Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 3969-3988 / 4413

  • Utveckling av en finsk Opencart applikationsmall 

   Gustafsson, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   I det här arbetet framgår hur man kan anpassa en nätbutik gjord i Opencart till finska förhållanden. I arbetet behandlas både Opencarts tekniska och teoretiska egenskaper samt anpassningarna som görs till applikationsmallen. ...
  • Utveckling av en GIS-bildbank 

   Holmberg, Filip (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Mitt examensarbete är ett utvecklingsprojekt där jag utvecklade en bildtjänst för hantering av bilder med GIS (Geographical Information System) information, dvs. dess anknytning till en viss position. Tjänstens viktigaste ...
  • Utveckling av en kartbaserad metod för uppföljning av muddringar i Raseborg 

   Ringwall, Frida (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Examensarbetets huvudsakliga mål var att med hjälp av GIS skapa en karta över muddringar för området Raseborg. Som beställare fungerade forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia. Förarbetet gjordes under en praktiktid ...
  • Utveckling av en kryssningsprodukt : Case: Viking Lines 23- timmars kryssningar från Åbo 

   Norrmark, Tessa (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Syftet med det här examensarbetet är att undersöka vad som skulle få fler 21 - 25 åringar i Åboregionen att åka på 23-timmars kryssningar. Vilka faktorer skulle få fler unga att åka på kryssningar i stället för att stanna ...
  • Utveckling av en vårdkedja för barn och unga med övervikt/fetma genom interprofessionellt samarbete 

   Råstu-Werner, Pia (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Abstrakt Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla en vårdkedja för barn och unga med övervikt/fetma tillsammans med primärvården i Hangö, Ingå och Raseborg samt specialsjukvården HUCS Raseborgs sjukhus. Inriktningen ...
  • Utveckling av en webbapplikation för lagerhantering 

   Svahn, Jonathan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete utfördes på uppdrag av eCraft Ab. Arbetets syfte var att skapa ett skräddarsytt system för att underlätta planering och utförande av lagerarbete för kunden Jeppo Potatis Ab. Systemet skulle implementeras ...
  • Utveckling av en webbapplikation med PHP, MVC och OOP 

   Tallqvist, Alexander (Yrkeshögskolan Novia, 2019)
   I detta arbete diskuteras utvecklingen av en webbapplikation, konstruerad med serverskriptspråket PHP. Arbetet tar också upp applikationens utvecklingsprocess, och diskuterar bl.a. planeringen av applikationen samt dess ...
  • Utveckling av en Windows Service för databassynkronisering med Microsoft Sync Framework 

   Vik, Christian (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta examensarbete utfördes åt Hogia Ferry Systems. Examensarbetet behandlar utvecklingen av ett synkroniseringsverktyg för databaserna som företagets produkter använder. Lösningen kommer att ersätta ett befintligt system ...
  • Utveckling av ERP-styrsystem för betongproduktion 

   Sundström, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Syftet med det här examensarbetet var att utveckla material- och dataflödet i företaget och att förbättra kommunikationen med samarbetspartner och kunder samt att kunna säkerställa en hög produktkvalitet och för att förbättra ...
  • Utveckling av ett dialogbaserat och samarbetsfrämjande pedagogiskt koncept 

   Johnsson, Marie (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Tillsammans med bildkonststuderande (YH) vid Åbo konstakademi förverkligades våren 2018 ett samarbetsfrämjande pedagogiskt koncept under kursnamnet: “Samarbetets betydelse inom den skapande branschen”. Syftet med mitt ...
  • Utveckling av ett digitalt informationssystem för L.Simons Transport Ab 

   Östberg, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete behandlar utvecklingen av ett informationssystem i ett byggnadsföretag inom infrasektorn. Att på ett effektivt sätt kunna samla in och använda information är idag livsviktigt för företag. Beroende på ...
  • Utveckling av ett företags visuella identitet : Case: Vildörtaboden 

   Finnström, Cecilia (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Detta examensarbete handlar om en utveckling av företaget Vildörtabodens visuella identitet. I dagens läge är en lyckad visuell identitet en avgörande faktor för att ett varumärke ska klara sig på marknaden. Konkurrensen ...
  • Utveckling av ett företags visuella varumärkesidentitet : Case: Sisustus Zinna 

   Herranen, Hannele (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Idag måste företagen skilja sig ur mängden för att klara sig i den hårda konkurrensen och på marknaden. Man kan förstärka sin plats på marknaden med visuellt varumärkesbyggande så att företaget skapar en stark, igenkännande ...
  • Utveckling av ett infällbart drev 

   Forsman, Andreas (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Uppdragsgivaren för detta examensarbete är Baltic Yachts Ltd som tillverkar segelbåtar i Jakobstad och Bosund i Österbotten. Syftet med examensarbetet är att undersöka ifall Baltic Yachts har möjlighet att börja tillverka ...
  • Utveckling av ett projekt- och timhanteringssystem för Raseborgs Metall 

   Pulkkinen, Nico Andreas; Molnár, Martin Christian (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Uppgiften för examensarbetet var att utveckla ett skräddarsytt projekt- och timhanteringssystem som stöd för verksamheten på företaget Raseborgs Metall. Systemet hanterar uppföljning av projekt i fråga om materialåtgång, ...
  • Utveckling av ett webbaserat frakthanteringssystem 

   Larsson, Robin (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Detta examensarbete handlar om att skapa en mobilvänlig webbapplikation för att ersätta ett existerande pappersbaserat system, som används av en speditionsfirma. Webbapplikationen använder sig av webbtekniker såsom HTML ...
  • Utveckling av Excelbaserat energiuppföljningsprogram : Ett stöd för energiledningen i ett stort företag 

   Enqvist, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   EU:s energieffektivitetsdirektiv och Finlands energieffektivitetslag sätter krav på stora företag gällande energihantering och Snellmans Köttförädling Ab i Jakobstad är ett av de företag som påverkas av detta. Som en följd ...
  • Utveckling av familjecenterverksamhet : Föräldrarnas synpunkt 

   Von Zweygbergk, Kaisa-Maija; Pyöli, Karolina (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Examensarbetet är ett mångprofessionellt arbete skrivet inom projektet Familjehuset och utgår från ett resursförstärkande arbetssätt. Arbetet är en litteraturstudie och består av en teoridel samt en tillämpningsdel. Syftet ...
  • Utveckling av familjecenterverksamhet : Föräldrarnas synpunkt 

   Von Zweygbergk, Kaisa-Maija; Pyöli, Karolina (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Examensarbetet är ett mångprofessionellt arbete skrivet inom projektet Familjehuset och utgår från ett resursförstärkande arbetssätt. Arbetet är en litteraturstudie och består av en teoridel samt en tillämpningsdel. Syftet ...
  • Utveckling av FoU-verksamheten vid utbildningen i företagsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo : TKI-osaaja valmennus 2014 

   Sjöstrand, Janina
   Novia Publikation och produktion, Serie R: Rapporter 5/2015 (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Undervisnings- och kulturministeriet finansierade under åren 2014-2015 för första gången en 30 studiepoängshelhet i FoU-kunnandet (TKI-osaaja valmennus) som ett led i främjandet av yrkeshögskolornas forsknings- och ...