosten eroista. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mikä on luotettavin mittari asiakaskäyttöön. Työssä haettiin vastausta ...
 • Firstbeat Hyvinvointianalyysi -ohjelmiston käytettävyystestaus 

  Minkkinen, Emmi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Firstbeatin Hyvinvointianalyysi -ohjelmisto on ammattikäyttöön tarkoitettu työkalu. Sen avulla toteutetaan Hyvinvointianalyysi-mittauksia, jossa tarkastellaan palautumisen ja stressin tasapainoa sekä liikunnan terveysvaikutuksia. ...
 • KPI-työkalujen kehitys ja implementointi prototyyppielinkaarimallia hyödyntäen 

  Pohjasniemi, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda KPI-raportointityökalu hankintatoimen tehokkuuden seuraamiseksi SharePoint-web-alustalle sekä raportointityökalun datan analysoiva Excel-taulukkolaskentaohjelman tiedosto. KPI eli Key ...

Näytä lisää