Uusimmat viitteet

 • MetsoMAPin ja manuaalisen suotautuvuusanalyysin vertailu 

  Järvenpää, Johannes (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö tehtiin Stora Enson tehtaalla Oulussa. Opinnäytetyön aiheena oli tutkia mahdollista eroa MetsoMAP-kuituanalysaattorin ja laboratoriossa suoritetun manuaalisen analyysin tulosten välillä. MetsoMAP on kuitumassan ...
 • Perunan virustestausmenetelmän kehittäminen 

  Saarela, Miro (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Luonnonvarakeskuksessa käytössä olevassa menetelmässä ELISA-testissä tehtäviin virusanalyyseihin käytetään lehti- tai versomateriaalia. Mukulanäytteet idätetään kasvihuoneessa, ja itujen annetaan kasvaa taimiksi. Opinnäytetyön ...
 • Kokonaistypen määritysmenetelmän validointi kiinteistä ympäristönäytteistä 

  Pesälä, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli kiinteiden ympäristönäytteiden kokonaistypen määritysmenetelmän validointi. Validointi tehtiin akkreditointia varten. Validoitu analyysimenetelmä perustuu Kjeldahl-menetelmään. Validoinnin ...
 • Flavonoidien määritys tyrnin lehdistä HPLC:llä 

  Holappa, Ville (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia tyrnin lehtien flavonoidipitoisuuksia. Työssä keskityttiin vain kahteen tiettyyn flavonoidiin, katekiiniin ja kversetiiniin. Työn vastaanottajana toimi kotimainen yritys, Fingredient ...
 • Aisa Fenixin kalibrointi ja validointi 

  Määttä, Marja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön pääasiallisena tarkoituksena oli hyperspektraalisen mittalaitteen, Aisa Fenixin, kalibrointi ja validointi. Lisäksi opinnäytetyössä perehdyttiin mittalaitteiden kuvantamisen ongelmakohtiin sekä niiden ...
 • PLS-LIUOKSEN FERRIANALYTIIKAN KEHITTÄMINEN 

  Torvinen, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Talvivaara Oyj:lle. Työn tavoitteena oli kehittää Talvivaarassa käytettyä ferroanalytiikkaa testaamalla kolmea erilaista raudanmääritysmenetelmää. Menetelmät perustuivat kompleksometriseen, ...
 • Käyttöohjeen teko Waters Alliance -HPLC-laitteelle 

  Sarajärvi, Misa (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn aiheena oli käyttöohjeen tekeminen HPLC-laitteelle, jolla määritetään muurahaishapon konsentraatiota formamidinäytteistä. Laitetta ohjataan tietokoneella Empower Pro 2-ohjelmalla. Työ aloitettiin tutustumalla koneen ...
 • Elektrokemiallisen pika-analytiikkasovelluksen kehittäminen 

  Vesikukka, Tanja (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämä opinnäytetyö liittyy BioPrint -projektiin ja sen tavoitteena oli amylaasisen-sorin biomusteen optimointi. Biomusteen optimoinnilla pyrittiin löytämään mah-dollisimman hyvin sensorin pinnalla toimiva entsyymiseos. ...
 • SPE-menetelmän käyttöönotto PAH-yhdisteiden eristämiseen vesinäytteistä ja määrittämiseen GC-MS-laitteella 

  Kukkohovi, Markus (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työn tarkoituksena oli ottaa käyttöön SPE-menetelmä polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen eristämiseksi vesinäytteistä sekä tuottaa siitä työohje Mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristölaboratorion tarpeisiin. Laboratoriossa ...
 • Usage of Rice Husk as a Filler Material in PHBV based Biopolymer 

  Rannaste, Erik (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  This thesis is a part of the research group PIMA’s research about the usage of biopolymers in the packaging industry. The objective of this thesis was to re-search the usage of rice husk (RH) as a strengthening fiber in ...
 • Sulate/XRF-menetelmän käyttöönotto ja osittainen validointi 

  Konttinen, Miika (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa käyttöön sulate/XRF-menetelmä erilaisille oksidisille materiaaleille. Näytteiksi valittiin ferroseoksia ja tulenkestäviä materiaaleja. Työssä käytettiin valmiita sulatereseptejä, ...
 • CRISPR-menetelmä poistogeenisen solulinjan valmistuksessa 

  Pesonen, Johanna (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  CRISPR on uusi tarkka menetelmä geenitekniikan alalla. Se perustuu alun perin bakteerien virustorjuntaan, jossa viruksen DNA:ta lisätään osaksi bakteerin omaa genomia. CRISPR on luotettava, melko edullinen ja yksinkertainen ...
 • Neutraalielektrolyyttipeittausliuoksen tiheyden määritys eri lämpötiloissa 

  Oinas, Eveliina (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia hehkutus- ja peittauslinjojen neutraalielektrolyyttipeittausliuoksen (EPA-liuoksen) eli neolyytin lämpötilan vaikutusta liuoksen tiheyteen mittaamalla neolyytistä otettujen näytteiden ...
 • Veden kovuuden määritysmenetelmien vertailu ja validointi 

  Humalajoki, Teija (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee veden kokonaiskovuuden määritysmenetelmien vertailua ja validointia kolmella menetelmällä. Työ suoritettiin Oulun Vedelle, jossa veden kovuutta määritetään kompleksometrisella titrauksella ...
 • XRF-briketöintiautomaatin käyttöönotto ja validointi 

  Leinonen, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Opinnäytetyön aiheena oli XRF-briketöintiautomaatin käyttöönotto ja menetelmän validointi. Työ suoritettiin Labtium Oy:n Rovaniemen toimipisteessä. Työn tavoitteena oli uuden XRF-briketöintiautomaatin käyttöönotto, jossa ...

Näytä lisää