Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 4228-4247 / 4414

  • Väderskydd, utveckling av väggelement till PROxA-väderskyddstak 

   Häggblom, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   I detta examensarbete berättas det allmänt om väderskydd. I första delen av arbetet presenteras vad ett väderskydd är och olika typer som finns i Finland tas upp. I den andra delen berättas om utvecklingen av nya väggelement ...
  • Vägen till byggmästare 

   Wackström, Staffan (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med denna portfolio är att visa vad jag har lärt mig under min utbildning i Yrkeshögskolan Novia. Jag har skrivit arbetet ur en synvinkel som jag själv tycker att jag har användning av. Innehållet i portfolion ...
  • Vägen till byggmästare : byggmästare 

   Johansson, Charles (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Syftet med mitt examensarbete är att göra en handbok över kurser som jag tyckte var lärorika, och som jag kan ha nytta av i arbetslivet. Examensarbetet handlar om mig, mina tankar och vad jag gjorde under min studietid i ...
  • Vägen till den motiverande arbetsplatsen : Vad motiverar en medarbetare och hur kan ledningen påverka det? 

   Himmelroos, Petter (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Varför skall man betala fulltid till någon som bara arbetar halvtid? Att kunna utnyttja sina resurser till fullo är mycket viktigt för ett företag. Då resursen i detta fall är en medarbetare kan vi ställa oss frågan: Hur ...
  • Vägen till en vacker trädgård : Guide till en estetiskt tilltalande trädgård 

   Rosenblad, Sofia (2019)
   Målet med detta arbete har varit att utarbeta en guide för någon som letar efter stöd till hur man kan designa en vacker trädgård. Arbetet består av två delar varav den första är en litteraturstudie, som fokuserar på de ...
  • Vägen till en välmående arbetsplats : Den psykosociala arbetsmiljöns betydelse i vårdbranschen 

   Nyberg, Mikaela (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete behandlar den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön kan definieras som de psykiska och sociala faktorer som inverkar på hur en person trivs på sin arbetsplats. Syftet med arbetet ...
  • Vägen till modebranschen 

   Wikblom, Matilda (2019)
   Examensarbetet Vägen till modebranschen består av ett magasin av mina fotografier och en textdel där jag har intervjuat fotografer i modebranschen. Mitt bildmaterial fungerar som ett magasin där jag visar mina modefoton. ...
  • Vägen till rollkaraktären Winnie : Funderingar över den konstnärliga processen och rollgestaltningen av Winnie 

   Karell, Janica (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Syftet med examensarbetet är att undersöka den konstnärliga processen och rollgestaltningen av rollkaraktären Winnie inom arbetet med Lyckans dar produktionen. Examensarbetet öppnar upp skribentens utgångspunkter inför ...
  • Välfärdsteknik växer i pandemins spår 

   Wentjärvi, Annika; Öling-Wärnå, Viveka; Hietanen, Anne; Bengs, Dennis; Nyholm, Linda; Rydgren, Melanie; Hägglund, Susanne; Backholm-Nyberg, Yvonne (2020)
  • Välmående hos barn i nyfamilj: En aktivitetsbok för barn i ålder 3-5 

   Johansson, Nette; Nygård, Ida-Maria; Sjöblom, Eva-Sofia (2020)
   Syftet med examensarbetet är att utveckla en aktivitetsbok för att främja barns välmående i nyfamiljer. Arbetet utfördes som en beställning av Nyfamiljerna i Finland rf. Aktiviteterna i aktivitetsboken är avgränsade till ...
  • "Vänd inte dina egna ryggen" : En fördjupning i församlingarnas arbete med papperslösa personer i Finland 

   Johansson, Alexandra; Hjulfors, Carolina; Smedjebacka, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete är ett beställningsarbete av Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt. Examensarbetet ingår i projektet ”Papperslösa de icke önskade?” och projektet pågår under våren 2017. Syftet med examensarbetet är ...
  • De värdefulla livsmiljöerna i ekonomiskogarna : Bäckar och rännilar 

   Sjölander, Johanna (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Abstrakt Målet med examensarbetet är att granska hur mycket virke det förekommer i livsmiljöerna kring bäckar och rännilar. I teorin utreder jag varför vi har olika livsmiljöer i skogslagen och på vilket sätt skogslagen ...
  • Värdering av brandkårshuset i Jakobstad 

   Julin, Andreas (2020)
   Examensarbetet behandlar en fastighetsvärdering av en centralt belägen byggnad i Jakobstad. Arbetet gjordes för staden Jakobstad och syftet har varit att analysera vilka faktorer som påverkar fastighetens slutliga värde. ...
  • Värderingsprocessen av aktier : En jämförande analys av Next Games Oy och Rovio Entertainment Oy 

   Malmsten, Felix (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   En företagsvärdering används för att beräkna ett ekonomiskt värde på ett företag eller en motsvarande verksamhet. Oftast använder man sig av företagsvärdering då man planerar ett köp, försäljning eller investering i ett ...
  • Värdeökningen i stamkvistade tallbestånd : En caseundersökning på stamkvistade tallbestånd på Hangö udd 

   Rantanen, Wille (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Examensarbetet behandlar frågan hur stamkvistning kan höja ett skogsbestånds värde. Undersökningen utfördes i samarbete med Fiskars Oyj Abp:s skogsavdelning, och omfattade bolagets stamkvistade tallbestånd på Hangö udd. ...
  • Värdighet framför allt annat? : Människans strävan efter kontroll över sin egen död 

   Westerlund, Richard (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Hur Eutanasi bedrivs och slutresultatet av processen är inget mysterium. Men det som har debatterats i tid och otid är, varför eutanasi? Examensarbetets syfte är att försöka skapa förståelse för eutanasins mentala ...
  • Värm mig! : Planering av värmare för reumatiker 

   Norrgrann, Saara (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   I mitt examensarbete har jag planerat och tillverkat produkter för reumatiker. Jag har forskat i sjukdomen reumatism och för att förstå problematiken bakom sjukdomen har jag läst litteratur och gjort intervjuer med personer ...
  • Värmeanläggning och byggnad 

   Rönnqvist, Johnny (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   I detta arbete behandlas vad som bör beaktas vid byggande av en flisvärme anläggning och egenskaper som kan tas tillvara. I detta projekt fungerade jag som beställare, planerare, byggare, finansiär. Jag hoppas kunna ...
  • Värmepumpsystem : förplanering av värmesystem i flervåningshus 

   Blomqvist, Susanne (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Innehållet i detta examensarbete återspeglas långt av den medvetenhet i energianvändning som hittas hos dagens energikonsumenter. Examensarbetet utgörs av en teknisk undersökning samt förplanering av lämpligt bergvärmepumpsystem ...
  • Värmeåtervinning i en fabrikshall 

   Sjöholm, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Uppdragsgivaren för detta arbete är Flexipack Ab som grundats 1992 och tillverkar barriärplastfilmer genom plastfilmblåsning. I fabriken finns för tillfället två större extruderingslinjer samt två skärmaskiner. Syftet ...