- Selaus nimekkeen mukaan Yrkeshögskolan Novia

Viitteet 3115-3134 / 4473

  • Påverkar prissättningen lönsamheten? : En jämförande studie mellan gymkedjor och lokala gym 

   Tuisku, Nicolas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta arbete har inspirerats av den ökade konkurrensen inom gymbranschen i Vasa, då hela nio stycken gym har öppnat sina dörrar i Vasa sedan 2010. Denna ökning av antalet gym är väldigt drastisk och eftersom de flesta gym ...
  • Påverkar sociala medier ungdomars kroppsbild? en kvantitativ studie bland gymnasieelever 

   Södergård, Jenny; Gädda, Frida (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Syftet med studien är att undersöka om ungdomars kroppsbild påverkas av sociala medier. Arbetet försöker svara på frågorna: ”Vilket är sambandet mellan användning av sociala medier och kroppsbilden hos ungdomar?”, ”Hur ...
  • QR Code Utilization for VEO´s Vector Product for Maintenance and Service purpose 

   Grankull, Kevin (2020)
   The bachelor thesis has been done for VEO Oy’s development department and their recently released switchgear Vector. VEO Oy is an engineering company that focuses on delivering tailored made solutions for automation, drives ...
  • A Qualitative Study for a Competence Development Plan 

   Granholm, Camilla (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   The main purpose of this bachelor’s thesis is to create a competence development plan for Technical Information at a company. The plan is based on qualitative research data from employees, team leaders and line managers ...
  • Quantitative Characterization of Biogas Quality : A Study of Biogas Quality at Stormossen Oy 

   Sherman, Elena (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   This Bachelor’s thesis describes biogas as a sustainable biofuel and a realistic alternative to fossil fuels, such as gasoline and diesel. In this work the quality of biogas, produced at Stormossen Oy waste treatment plant, ...
  • Raaseporin ja Hangon alueen ympäristökasvatuspalveluiden tarvekartoitus 

   Jyrinki, Vilja (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Tiivistelmä Ympäristökasvatus on tärkeää pyrittäessä ympäristön kannalta kestäviin ratkaisuihin, koska vastuullisen ympäristötietoisuuden juuret ovat lapsuudessa. Luontosuhde ja pohja tuleville asenteille ympäristöä kohtaan ...
  • Radhackning mot ogräs i havre 

   Westerlund, Terese (2019)
   En återkommande odling av ettåriga grödor kräver fysikalisk eller kemisk ogräsbekämpning. Fysikaliska insatser omfattar ogräsharvning, radrensning och flamning. Radrensning i form av radhackning kan utföras i den växande ...
  • Radhusprojektet : Planeringsarbete för renovering och inredning av Durats lägenheter 

   Nordlund, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Med åbobaserade Arkitektkontor Sabelström som uppdragsgivare har jag för företaget Durat planerat en renovering och ny inredning av företagets 70-tals radhus. Huset är beläget ett stenkast från Durats fabrik i Rimito, ...
  • Rakennusjätehanke Cirkulera! Jätepihin rakentajan opas sekä Opas talon purkajalle : Kaksi tieto-opasta rakennusjätteen käsittelystä Länsi-Uudellamaalla 

   Nordström, Piia
   Novia publikation och produktion, serie L: Läromedel, 3/2012 (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Yrkeshögskolan Novian tiedotushanke Cirkulera!n (2009-2012) tavoitteena oli parantaa rakentajien ja purkajien jätehuoltotaitoja sekä nostaa esiin lajittelun ja rakennusjätteen oikean käsittelyn sekä jätteen vähentämisen ...
  • Rakennusliikkeen hankintaohjeistus 

   Grönlund, Maria (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Rakennusmateriaali- ja aliurakkahankinnat edustavat suurta osuutta työmaan kokonaiskustannuksista ja osuus voi jopa olla 90 prosenttia. Hankintojen osuus on jatkuvassa kasvussa ja rakennusliikkeiden hankintatoimella on ...
  • Rakennusmestarin näkemys kosteudenhallinnasta : Painopisteenä betonielementtirakentaminen 

   Saja, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Tämä on rakennusmestari (AMK) -tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, joka on 10 opintopisteen laajuinen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennustyömaan kosteudenhallintaa rakennusmestarin näkökulmasta, painopisteenä ...
  • Rakennusten ympäristöluokitus : Miljöklassificering av byggnader 

   Melander, Isa (Yrkeshögskolan Novia, 2010)
   Rakennusala on maailmaan suurin luonnonvarojen käyttäjä ja se kuuluu isoimpien energiakuluttajien ryhmään. Tämä työ esittää tavan, jolla voidaan vähentää rakennusten ympäristövaikutuksia, eli ympäristösertifioimalla ...
  • Rakenteellinen hoitokirjaaminen 

   Björklund, Ann-Helen; Ljung, Leena (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Tarkoituksena on kuvailla nykyistä hoitokirjaamista hyöty- ja haittapuolineen sekä saada käsitys hoitajien tiedoista ja taidoista koskien tietokoneiden ja ohjelmistojen käyttöä ajatellen, ulkoisten olosuhteiden merkitystä ...
  • Rakenteenparantamistöiden hallitseminen tietomallin avulla 

   Veikkola, Oliver (2018)
   Valtion myöntämä lisätuki on lisännyt teiden kunnostustöitä vuosina 2016 –2019. Tämä opinnäytetyö käsittää kehitysehdotuksen rakenteenparantamistöiden raportointia sekä laadunvarmistusdokumentaatiota varten päällystysurakoissa. ...
  • Rakenteiden inventointimallintaminen Allplan-ohjelmistolla 

   Alopaeus, Maximillian (2019)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy rakenteiden inventointimallintamiseen korjaushankkeissa. Opinnäytetyön tarkoitus on antaa kuva työprosessista yritykselle Ideastructura Oy. Syy tähän on, että tulevaisuudessa tiedetään mitä ...
  • Rala-Behörighet 

   Carling, Mika (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete handlar om RALA-Behörighet. Ordet RALA står för Rakentamisen Laatu, och kommer från organisationen Rakentamisen Laatu RALA ry. RALA-Behörigheten är ett intyg som kan ansökas av byggnadsföretag och – ...
  • Rantarakentaminen 

   Lönnqvist, Patricia (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Rantarakentaminen on yleistynyt mutta siitä löytyy vielä niukasti erillisiä ohjeita ja määräyksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 määrää että ranta alueella on oltava rantakaava ennen kuin sinne saa rakentaa. ...
  • Rapid Prototyping Systems In Wärtsilä Laboratory 

   Birell, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Abstract This Bachelor’s thesis was commissioned by Wärtsilä Finland Oyj Engine Laboratory in Vaasa. The goal of the thesis was to get a wider understanding of the rapid prototyping unit on a Wärtsilä 20 engine and to ...
  • Rapportbyggande med SQL Server Reporting Services 

   Aho, Jens-Peter (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Detta examensarbete är gjort på begäran av OK Indrivning, en indrivningsbyrå med huvudkontor i Vasa. Uppdraget var att undersöka huruvida SQL Server Reporting Services skulle vara ett lämpligt alternativ för OK Indrivnings ...