Uusimmat viitteet

 • As Oy Pankinmäen LVI-suunnitelmat 

  Nousiainen, Timo (Oulun ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on suunnittelutyö. Työn tavoitteena oli suunnitella toimiva ja laadukas LVI-tekniikka As. Oy Pankinmäen omistamaan vanhaan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kiinteistöön. Suunnitelmat tehtiin MagiCAD- ...
 • Painovoimainen ilmanvaihto nykyaikaisessa kirkkorakennuksessa 

  Vääräniemi, Jarkko (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Pohjois-Pohjanmaalle sijaitsevaan kaupunkiin ollaan suunnittelemassa nykyaikaista kirkkorakennusta. Rakennuksen suunnittelijat haluaisivat toteuttaa kirkkosalin ilmanvaihdon painovoimaisena ilmanvaihtona. Tässä opinnäytetyössä ...
 • Lämmitysjärjestelmän valinta 1950-luvun omakotitalon saneeraukseen 

  Takkula, Jukka (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla eri lämmitysmuotoja 1950-luvun omakotitalossa ja löytää investointi- ja käyttökustannuksiltaan halvin lämmitysjärjestelmä. Kohteesta ei ollut saatavilla pohjakuvia, joten ...
 • Muuttuvavesivirtaisen jäähdytysvesijärjestelmän säädettävyys 

  Lopakka, Teemu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli selvittää simuloidun jäähdytysvesijärjestelmän jäähdytyspattereiden virtaamia ja laskennallisia tehoja sitä säätävän 2-tieventtiilin asentoon nähden. Jäähdytyspattereita simuloitiin kertasäätöve ...
 • Integration of 3D MEP System Design Software for Multidiscipline Design Project 

  Kalpio, Rosamaria (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  The goal of this bachelor’s thesis was to examine the suitability and accessibility of Revit MEP and MagiCAD for Revit for multidiscipline MEP design projects. The profitability to switch design applications for increase ...
 • Energiatodistuksen laatiminen ja kesäajan olosuhdesimulointi IDA ICE -simulointiohjelmalla 

  Karhumaa, Juuso (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä mallipohjat rakennuksen energiatodistuksesta ja kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden osoittamisen laskemisesta tilaajalta saatuihin esimerkkikohteisiin. Kohteet olivat päiväkoti, ...
 • LVI-yrityksen pientavaran logistiikan ja varastoinnin kehittäminen 

  Lampela, Juho (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kehittää LVI-urakointiyrityksen pientavaran logistiikkaa ja varastointia työmaalla sekä löytää työtä nopeuttavia ratkaisuja tavaroiden saantiin kerroksissa. Tavoitteena oli saada vähennettyä ...
 • Tuloilman esilämmitys ja jäähdytys maapiirillä 

  Karsikas, Erkki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tilaaja oli Oulun ammattikorkeakoulu ja työn tavoitteena oli tutkia maapiirin käyttöä tuloilman esilämmityksessä ja jäähdytyksessä. Työn kohteena oli omakoti-talo Oulun seudulta, minne on asennettu 150 metrin ...
 • Energiakonsepti kiinteistön tehokkaaseen käyttöönottoon 

  Kurvinen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli laatia toimintamalli uudiskohteiden energiatehokkaaseen käyttöönottoon Oulun kaupungissa. Kiinteistöjen käytönaikainen energiankulutus kattaa merkittävän osan rakennuksen elinkaaren aikaisesta ...
 • Tietomallinnus talotekniikan suunnittelussa 

  Blomster, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä tutustuttiin tietomallin sisältöön ja määräyksiin suunnittelutyössä sekä tietomallin tuomaan lisäarvoon suunnitelmissa. Työn tavoitteena oli kartoittaa tietomallintamisen tämänhetkistä tilaa sekä tutkia, mitkä asiat ...
 • LVI-laboratorion patteriverkoston suunnittelu opetuskäyttöön 

  Tabatabai-Irani, Hossein (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja mallintaa vesikiertoinen patteriverkosto Oulun ammattikorkeakoulun uuteen hybridilaboratorioon, joka tulee sijaitsemaan Oulun yliopiston kampuksella. Ennen työn aloittamista ...
 • Jäähdytysjärjestelmän mitoitus ja valinta yliopistorakennukseen 

  Matinlompolo, Aleksi (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli mitoittaa yliopistorakennuksen tiloille jäähdytystehontarpeet ja tarkastella, millainen jäähdytysjärjestelmä olisi sopiva kyseiseen rakennukseen. Tilojen jäähdytystehontarpeet määritettiin ...
 • Kannattavuuslaskelmia esimerkkikiinteistöjen lämmönlähteiden muuttamisesta ilma-vesilämpöpumppuihin 

  Jokitalo, Perttu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn aiheena oli tehdä kannattavuuslaskelmia esimerkkikiinteistöjen lämmönlähteiden muuttamisesta ilma-vesilämpöpumppuihin. Tavoitteena oli laskea, kannattaako esimerkkikiinteistöissä muuttaa nykyinen öljy- tai kaukolämpö ...
 • Lämmönjakokeskusten uusintamitoituslaskuri 

  Hautajärvi, Jarno (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä laadittiin olemassa olevien lämmönjakokeskusten uusintamitoituslaskuri, jonka avulla automatisoidaan Oulun Energian työntekijöiden lämmönjakokeskuksiin liittyvää mitoituslaskentaa. Laskurilla voidaan ...
 • Leirikeskuksen LVI-järjestelmien kannattavuuslaskelma 

  Huhta, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla Oulun alueella sijaitsevan leirikeskuksen LVI-järjestelmäratkaisuja. Työssä laskettiin leirikeskuksen käyttöveden, lämmityksen ja ilmanvaihdon tehontarpeet. Eri järjestelmäratkaisuja ...

Näytä lisää