Uusimmat viitteet

 • Pro-Tec-moottorinpuhdistusaineiden testaus 

  Pistemaa, Niilo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä testattiin Bluechemin valmistamia Pro-Tec-lisäaineita, jotka on valmistettu käytettäväksi ajoneuvojen polttomoottoreissa vähentämään kalliiden korjaustoimenpiteiden tarvetta. Työn toimeksiantajana oli ...
 • Kuonan rakeistuksen hiukkaspesurin käyttöönotto 

  Alatarvas, Simo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön aiheena on käyttöönottaa kuonanrakeistuksen hiukkaspesuri. Työn toimeksiantajana on Torniossa sijaitseva Outokumpu Chrome Oy, joka on osa Outokumpu-konsernia. Chrome Oy tuottaa kromiittirikkaasta malmista ...
 • Pikarien pakkaaminen yhteistoimintarobotilla 

  Kotila, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Työssä suunniteltiin tuotekehityksenä uusi kollaboratiivinen robottisolu. Työ käsittelee robottisolun suunnittelua, valmistusta ja ohjelmointityötä. Opinnäyte-työn tavoitteena oli vähentää työntekijöiden pakkaamistyötä ja ...
 • Sähköajoneuvojen voimansiirron opetusmateriaali 

  Kyngäs, Kimmo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on luoda mahdollisimman laaja ja helposti ymmärrettävä materiaali sähköajoneuvojen voimansiirrosta. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikön auto-osaston kanssa. ...
 • Silikoniprofiilin pinnoittaminen ja pinnoituslaitteiston suunnittelu 

  Vahtola, Jani (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin kumi- ja silikoniprofiileja valmistavalle FP FinnProfiles Oy:lle. Työn aiheena oli pinnoitevaihtoehtojen kartoittaminen ja silikonikumipinnoille sopivan pinnoitteen valitseminen. Tavoitteena oli löytää ...
 • Tuoteverstaan kone- ja laitevalinnat, layoutsuunnittelu ja investointilaskelmat 

  Miilukangas, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tuoteverstaalle kone- ja laitevalinnat, suunnitella layout sekä laskea investointilaskelmat Miilumachine Oy:lle. Opinnäytetyössä suunniteltiin investoitavalle tuoteverstaalle toimiva ja ...
 • Muutosten hallinta kemianteollisuuden projektissa 

  Tiri, Tuukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä toteutettiin muutosten hallintaprosessi kemianteollisuuden kehitysprojektiin Eastmanin muurahaishappotehtaalla Oulussa. Muutosten hallintaprosessin tavoitteena oli määrittää muutoksen riskit ja riskien ...
 • Siirrettävän yhteistoimintarobottityöaseman suunnittelu 

  Hurskainen, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Oulun ammattikorkeakoulun TEHOJA-hankkeelle. Hankkeessa sovelletaan uusimpia joustavan automaation työkaluja pienissä ja keskisuurissa yrityksissä Oulun lähialueella. Tarve opinnäytetyölle syntyi, ...
 • Paperikoneen öljyvuotojen vähentäminen ja öljynlisäysten seurannan kehittäminen 

  Haapsaari, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena on Stora Enson Oulun tehtaan paperikone 7:n öljynlisäysten seurantajärjestelmän kehittäminen ja öljyvuotojen vähentäminen. Tavoitteena oli saada seurantajärjestelmästä kehitettyä toimiva kokonaisuus, joka ...
 • Tulevaisuuden aiheuttamat haasteet katsastustoiminnalle 

  Kajava, Harry (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä saatiin selvyys siitä, että polttokenno- ja kaasuautojen polttoainesäiliöt vaativat tarkempia tarkasteluita tulevaisuudessa verrattuna nykyisiin visuaalisiin tarkasteluihin. Niiden polttoainesäiliöt saattavat ...
 • Raskaan kaluston korjaamon layoutsuunnittelu 

  Jaronen, Jere (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aihe on raskaan kaluston korjaamon layoutsuunnittelu, joka tehtiin Raskone Oy:n Oulun korjaamolle. Työn tavoitteena oli uudistetun layoutin lisäksi parantaa korjaamotyön tuottavuutta. Korjaamon raskaan puolen ...
 • Pelastuskaluston testauslaite 

  Ylioja, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli suunnitella ja valmistaa testilaite pelastuskaluston levittimille. Testilaitteen pitäisi pystyä mittaamaan pelastuslaitteina käytettävien levittimien avautumisvoimaa ja avautumisnopeutta kuormitettuna. ...
 • Dieselajoneuvojen päästöt ja niiden puhdistusmenetelmät 

  Tanskanen, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutkittiin dieselajoneuvojen päästöjä ja niiden puhdistusmenetelmiä. Työhön kuului myös aiheen lainsäädäntö, jonka alueeksi rajattiin EU:n alue. Työn tavoitteena oli tehdä helppokäyttöi-nen kokonaisuus, josta selviää, ...
 • Nosturikuorma-auton runkovahvikkeen kehittäminen 

  Määttä, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli nosturikuorma-auton runkovahvikkeen kehitystyö. Tavoitteena oli laatia rakenteisiin liittyvä suunnittelutyö yritykselle sekä saada toimeksiantajan kanssa sovitut parannustoivomukset täytettyä mahdollisimman ...
 • Passiivinen lapakulman säätö vaaka-akselisessa pientuulivoimalaitoksessa 

  Rantala, Tommi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pientuulivoimalaitoksen myrskysuojaus on koettu haastavaksi. Erilaiset suojaustavat vaativat joko paljon huoltoa tai ovat tehottomia, kun lähestytään korkeita tuulennopeuksia. Työn tilaajalla oli idea, miten myrskysuojaus ...

Näytä lisää