Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 2997-3016 / 4388

  • Programmeringsmanual för resursstyrningsverktyg 

   Hagman, Emil (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Abstrakt Syftet med detta examensarbete är att göra en programmeringsmanual för ett resursstyrningsverktyg till ett mellanstort jordbyggnadsföretag. Arbetet beskriver hur information behandlas och förs vidare för underlag ...
  • Project Management Man-hour Cost Analysis : Case: Wärtsilä Energy Solutions 

   Sandvik, Jonatan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   This is the official version of the thesis that exclude method and result chapter. The classified parts can only be studied within Wärtsilä. This thesis is made for Wärtsilä Energy Solutions, Project Management Development ...
  • Project Management Office: The process of creating a PMO concept 

   Pietinen, Kalle (2019)
   Today, shipbuilding is undergoing fundamental changes as customers are expecting to receive products faster, better quality and in the most economical way. This means that shipyards must concentrate on producing products ...
  • Project Runway 

   Viitanen, Stella (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Syftet med detta lärdomsprov har varit att på ett kostnadseffektivt sätt förnya klädmärket Runways logo, webbplats, nätbutik och övrigt grafiskt material, så att Runway kan i framtiden enkelt upprätthålla och marknadsföra ...
  • Project Sales Cost Calculation Tool : Case: Wärtsilä Services 

   Gripenberg, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete gjordes för Wärtsilä Services, Area sales, E&A project sales. Målet med examensarbetet var att utveckla ett snabbt och noggrant kostnadskalkyleringsverktyg för el- och automationsuppgraderingsprojekt ...
  • Projekt cirkulera! 2009-2012. Byggavfall från småskaligt byggande - observationer och lösningar inom samarbetsprojektet 

   Nordström, Piia; Söderström, Maria
   Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter 1/2013 (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Informationsprojektet Cirkulera! (2009-2012) hade som mål att öka byggföretagares medvetenhet om minimering och sortering av byggavfall samt återvinning av användbart material. Projektets syfte var att utveckla ändamålsenliga ...
  • Projekt Framtidens sjukskötare - är det du? 

   Dias, Marco; Juslin, Christina; Nyström, Maria; Syrjäläinen-Lindberg, Minna (Sjuksköterskeföreningen i Finland, 2020)
  • Projekt försöker lindra effekter av surt och metallrikt dräneringsvatten 

   Engblom, Sten; Högfors-Rönnholm, Eva (HSS Media, 2019)
  • Projekt Tove H : en processbeskrivning av att vara sin egen låtskrivare, producent och marknadsförare 

   Nyberg, Tove (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Det här arbetet är en processbeskrivning av utgivning av musik i form av en singelserie. Processen består av att skriva och spela in min egen musik samt producera den. Under projektets gång är jag också ansvarig för all ...
  • Projekt VisioLab 08-11 - Samarbetsguide för studerandeprojekt inom konst och kultur : Information och handledning för samarbetspartner, studerande, lärare och handledare. 

   Österberg, Martina
   Novia publikation och produktion, serie L: Läromedel 1/2011 (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
  • Projektbeskrivning: Black Box 

   Pitkänen, Axel (Yrkeshögskolan Novia, 2019)
   Detta examensarbete är en projektbeskrivning av ett extraordinärt restaurangbygge där arkitekturen varit allra viktigast. I arbetet behandlas konstruktion, materialval och utförande. Arbetsledarens uppgifter och säkerhetsaspekter ...
  • Projektering av djurstall 

   Sundblom, Casimir (2019)
   Målsättningen med ingenjörsarbetet var att göra bygglovs- och konstruktionsritningar för en produktionshall, vars användningsändamål kommer att vara uppfödning och förädling av ankor. Byggnadens stomme är gjord av träreglar ...
  • Projektering av hall för AB Ska-Plan OY 

   Karlsson, Jerry (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Detta ingenjörsarbete är utfört åt byggnadsföretaget AB Ska-Plan OY. Målsättningen med arbetet var att planera en hallbyggnad. Hallen skulle bestå av snickarbod, lagerutrymmen, kontor och sociala utrymmen. Tanken var att ...
  • Projektering av hallbyggnad 

   Kankaanpää, Teemu (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Detta ingenjörsarbete är utfört åt jordbruksföretaget Maatalousyhtymä Juha Hotakainen. Målet var att få utfört bygglovsritningar till en hallbyggnad som skall betjäna företaget i fråga. Hallen skall bli en varm lagerhall ...
  • Projektering av par- och radhus : Sanifast grynderprojekt 

   Hinders, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete är en projektering av ett par och radhusområde i centrum av Malax. Arbetet utfördes på uppdrag av byggnadsföretaget Kb Sanifast Ky och omfattar 10 studiepoäng. Radhusbostäderna planeras som senioranpassade ...
  • Projektering av parhus 

   Åbrandt, Daniel (2019)
   Detta examensarbete behandlar en projektering av ett parhus i Närpes. Arbetet omfattar 15 studiepoäng och beställaren är eget företag. Syftet med arbetet var att skapa en modell för framtida användning i det egna företaget ...
  • Projektering av parhus 

   Björklund, Christian (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete har gått ut på att projektera och kostnadsberäkna en parhusmodell ämnad för nybyggnation åt företaget Byggentrepenad Strand & Björklund i Oravais. Parhuset har två lägenheter med tre rum och kök. I ...
  • Projektering av parhus 

   Robertsson, Lukas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete är en projektering av ett parhus med två lägenheter i Mariehamn på Åland. Arbetet är utfört för egen del för att få en uppfattning om projekteringsverksamheten i det verkliga arbetslivet och för att ...
  • Projektering av parhusmodell 

   Söderholm, Emil (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Abstrakt Syftet med detta examensarbete var att projektera och kostnadsberäkna en parhusmodell och biltak åt byggföretaget Oy Seocon Ab i Kronoby. I examensarbetet ingår bygglovsritningar, mängd- och kostnadsberäkning, ...
  • Projektering av produktions- och lagerhall 

   Englund, Elin (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Detta examensarbete är utfört åt Ingenjörsbyrå Mathias Smeds. Syftet med arbetet var att projektera en hallbyggnad som skulle fungera som produktions- och lagerhall åt företaget i fråga och åt andra företag som köper delar ...