Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3135-3154 / 4386

  • Resursförstärkande hembesök på VIRTU kanalen : En poster som arbetsredskap för sjukskötare 

   Backman, Anna; Himmelroos, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Detta projektifierade examensarbetet är ett beställningsarbete av projektet VIRTU. Syftet med arbetet är att utveckla en modell för virtuella hembesök åt hemvårdspersonalen i Åboland som är aktiva på VIRTU- kanalen. Som ...
  • Resursförstärkande mentalvårdsarbete för den finländske mannen : Kartläggning av aktuell forskning 

   Båsk Hellström, Alexander (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med examensarbetet är att med hjälp av aktuell forskning kartlägga det resursförstärkande mentalvårdsarbetet för den finländska mannen. Frågeställningarna är, vad är resursförstärkande arbete samt hur syns det ...
  • Resursförstärkande mångprofessionell yrkespraxis; social- och hälsovårdsutbildning i utveckling 

   Juslin, Eva; Liljeroth, Pia; Vaartio-Rajalin, Heli
   Novia publikation och produktion, serie R: Rapporter 3/2013 (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Social- och hälsovården förändras och de nya utmaningarna förutsätter ett mångprofessionellt samarbete där yrkeskompetenser förenas för klientens bästa. Ett mångprofessionellt arbetssätt kräver också en mångprofessionellt ...
  • Resursförstärkande och förebyggande missbruksarbete : Kartläggning kring den finländska mannen på nationell nivå 

   Liewendahl, Sara; Blomqvist, Sandra; Ylinen, Sofia (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med examensarbetet är att kartlägga det resursförstärkande och förebyggande missbruksarbetet för den finländska mannen i arbetsför ålder på nationell nivå. Kartläggningen är en del av ett större projekt, mannens ...
  • Resursförstärkande och förebyggande missbruksarbete : Kartläggning kring den finländska mannen på nationell nivå 

   Ylinen, Sofia; Blomqvist, Sandra; Liewendahl, Sara (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med examensarbetet är att kartlägga det resursförstärkande och förebyggande missbruksarbetet för den finländska mannen i arbetsför ålder på nationell nivå. Kartläggningen är en del av ett större projekt, mannens ...
  • Resursförstärkande strategier för att förebygga våld och vanvård 

   Björkman, Alexandra; Skog, Daniela; Wennerstrand, Charlotta; Österholm, Emilia (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Examensarbetet är en del av projektet Familjehuset och syftet är att fortsätta utveckla resursförstärkande- och mångprofessionellt arbete i familjehusverksamhet. I examensarbetet framkommer det att våld och vanvård är ett ...
  • Det resursstarka barnet 

   Mattsson, Sandra; Voimäki, Saara; Huldin, Maria; Johansson, Michaela; Wikström, Cassandra; Rantala, Julina; Aaltonen, Fanny; Engblom, Michaela; Fagerholm, Sandra; Lundström, Jessica; Valtakari, Isabelle; Lehtinen, Pilvi; Putro, Maria; Lundström, Nella; Särkelä, Sara; Devlin, Trixiebell; Kalpio, Erica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Syftet och målet med examensarbetsprojektet var att utveckla en webbplats vars mening är att fungera som en material- och informationsbank för Yrkeshögskolan Novias studeranden, men även för professionella inom social- och ...
  • Det resursstarka barnet : resursförstärkande yrkespraxis för barn under skolåldern 

   Davidsson, Susanne; Juslin, Eva
   Novia Publikation och Produktion, serie L: Läromedel 1/2016 (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Det resursstarka barnet - resursförstärkande yrkespraxis för barn under skolåldern är ett digitalt läromedel vars syfte är att öka kunskap och färdigheter om hur man i professionella sammanhang kan stöda barn under ...
  • Det resursstarka barnet : Utveckling av materialpaket och webbplats 

   Aaltonen, Fanny; Johansson, Mikaela; Rantala, Julina; Lundström, Jessica; Mattsson, Sandra; Engblom, Michaela; Fagerholm, Sandra; Voimäki, Saara; Huldin, Maria; Valtakari, Isabelle; Lehtinen, Pilvi; Putro, Maria; Lundström, Nella; Särkelä, Sara; Wikström, Cassandra; Devlin, Trixiebell; Kalpio, Erica (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Syftet och målet med examensarbetsprojektet var att utveckla en webbplats vars mening är att fungera som en material- och informationsbank för Yrkeshögskolan Novias studeranden, men även för professionella inom social- och ...
  • Retroaktiv avgift för högskolestudier? : En kvalitativ studie av en tilläggsfinansieringsmodell för högskolor i Finland 

   Hindersson, Clara (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Examensarbetets ämne är en av författaren skapad tilläggsfinansieringsmodell för högskolor i Finland. Arbetet behandlar även nuvarande statsfinansieringsmodeller för yrkeshögskolor respektive universitet. Syftet med arbetet ...
  • Revision och verksamhetsgranskning enligt den nya bostadsaktiebolagslagen 

   Åkerfelt, Jenny (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Den nya bostadsaktiebolagslagen trädde i kraft i juli 2010. Med sig förde den nya regler kring revision och verksamhetsgranskning i bostadsaktiebolag. I mitt arbete utreds vad som sägs i lagen angående revision och ...
  • Revisionsprocessen i mikro- och småföretag 

   Lönngren, Frans (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Eftersom revisorer har ett väldigt omfattande arbete, och det arbete som utförs kan verka oklart för människor, så har jag valt att undersöka revisionsprocessen i mikro och småföretag. Syftet med detta arbete är således ...
  • Revisorer som ett aktivt verktyg i kampen mot ekonomisk brottslighet? 

   Ronkainen, Maarit (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete behandlar revisorns lagstadgade arbetsuppgifter, ansvar samt denna yrkesgrupps möjligheter att eventuellt ha en aktiv roll i bekämpning av ekonomisk brottslighet. Syftet med arbetet är således att ...
  • RF Signal Integrity in Modular Design 

   Jansson, Martin (2019)
   This thesis was commissioned by Comsel System Ltd and consists of research and studies done regarding RF signal integrity for implementation in a module. With the fast-growing demand for wireless technology, product ...
  • RFID Agent Game : Utvecklingen av ett HTML5-spel 

   Silvennoinen, Markus (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Arbetets uppdrag är att utveckla ett webbaserat spel åt beställaren, Nordic ID, utgående från deras grundidé. Syftet med spelet är att öka antalet besökare på företagets webbplats, och således antalet potentiella kunder. ...
  • Ridterapi som rehabiliteringsmetod för utvecklingsstörda : En kvalitativ studie av ridterapins möjligheter och begränsningar för den utvecklingsstörda klienten 

   Klemets, Sofia (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka effekter ridterapi har på klienter med utvecklingsstörning. Dessutom beskrivs den process som ridterapi innebär utgående från den finländska modellen av ridterapi. ...
  • Rikkidirektiivin vaikutukset suomalaisiin 

   Jurvelin, Miika (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia, minkälaisia vaikutuksia niin sanotulla rikkidirektiivillä on suomalaisiin varustamoihin. Rikkidirektiivillä tarkoitetaan kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n asettamaa SECA 2015 ...
  • Riskanalys för rivningsarbeten 

   Wiik, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete behandlar Vasa centralsjukhus byggnadsprojekt h byggnaden. För att få utrymme för den nya byggnaden kommer tre byggnader på området att rivas och detta examensarbete riktar in sig på rivningsarbetet på ...
  • Riskbedömning för att utvärdera klienters sociala nätverk 

   Jansson, Diana; Fagerholm, Joakim; Lundsten, Ann-Sofie; Sjögren, Fanny (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Detta examensarbete ingår i projektet HOT- Rädslor, Risker och Företrädarskap som pågår under 2016-2017. Projektets bakgrund är att klienten/patienten har eventuella rädslor och risker som kan påverka deras vardag, ...