Uusimmat viitteet

 • Toimintamalli rakennusten putkistojen käyttöiän määrittämiseen 

  Haverinen, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella julkishallinnon tuotantorakennuksien kunnossapitoon työmenetelmiä, joilla pystytään arvioimaan vesi- ja viemärijärjestelmien kuntoa ennakoivasti pääosin ainetta rikkomattomin ...
 • Lean-filosofian hyödyntäminen rakennustuotannossa 

  Kuopus, Aki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Skanska Talonrakennus Oy:n asuinrakennustyömaiden tuotannonjohtamisen kehitysmahdollisuuksia. Lean-filosofian johtamismenetelmät ovat yksi monista vaihtoehdoista, joita voi käyttää ...
 • Talotekniikan vastaanottomenettelyn työkalujen kehittäminen 

  Loukusa, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Rakennuksen vastaanottovaiheessa taloteknisten järjestelmien suunnitelmien mukainen toiminta täytyy varmistaa ja halutut sisäilmaolosuhteet tulee saavuttaa. Opinnäytetyöni tavoitteena on ollut kerätä tietoa rakennuksen ...
 • ASIAKKUUDENHALLINTA RAKENNUSLIIKKEEN OMAPERUSTEISESSA ASUNTOTUOTANNOSSA 

  Manninen, Samu (Oulun ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen toimeksiantajana toimii Peab Oy, pohjoismainen rakennusliike, jonka tavoitteena on saavuttaa toimialan tyytyväisimmät asiakkaat. Suomessa yritys toimii kasvukeskuksissa, ja sen asiakasryhmä on keskustasta ja ...
 • Ammattioppilaitoksen oma rakennustuotanto 

  Höynälä, Kari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Ammattiopisto Lappian mahdollisuutta aloittaa oma rakennustuotanto Torniossa. Tutkimuskyselyjä tehtiin kaksi kappaletta. Ensimmäisen kysely lähetettiin kahdeksaan oppilaitokseen ...
 • Kokemuksia taloyhtiöiden linjasaneeraushankkeista 

  Jurmu, Jorma (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Oulun ammattikorkeakoulu (YAMK) Rakennustekniikka, korjausrakentaminen Tekijä(t): Jorma Jurmu Opinnäytetyön nimi: Kokemuksia linjasaneeraushankkeista Työn ohjaaja(t): Martti Hekkanen, lehtori, OAMK Antti J. Karjalainen, ...
 • Korjausrakentamisen opettaminen Ammattiopisto Lappiassa 

  Pakisjärvi, Janne (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämä tutkimuksen tavoitteena oli selvittää työelämän tarpeet Ammattiopisto Lappian rakennus-alan korjausrakentamisen koulutuksen kehittämistä varten. Tutkimuksen kohteena olivat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymän ...
 • Kattoremontti taloyhtiössä 

  Norman, Ari (Oulun ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä paneudutaan taloyhtiön kattoremonttiin hankkeena ja katon toiminnan ja korjauksen ongelmiin kirjallisuuden ja Arinor Oy:n arkiston materiaalin avulla. Arinor Oy:n toimintatapaa verrataan kirjallisuuden ...
 • Keskitetyn hankinnan kehittäminen NCC Rakennus Oy:n PK-seudun talonrakentamisyksikössä 

  Mourujärvi, Tero (Oulun ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tutkimuksen tavoitteena oli kehittää keskitetyn hankinnan toimintamallia NCC Rakennus Oy:n talonrakentamisyksikössä. Työssä pyrittiin selventämään sekä kehittämään hankinnan ja tuotannon yhteistoimintaa, jotta ...
 • Suunnittelu Laukka Oy strategia 

  Ainasoja, Heikki (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä kehitystehtävässä suunniteltiin Suunnittelu Laukka Oy:lle strategia. Strategian tavoitteena on turvata yrityksen toimintakyky ja kannattavuus tulevaisuudessa. Aluksi selvitettiin, millaisessa toimintaympäristössä ...
 • Sisäilmaongelmaisen julkisen rakennuksen korjaaminen 

  Lähteenmäki, Kai (Oulun ammattikorkeakoulu, 2014)
  Kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat valitettavan yleisiä tämän päivän Suomessa. Ilmiö konkretisoituu kuntien omistamissa kiinteistöissä ja valitettavan usein vaurioituneet kiinteistöt ovat kouluja sekä päiväkoteja. Op ...
 • Menetelmä- ja taloudellisuusstandardit infrarakentamisessa 

  Orajärvi, Sami (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työnjohtajat ja työpäälliköt kohtaavat monesti työssään tilanteita, joissa tarvitsee alalla käytössä olevia rakentamisen ohjeita. Monesti tilanne on kuitenkin se, että henkilöillä ei ole riittävää pääsyä kyseisiin teoksiin. ...
 • Alihankinnan kehittäminen 

  Kaakkuriniemi, Juha (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työssä selvitettiin Destia Oy:lle alihankinnan kehittämistä, koska nykyään kovan kilpailun takia oman henkilöstön ja kaluston käyttö on vähentynyt. Työssä selvitettiin uuden alihankintamallin mahdollisuuksia hoidon ja ...
 • Talotehtaan suunnitteluprosessin muuttaminen kansallisesta normista euronormiin 

  Nylander, Hans (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työn taustalla on Mammuttihirren halu valmistautua ajoissa suunnittelunormin muutokseen. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvittää mitä vaikutuksia normimuutoksella on lamellihirsitalojen suunnitteluun ja koko ...
 • Hankitaprosessin kehittäminen operatiivisen toiminnan tukemiseksi 

  Syrjäpalo, Pekka (Oulun seudun ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää palvelualan yrityksen hankintaprosessia siten, että se kehittäisi laatua palvelun tilaajien ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Opinnäytetyössä pohdittiin alihankinnan käytön ...

Näytä lisää