Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3712-3731 / 4331

  • Ugglans äventyr : musiksagor som läromedel 

   Sundqvist, Alexandra; Storbacka, Paulina (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Syftet med vårt arbete är att producera ett läromedel tänkt för dem som arbetar med småbarnsgrupper. Läromedlet består av 10 musiksagor som vi själva skrivit. Varje saga har ett tema och musikaliska mål. Samtidigt hoppas ...
  • Ugglor i förändring 

   Karell, Patrik (KSF Media, 2018)
  • Ulcerös Kolit och Kosten - ur ett patientperspektiv 

   Mäki, Annika (2019)
   Mängden fall av ulcerös kolit ökar hela tiden. Syftet med denna studie är undersöka patienternas upplevelse av kostens inverkan på ulcerös kolit, och att spegla detta ämne ur olika vinklar i relation till sjukskötarrollen. ...
  • Ulkomaalaiset työntekijät suomalaisessa laivassa 

   Luhtanen, Jura (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää ulkomaalaisen merimiehen rekrytointiprosessia suomalaiseen laivaan. Tutkimuksen pohjalta on tehty englanninkielinen ”flyer” eli ”lentolehti” tyylinen opas suomalaiseen laivaan ...
  • Ullakon ja kylpyhuoneen sisustussuunnitelma 

   Håkansson, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Opinäytetyön aiheena on sisustussuunnitelma rivitaloasunnon ullakolle ja kylpyhuoneeseen sekä työpöydän suunnittelu ja valmistus. Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet jotka on selvitetty haastatelemalla ...
  • Ultraljudets olika användningsområden inom hälso- och sjukvården : En litteraturstudie om diagnostiska ultraljudsundersökningar och terapeutiska ultraljudsbehandlingar 

   Backman, Patrik (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Syftet med lärdomsprovet är att klargöra ultraljudets olika användningsområden inom hälso- och sjukvården. Examensarbetet beskriver ultraljudets bakgrund och historik, ultraljudets utveckling, olika undersöknings- och ...
  • Umpihanki 

   Jutila, Santeri (2020)
   Minua on aina kiehtonut ihmisten valokuvaaminen ja tarinankerronta kameran avulla, ja olin myös jossain vaiheessa opintojani päättänyt että lopputyöni tulee olemaan jotain siihen liittyvää. Suunnitelmissani oli pidemmän ...
  • Under Cover Of Darkness 

   Nabb, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Under Cover Of Darkness är en bildserie med mörker och ensamhet som huvudteman. Inspirationen till bilderna kommer från filmer och musik. Denna serie är ett konstnärligt projekt med bilder i ett minimalistiskt uttryck.
  • Under Skinnet 

   Södergård, Rebecca (2020)
   Jag valde att jobba kring ett ämne som intresserat mig i många år, för mitt slutarbete. Kroppsmodifiering i olika former har funnits i urminnes tider men har tagit en helt ny plats i samhället idag. De flesta man möter ...
  • Under Snön 

   Kjellman, Eva-Stina (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Abstrakt I mitt examensarbete tar jag en närmare titt på min hemstad Jakobstad och platser i min vardag som under de senaste 100 åren har haft ett våldsamt förflutet. Min inspiration till bildserien fick jag från skillnaden ...
  • Under våra fötter formas stigen 

   Ahlskog, Carina (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Vad är det för värld som vi håller på och skapa? En värld som blir mer och mer opersonlig, där varken närkontakt till människa eller till natur längre verkar behövas. Vi kan välja att blunda och ta det vi vill ha. Utnyttja ...
  • Underhåll och granskning av elstationer 

   Rantanen, Anton (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete beskriver hur man underhåller och granskar en elstation, och vad man ska ta i beaktande när man gör detta arbete praktiskt och säkert. Arbetet har utförts på Elenia:s elstationer tillsammans med Relacom ...
  • Underlag för en marknadsföringsplan - Case Lapland Copters Oy 

   Andersson, Susanna (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Syftet med mitt examensarbete är att göra upp ett underlag för en marknadsföringsplan åt företaget Lapland Copters Oy. Den skall fungera som ett stöd i marknadsföringen och företaget skall kunna ha nytta av den på långsikt. ...
  • Underlag för framtagande av en uppförandekod för Finlands vindkraftsektor 

   Kaivo-oja, Paulina
   Novia Publikation och produktion serie R: Rapporter 3/2015 (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Denna rapport är ett förslag på vad en uppförandekod för Finlands vindkraftsbransch kunde innehålla. Materialet till texten har samlats från rapporter och dokument från andra länder som beskriver hur ett gott tillvägagångssätt ...
  • Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram : Ett förarbete för en turismstrategi 

   Nieminen, Ida (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Det behövs strategier för att kunna utveckla turismnäringen till en stabil och lönsam näring. Strategierna lyfter fram styrkorna och möjligheterna för ett område och stöder växt, konkurrenskraft och lönsamhet. Med hjälp ...
  • Underlag för vidareutveckling av befintliga tjänster på Apollos charterresmål Karpathos, Sri Lanka och Gran Canaria 

   Källbacka, Mia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Examensarbetets syfte är att identifiera styrkor och svagheter med Apollos tjänster och komma med förslag på hur dessa kunde vidareutvecklas på charterdestinationerna Karpathos, Sri Lanka och Gran Canaria. För att förstå ...
  • Underleverantör eller inte? : Case Företag X 

   Miettinen, Henrietta (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   I dagens värld är effektivitet och snabbhet viktiga kompetenser inom affärslivet. Företagen satsar på effektivitet och snabbhet inom tjänster, service och produktion för att upprätthålla och nå en starkare konkurrenskraft. ...
  • Underlättandet av sömnapnépatienters vardagliga liv genom egenvård och livsstilsförändringar 

   Wetzer, Sabina; Himmelroos, Sandra (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Syftet med examensarbete är att klargöra symptomen vid sömnapné som patienten kan underlätta genom egenvård och livsstilsförändringar och hur patienten genom egenvård och livsstilsförändringar kan förebygga följdsjukdomar ...
  • Underlättandet av sömnapnépatienters vardagliga liv genom egenvård och livsstilsförändringar 

   Sandra, Himmelroos; Sabina, Wetzer (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med examensarbete är att klargöra symptomen vid sömnapné som patienten kan underlätta genom egenvård och livsstilsförändringar och hur patienten genom egenvård och livsstilsförändringar kan förebygga följdsjukdomar ...
  • Understanding the Art field in Bogotá. Considerations for the conception of an exhibition in the frame of a cross-cultural year 

   Donadio, Andres (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   The questions that will be addressed in the following document are divided in two main areas. The first part is dedicated to the understanding of the art field in Bogotá, Colombia. The city has become one of the most ...