Uusimmat viitteet

 • Tärinää aiheuttavien töiden vaikutus rakennuksiin ja rakennuksissa olevien luonnollisten vaurioiden määrä 

  Utriainen, Riku (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tärinästä aiheutunut rakenteen vaurioituminen voi johtua venymästä, repeämästä tai taipumisesta. Rakennuksiin syntyy halkeamia luonnostaankin ilman selkeää ulkoista syytä. Rakentamistapojen erilaisuudesta ja kallion laadusta ...
 • Pyöräilyn baanaverkon toteuttamisen vaikutuksia 

  Ahola, Milla (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Kempeleen kunta ovat tilanneet opinnäytetyönä selvityksen erilaisten korkeatasoisten pyöräilyväylien sosiaalisista, taloudellisista ja liikenteellisistä vaikutuksista. ...
 • Biopolymeerin käyttö sorateiden pölynsidonnassa ja kelirikkokorjauksissa 

  Konttinen, Salla (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sellupohjaisen biopolymeerin vaikutusta sorateiden pölynsidontaan ja kelirikkokohteissa tien kantavuuteen. Työssä tutkittiin tällä hetkellä pölynsidonnassa yleisesti käytössä ...
 • Ohjeiden laadinta tietomallipohjaiselle toteutusaineistolle ratarakentamisessa 

  Kuusrainen, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä kuvataan VR Track Oy:n tietomallipohjaisten hankkeiden toteutusaineiston ohjeistuksen laatimisen prosessia. Tavoitteena oli laatia ohjeet, joiden avulla suunnittelija hahmottaa millaista tietomallipohjaista aineistoa ...
 • Teiden rakenteiden kunto ammattiautoilijan silmin 

  Koskela, Pekka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen tiestölle on kertynyt vuosien varrella korjausvelkaa. Kunnostustoimia ei rahoituksen rajallisuuden vuoksi ole pystytty tekemään tarpeeksi. Kuntotietomittauksia tehdään autoon asennetuilla mittalaitteistoilla. ...
 • Betonilaatan pakkovoimista aiheutuvan halkeilun hallinta 

  Simonen, Matti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tarkasteltiin maanvaraisen betonilaatan pakkovoimista aiheutuvaa halkeilua ja sen hallintaa. Kutistuman tai lämpöliikkeiden aiheuttamat liikkeet laatassa aiheuttavat laattaan pakkovoimia, kun liike on ...
 • Digitalisaatio infrarakentamisessa 

  Kunnari, Arttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaatiota hyödynnetään nykyään jokaisen infrarakennushankkeen jokaisessa työvaiheessa. Digitalisaation yleistyminen on tapahtunut nopeasti muun muassa kannettavien tablettien yleistyttyä. Digitalisaatiolla päästään ...
 • Perehdyttämisohje elementtituotantoon 

  Lahtela, Jaakko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu työntekijän perehdyttäminen työyhteisöön ja -työtehtäviin. Selkeä, monipuolinen perehdyttäminen auttaa työntekijää saamaan mahdollisimman selkeän kuvan työn sisällöstä sekä työtavoista ...
 • Oulun yliopistollisen sairaalan joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen 

  Mikkola, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Vuonna 2016 laaditun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin liikkumissuunnitelman yhteydessä laaditun kyselyn perusteella vain kolme prosenttia sairaanhoitopiirin työntekijöistä on joukkoliikenteen kanta-asiakkaita. Oulun ...
 • Parveke- ja luhtikäytävän lattiaelementti rakenteen yksinkertaistaminen 

  Uusitalo, Oskari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomen työ- ja elinkeinoministeriö haluaa lisätä Suomessa puurakentamista, mikä lisää kilpailua puurakentamisen alalla. Tehokkaammin valmistettavat ja nopeammin asennettavat tuotteet ovat alalla toimiville yrityksille ...
 • Työmaan perehdytyskäytäntöjen kehittäminen 

  Reinilä, Ilpo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli työmaan perehdytyskäytäntöjen kehittäminen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran työmailla. Staran omien työntekijöiden työsuhteen alussa tehtävä perehdyttäminen ei kuulunut tutkimusalueeseen ...
 • Peruskorjaus Kaijonharjun nuorisotalossa 

  Jussila, Antti (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sisäilmaongelmat tuottavat ongelmia monille vanhoille julkisille rakennuksille. Ongelmien syitä on etsitty pitkään ja yhtenä ongelman syynä pidetään puutteellista ilmanvaihtoa. Ilmanvaihto saattaa levittää mahdollisen ...
 • Rakennesuunnittelijan työturvallisuusvelvoitteet 

  Lehtomäki, Juha (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusala on tapaturmia mitattaessa johtavin ala Suomessa, sillä tapaturmia sattuu määrällisesti eniten juuri rakennustyömailla. Viime vuosina etenkin isot yritykset ovat alkaneet panostaa työturvallisuuteen, mikä on ...
 • Kaivannaisjätealueen korottaminen, riskit ja haasteet kalvotetuilla altailla 

  Johansson, Miikka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kalvotetun kaivannaisjätealtaan patorakenteisiin voi kohdistua kalvon vauriotilanteessa sisäisen eroosion riski, jos hydraulinen gradientti nousee kriittiseksi. Tähän liittyen opinnäytetyössä tarkasteltiin tiivistevaurion ...
 • Ekotehokkuus rakentamisessa 

  Wondafrash, Benjam (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ilmastonmuutoksen torjumiseksi useimmat valtiot ovat sitoutuneet ilmastota-voitteisiin. Tavoitteet koskettavat kaikkia yhteiskunnan aloja, myös rakennusa-laa. Rakennusten energia- ja ekotehokkuuden lisääminen on tehokas ...

Näytä lisää