Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1430-1449 / 4328

  • HALI-Handlingsmodell för en meningsfull vardag för de äldre 

   Valkeapää, Marina; Fridlund, Beatrice; Karomäki, Malin; Sjöskog, Camilla; Stark, Linda; Österåker, Marianne (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   EXAMENSARBETE Författare: Beatrice Fridlund, Malin Karomäki, Camilla Sjöskog, Linda Stark, Marina Valkeapää, Marianne Österåker Utbildningsprogram och ort: Utbildningsprogrammet för vård och det sociala området, ...
  • HALI-Handlingsmodell för en meningsfull vardag för de äldre 

   Valkeapää, Marina; Fridlund, Beatrice; Karomäki, Malin; Sjöskog, Camilla; Stark, Linda; Österåker, Marianne (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   HALI-Handlingsmodell för en meningsfull vardag för de äldre Beatrice Fridlund Malin Karomäki Camilla Sjöskog Linda Stark Marina Valkeapää Marianne Österåker Examensarbete för sjukskötare (YH) och socionom (YH) examen ...
  • Halkar Västnyland efter? 

   Karlsson, Rasmus (KSF Media, 2019)
  • Hallittu maarakennus pientalokohteessa 

   Lindberg, Rafael (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Tämä opinnäytetyö pyrkii kartoittamaan yleisimmät ongelmakohdat pientalokohteen maarakennusurakan eri työvaiheissa sekä tarkastelee vuorovaikutusta urakoitsijoiden välillä. Opinnäytetyön tilaajana toimii YIT Rakennus Oy ...
  • Hallongrottan : en informativ applikation om sexualhälsa och preventivmedel 

   Kronkvist, Linnéa; Nyman, Rebecca (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Utvecklingsarbetet gjordes i form av en informativ applikation om sexualhälsa och preventivmedel. Syftet med applikationen var att öka ungdomarnas kunskap eftersom det framkom i skribenternas examensarbete, ”Ungas kunskap ...
  • Halsbrytande cellospel och existentiella samtal 

   Ahlsved, Kaj (HSS Media, 2018)
  • En hamster på tv - Ett samarbete med Rundradion 

   Nyholm, Linn (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   I mitt examensarbete har jag planerat och tillverkat en hamsterkostym åt en karaktär i Rundradions nya produktion med arbetsnamnet Småfolk. Arbetet är ett samarbete med Rundradion och centralt i arbetet har varit samarbetet ...
  • ”Han infann sig i situationen, men inte jag” : En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser när deras barn insjuknar i diabetes typ 1 

   Holm, Cassandra (2020)
   Syftet med denna studie är att öka kunskapen och förståelsen för vilka erfarenheter och upplevelser som föräldrarna genomgår när deras barn insjuknar i diabetes typ 1, samt vilken information och hurudant stöd de fick av ...
  • Handbok för byggandet av stockhus 

   Johansson, Filip (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete innehåller grundprinciper för vad man som timmerman bör veta och tänka på före uppsättning av ett prefabricerat stockhus. Arbetet koncentrerar sig på stommen, vattentakkonstruktioner, mellanväggar, ...
  • Handbok för CLT-konstruktion 

   Stenberg, August (2020)
   Syftet med detta examensarbete har varit att producera en handbok för planering av CLTkonstruktioner. Målsättningen är att byggnadskonstruktören kan använda arbetet som hjälp för att komma igång med planeringen och snabba ...
  • Handbok för ibruktagning av elstationer 

   Mattus, Rickard (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete omfattar en handbok för ibruktagning av elstationer. Arbetet gick ut på att samla information om hur man testar de vanligaste komponenterna på en elstation och sammanställa det till en handbok. Handboken ...
  • Handbok för krav på norska elstationer 

   Åström, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Examensarbetet har gjorts åt VEO och gick ut på att sammanställa en handbok av kraven på norska elstationer samt att jämföra prestandan på olika modeller av ABB:s skyddsreläer. Handboken ska fungera som ett hjälpmedel vid ...
  • Handbok för kundhanterings- och prenumerationsprogrammet Kayak 

   Holm, Tomi (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Detta ingenjörsarbete behandlar processen att skriva en handbok till kundhanterings- och prenumerationsprogrammet Kayak. Programmet är producerat av Jaicom Ab. Handboken är skriven på KSF Medias beställning och är riktad ...
  • Handbok för lantbrukspraktikanten : Användning av lantbruksteknik på en växtodlingsgård 

   Salminen, Ville (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Då studerandena i lantbruksbranschen, och därmed även lantbrukspraktikanterna, ofta kommer från väldigt olika bakgrunder, är även deras kunskapsområden mycket varierande. Någon kan ha sått tusentals hektar, medan en annan ...
  • Handbok för marknadsföring på sociala medier : Case JetsGo 

   Tamminen, Lotta; Björses, Jessica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta är ett examensarbete vars syfte är att utveckla en marknadsföringshandbok för sociala medier. Som uppdragsgivare fungerar egenföretagaren Markus Hermansson som äger företaget JetsGo. Vi kommer att redogöra för hur ...
  • Handbok för maskinfalsade plåttak 

   Sparv, Walter (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Behovet av plåtslagare är stort och unga som är intresserade av yrket borde få något att utgå från. Tanken är att sammanställa en lättläst handbok, om plåtarbeten, som behandlar grunder i maskinfalsade plåttak och andra ...
  • Handbok för mikroföretagare : Hur ekonomistyrning kan förbättra verksamheten 

   Lunden, Frank; Koivisto, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Syftet med examensarbetet är att undersöka kunskapen om ekonomistyrning hos mikroföretagare. Genom tidigare bokföringsuppdrag under de senaste åren har vi konstaterat att många mikroföretagare inte känner till hur deras ...
  • En handbok om internationalisering och marknadsföring inom B2B : Finns det intresse bland SME-företag att göra affärer över Kvarken? 

   Nivukoski, Alexandra (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Det här examensarbetet har gjorts på uppdrag av CLL, Centret för livslångt lärande, som tillsammans med Österbottens företagarförening, Kust-Österbottens företagare och Företagarna i Västerbotten planerar att skicka in en ...
  • Handbok om Lemonsoft: för företagsekonomistuderande i Yrkeshögskolan Novia 

   Laine, Janina; Österholm, Janette (2020)
   Det här examensarbetet är gjort på begäran av Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Arbetet består av två delar; en teoridel och en handbok om bokföringsprogrammet Lemonsoft. Syftet med examensarbetet är att göra en handbok som nya ...
  • En handbok om motivation - Ett redskap för ungdomsverkstäder 

   Lindberg, Jimmy (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Syftet med det här examensarbetet är att skapa ett redskap som kan användas för att bättre kunna motivera ungdomarna vid ungdomsverkstaden ISLA+ till studie- eller arbetslivet. Verksamhetsledaren vid ungdomsverkstaden har ...