Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 1906-1925 / 4398

  • Jämförelse av styrsystem för arbetsbåtar 

   Blomqvist, Roland (2020)
   Detta examensarbete är en jämförelse mellan två olika styrsystem som används i arbetsbåtar och förklarar för- och nackdelar med styrsystemen. Styrsystemen som jämförs är Empirbus och Siemens S7. Styrsystemet Empirbus är ...
  • Jämförelse av Vasa stads planstomnät 

   Söderström, Peter (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Det här examensarbetet är gjort åt Vasa stads fastighetssektor. Arbetets syfte har varit att genom utjämningsberäkningar jämföra Vasa stads nuvarande koordinater som är statiskt mätta, med beräknade koordinaterna baserade ...
  • Jämförelse av ytterväggar med en förenklad LCA : en jämförelse med fokus på koldioxidutsläpp 

   Forsén, André (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete har gjorts på uppdrag och intresse av BI Klemets Ab, som är ett byggföretag i Pedersöre. I och med att det planerades nya egnahemshus i utkanten av Jakobstad funderade man också på vilket sätt man kunde ...
  • En jämförelse mellan en skogsägarundersökning och Kustens Regionala skogsprogram 

   Suutari, Henri (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Detta examensarbete baserar sig på en jämförelse mellan en kvantitativ undersökning och Finlands Skogscentrals, regionenheten Kustens regionala skogsprogram 2012-2015. Syftet är att jämföra skogsägarnas åsikter om mångbruk ...
  • Jämförelse mellan flygburen laserskanning och GNSS mätta punkter 

   Björklund, Anders (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Abstrakt Målsättningen med detta examensarbete var att jämföra höjddifferanserna mellan GNSS-mätmetoden och flyglaserskanningsmetoden. Det som man ville få fram var om flyglaserskanningsmaterial duger t.ex. till ...
  • Jämförelse mellan tre odlingssubstrat som underlag för mosstavlor 

   Mickos, Danielle (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   I det här arbetet beskrivs ett odlingsförsök, vars syfte är att ta reda på hur bra eller dåligt tre specifika odlingssubstrat är för användning i mosstavlor. I odlingsförsöket jämfördes två arter mossor, Fransvitmossa ...
  • Jämförelse mellan trä- och stålstomme vid hallbyggnad 

   Sundholm, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   En jämförelse mellan ett av de mest använda materialen för stommar vid hallbyggen, trä och stål, gjordes. Syftet med att jämföra trä och stål var att få en större vetskap kring till vilka ändamål de olika materialen passar, ...
  • Jämförelser i andel energived från slutavverkningar på Kimitoön. 

   Nurmio, Jens (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   I mitt examensarbete jämförs uttaget av energived i form av grot samt stubbar från fem olika avverkningsområden på Kimitoön. Därtill ges riktlinjer för grotets andel i förhållande till gagnvirke i slutavverkningar. Resultaten ...
  • Jämställdhet bland barn på daghem : en undersökning om när barn börjar tillägna sig sin könsroll 

   Nyby, Josefine (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med detta examensarbete är att få fram när barn börjar tillägna sig sin könsroll. Jag vill med hjälp av min undersökning få fram i vilken ålder barns könsroll växer fram och vilka faktorer som inverkar på det. I ...
  • Jäsenet tyytyväiseksi - Asiakastyytyväisyyskartoitus perinteisten kiinalaisten lajien yhteisölle, Baji ry:lle 

   Karlsson, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia perinteisten kiinalaisten lajien yhteisön, Baji ry:n, asiakastyytyväisyyttä. Työn tavoitteena on kartoittaa ovatko Baji ry:n jäsenet tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan etsimällä ...
  • Jätevedenpuhdistus haja-asutusalueilla : Case Roth MicroStar TB 

   Dahlberg, Kenneth (2019)
   Työn tarkoituksena on perehtyä haja-asutusalueiden jätevedenpuhdistusvaatimuksiin sekä niiden täyttämiseen. Roth Finland Oy tuo Suomen markkinoille uuden pienpuhdistamon, Roth MicroStar TB:n, vuoden 2019 alussa. Työssäni ...
  • Jäätä näkyvissä! : Suomalaisten jäänmurtajien historia ja tulevaisuus 

   Halkola, Tuomas (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Tiivistelmä Suomen pitkän rantaviivan vuoksi maata yleisesti kutsutaan kauppasuhteiden osalta saareksi. Aikoinaan Suomen merenkulku pysähtyi talvikuukausien ajaksi. Jäitä sahattiin, jotta purjehduskausi pidentyisi. ...
  • Kahvia ja designia : Kahvila- ja muotoilualan yhdistäminen toimivaksi konseptiksi 

   Ericsson, Katarina; Vihersaari, Sanna (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Opinnäytetyömme käsittelee uuden muotoiluyrityskonseptin muovaamista ajatuksen tasolta konkreettiseksi yritykseksi. Yrityksen perusideana on yhdistää paikallinen muotoilu ja kahvilakulttuuri. Tämän tuloksena on designkahvila, ...
  • Kahvilan konseptiin sopiva sisustus : Yhteistyössä Café BrownZin kanssa 

   Kivikangas, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena on laatia sisustussuunnitelma ja sen toteutus Café BrownZiin, joka sijaitsee Turussa, ostoskeskus Hansassa. Sisustuksen tulee tukea kahvilan konseptia ja olla viihtyisä niin asiakkaiden kuin ...
  • Kaksi äitiä 

   Vuokola, Aino (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Opinnäytetyöni käsittelee suomalaisia sateenkaariperheitä, joissa on kaksi äitiä. Perheet esitetään perhemuotokuvien avulla. Valokuvien yhteydessä on äitien ajatuksia perhe-elämästään tekstimuodossa. Opinnäytetyö käsittelee ...
  • Kaleidoscope - construction of objectivity 

   Pommert, Carolin (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   The MA thesis "Kaleidoscope - construction of objectivity" tries to find objective elements in a primary source and to transport it in a objective way. The thesis is about two layer of information of those sources. I ...
  • Kalhyggesfritt skogsbruk – lätt avverkning eller hård gallring? En översikt av vår nygamla skogsbruksmetod 

   Nyman, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   I arbetet presenteras de vanligaste metoderna som används vid kalhyggesfritt skogsbruk, riskerna och möjligheterna med skogsbruksmetoden diskuteras och det kalhyggesfria skogsbrukets historia i Finland behandlas. Arbetet ...
  • Kalles diabetesäventyr : Ett resursförstärkande spel för femåriga barn 

   Hållfast, Malin; Fröberg, Pamela (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Detta examensarbete har gjorts inom projektet ”Det resilienta barnet”. Examensarbetet fokuserar på femåriga barn med diabetes och syftet är att utveckla en prototyp för ett informativt, resursförstärkande och stödande spel ...
  • Kalvens utveckling från födsel till produktion 

   Öhman, Beda (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Syfte med detta arbete är att få reda på vilken skötsel som är bäst för kalvens utveckling och hälsa. I arbetet beskrivs olika faktorer som påverkar hurudan mjölkko det blir av kalven. Målet med detta arbete är att få ...
  • Kalvuppfödning på mjölkgårdar 

   Arnold-Larsen, Ida-Lotta (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Kalvarna är en av grundpelarna inom mjölkproduktionen, de är ju framtidens mjölkproducenter. Kalvarnas välmående är viktigt både ur etisk och ur ekonomisk synvinkel. Syftet med detta arbete var att genom en litteraturstudie ...