Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3020-3039 / 4328

  • Raaseporin ja Hangon alueen ympäristökasvatuspalveluiden tarvekartoitus 

   Jyrinki, Vilja (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Tiivistelmä Ympäristökasvatus on tärkeää pyrittäessä ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin, koska vastuullisen ympäristötietoisuuden juuret ovat lapsuudessa. Luontosuhde ja pohja tuleville asenteille ympäristöä kohtaan ...
  • Radhackning mot ogräs i havre 

   Westerlund, Terese (2019)
   En återkommande odling av ettåriga grödor kräver fysikalisk eller kemisk ogräsbekämpning. Fysikaliska insatser omfattar ogräsharvning, radrensning och flamning. Radrensning i form av radhackning kan utföras i den växande ...
  • Radhusprojektet : Planeringsarbete för renovering och inredning av Durats lägenheter 

   Nordlund, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Med åbobaserade Arkitektkontor Sabelström som uppdragsgivare har jag för företaget Durat planerat en renovering och ny inredning av företagets 70-tals radhus. Huset är beläget ett stenkast från Durats fabrik i Rimito, ...
  • Rakennusjätehanke Cirkulera! Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle : Kaksi tieto-opasta rakennusjätteen käsittelystä Länsi-Uudellamaalla 

   Nordström, Piia
   Novia publikation och produktion, serie L: Läromedel, 3/2012 (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Yrkeshögskolan Novian tiedotushanke Cirkulera!n (2009-2012) tavoitteena oli parantaa rakentajien ja purkajien jätehuoltotaitoja sekä nostaa esiin lajittelun ja rakennusjätteen oikean käsittelyn sekä jätteen vähentämisen ...
  • Rakennusliikkeen hankintaohjeistus 

   Grönlund, Maria (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Rakennusmateriaali- ja aliurakkahankinnat edustavat suurta osuutta työmaan kokonaiskustannuksista ja osuus voi jopa olla 90 prosenttia. Hankintojen osuus on jatkuvassa kasvussa ja rakennusliikkeiden hankintatoimella on ...
  • Rakennusmestarin näkemys kosteudenhallinnasta : Painopisteenä betonielementtirakentaminen 

   Saja, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Tämä on rakennusmestari (AMK) -tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, joka on 10 opintopisteen laajuinen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennustyömaan kosteudenhallintaa rakennusmestarin näkökulmasta, painopisteenä ...
  • Rakennusten ympäristöluokitus : Miljöklassificering av byggnader 

   Melander, Isa (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Rakennusala on maailmaan suurin luonnonvarojen käyttäjä ja se kuuluu isoimpien energiakuluttajien ryhmään. Tämä työ esittää tavan, jolla voidaan vähentää rakennusten ympäristövaikutuksia, eli ympäristösertifioimalla ...
  • Rakenteellinen hoitokirjaaminen 

   Björklund, Ann-Helen; Ljung, Leena (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Tarkoituksena on kuvailla nykyistä hoitokirjaamista hyöty- ja haittapuolineen sekä saada käsitys hoitajien tiedoista ja taidoista koskien tietokoneiden ja ohjelmistojen käyttöä ajatellen, ulkoisten olosuhteiden merkitystä ...
  • Rakenteenparantamistöiden hallitseminen tietomallin avulla 

   Veikkola, Oliver (2018)
   Valtion myöntämä lisätuki on lisännyt teiden kunnostustöitä vuosina 2016 –2019. Tämä opinnäytetyö käsittää kehitysehdotuksen rakenteenparantamistöiden raportointia sekä laadunvarmistusdokumentaatiota varten päällystysurakoissa. ...
  • Rakenteiden inventointimallintaminen Allplan-ohjelmistolla 

   Alopaeus, Maximillian (2019)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy rakenteiden inventointimallintamiseen korjaushankkeissa. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa kuva työprosessista yritykselle Ideastructura Oy. Syy tähän on, että tulevaisuudessa tiedetään mitä ...
  • Rala-Behörighet 

   Carling, Mika (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete handlar om RALA-Behörighet. Ordet RALA står för Rakentamisen Laatu, och kommer från organisationen Rakentamisen Laatu RALA ry. RALA-Behörigheten är ett intyg som kan ansökas av byggnadsföretag och – ...
  • Rantarakentaminen 

   Lönnqvist, Patricia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Rantarakentaminen on yleistynyt mutta siitä löytyy vielä niukasti erillisiä ohjeita ja määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 määrää että ranta alueella on oltava rantakaava ennen kuin sinne saa rakentaa. ...
  • Rapid Prototyping Systems In Wärtsilä Laboratory 

   Birell, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Abstract This Bachelor’s thesis was commissioned by Wärtsilä Finland Oyj Engine Laboratory in Vaasa. The goal of the thesis was to get a wider understanding of the rapid prototyping unit on a Wärtsilä 20 engine and to ...
  • Rapportbyggande med SQL Server Reporting Services 

   Aho, Jens-Peter (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Detta examensarbete är gjort på begäran av OK Indrivning, en indrivningsbyrå med huvudkontor i Vasa. Uppdraget var att undersöka huruvida SQL Server Reporting Services skulle vara ett lämpligt alternativ för OK Indrivnings ...
  • Rapporter med QlikView 

   Björkskog, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Detta examensarbete är gjort på begäran av Snellman Ab, ett köttförädlingsföretag med fabriker i Jakobstad. Uppdraget var att undersöka vilka nyckeltal som för deras IT-avdelning är värda att ha uppföljning på. Dessa ...
  • Raseborg som turistdestination : En undersökning bland utländska turister 

   Fagerström, Sabina (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete är ett uppdrag av Raseborg stads turistbyrå. Raseborg stads turistbyrå erbjuder kundbetjäning för både privata personer och grupper. Den fyrstjärniga turistbyrån är huvudansvarig för stadens ...
  • Ratatosk skivdebuterar med medeltida folkprogg 

   Ahlsved, Kaj (HSS Media, 2018)
  • Rationell nypotatisodling i skärgårdsmiljö 

   Sundbäck, Johan (2019)
   Är nypotatisen ett rationellt val av gröda i skärgården? Kan man via denna produkt även i framtiden bedriva småskaligt jordbruk i skärgården och trots småskaligheten få en ekonomisk lönsamhet i detta? Vad är förutsättningarna ...
  • Rautateiden suunnittelustandardit Euroopassa, ja niiden vaikutus valtioiden väliseen liikenteeseen 

   Vainikainen, Iiro (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään erilaisia rautateiden rakennusstandardeja Euroopassa, ja niiden vaikutusta kansainväliseen liikenteeseen. Työn tavoitteena on esitellä erilaisia nykyisin käytössä olevia, usein toisistaan ...
  • Rautateiden turvalaitesuunnitelmien havainnollistaminen : Apuväline kulkuteiden esittämiseen 

   Lyly, Max (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön aiheena on turvalaitesuunnitelmissa oleellisten kulkuteiden ja paikallislupien havainnollistamisen kehittäminen. Työn toimeksiantaja on VR Track Oy. Työn teoriaosuudessa käydään läpi rautatietur ...