Yrkeshögskolan Novia - Selaus nimekkeen mukaan

Viitteet 4293-4312 / 4414

  • Vårdprocessen för en läkemedelsintoxikerad patient på en somatisk avdelning : en kvalitativ litteraturstudie 

   Granqvist, Sara; Johansen, Stina (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Examensarbetet är en kvalitativ litteraturstudie vars syfte är att klargöra vårdprocessen hos patienter som vårdas för en intoxikation förorsakat av läkemedel som intagits oralt. Syftet med studien är att ge vårdaren en ...
  • Våtmarksplanering med praktisk tillämpning för Krokby gård 

   Hollsten, Pernilla (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   I arbetet beskrivs allmänt vad en våtmark är, dess egenskaper, placering samt hur en våtmark påverkar naturen. De krav som samhället ställer måste beaktas väl och behandlas därför också. Den här delen av arbetet har ...
  • Wailing : En studie om wailing och dess olika element 

   Kettunen, Sarina (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Wailing är en effekt, en teknik, som används för att förstärka en känsla genom en improviserad eller inövad melodi bestående av några få toner eller många toner, som varieras melodiskt och/eller rytmiskt. Syftet med arbetet ...
  • Wanted 190 år : Formgivning utmanar tiden 

   Vartama, Elina; Corin, Anu; Vikøren, Dave; Ekstrand, Mari; Salo, Tuula; Palmqvist, Minna; Klingenberg, Malin; Lindgren, Lina; Haapasalo, Marjo; Wyman, Angie; Söderlund, Lennart; Reijonen, Kati
   Novia publikation och produktion, serie P: Produktioner 1/2013 (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Hösten 1822, 13 år efter att Finland blivit en del av Ryssland, startade Kejserliga Finska hushållningssällskapet en Slöjde-Skola i Åbo. Denna skola var en början till den 190 år långa historia av utbildning, bildning och ...
  • Was I prepared for burnout? : A qualitative study about burnout among nurses 

   Church, Jeremy Aaron (2019)
   The aim of this study was to identify what resources and information nurses have access to concerning burnout in order to see how effectively burnout prevention measures have been implemented into the nursing work place. ...
  • Water Footprint of Milk Production : Case Study of a Finnish Farm 

   Aamoum, Anas (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   The following work is an attempt to calculate the water footprint of fresh milk production. The water footprint takes account of not only the quantity of water in the milk, but of all the water that was used and polluted ...
  • Water quality evaluation : Heavy metals evaluation in superficial waters of Fan River in Rubik, Albania 

   Totaj, Olsiana (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   This study is a practical research about the water quality evaluation of the Fan River that flows through Rubik city in Albania. It is mostly focused in heavy metals concentration of superficial water of Fan River. Rubik ...
  • Wear and tear statistics : tools to analyse wear on engine components 

   Masus, Thomas (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Detta ingenjörsarbete har gjorts åt Teknisk Service W20 vid Wärtsilä Finland Oy, Services. Arbetsuppgiften har bestått av att samla in, behandla och analysera förslitningsdata för olika motorkomponenter. Målet med detta ...
  • Web Development : Service Desk Reporting System 

   Anderssén, Victor (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete gjordes på uppdrag av Wapice Ltd. Syftet med examensarbetet var att skapa en webbapplikation för övervakning av Service Desk-systemet som idag används hos Wapice Ltd. Det nya systemet kompletterar det ...
  • The Web of Global Seed Trade : Commercialization and Commoditization of Plant Genetic Resources 

   Sewon, Miriam (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   Production of food has become a global enterprise with relatively few multinational companies controlling the major production of plant seeds. The availability of intellectual property rights on plants, the strengthening ...
  • Web-based P2P Rental Services 

   Zeller, Catharina (2020)
   The aim of this thesis was to study the phenomenon of web-based p2p services as a part of the sharing economy with focus on influencing factors on the adoption and diffusion of such innovations. Moreover, current familiarity ...
  • Webbapplikation för kartläggning av skadliga ämnen och labbanalys 

   Nyman, Conny (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Examensarbetet handlar om utvecklingen av en webbapplikation, vars syfte är att underlätta och effektivera arbetet vid kartläggning av skadliga ämnen. Webbapplikationen gör det möjligt för kartläggare att skapa och ...
  • En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling av funktionerna 

   Rantanen, Cedric; Duncker, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Detta examensarbete beskriver utvecklingen av en mobil webbapplikation till Pargas stad. Applikationens uppgift är att förbättra kommunikationen inom Pargas genom att innehålla väsentlig information för Pargasbor, turister ...
  • En webbapplikation för Pargas stad : Utveckling och implementering av ett användargränssnitt 

   Lönnberg, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
   Examensarbetet beskriver utvecklandet och implementeringen av designen till en webbapplikation till Pargas stad, med hjälp av Drupal 7, Drupalmoduler och med kodspråket CSS. Applikationens uppgift är att förbättra ...
  • Webbapplikation för registrering av försäljningsstatistik 

   Sampert, Richard (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   Detta examensarbete har utförts åt företaget Anvia i Vasa. Företaget är nu en del av Elisa. Målet med arbetet var att skapa ett nytt sätt att spåra vilka produkter eller tjänster som säljs. Efter en diskussion med användarna ...
  • Webbaserad bokningskalender och datorstyrning av värmesystem 

   Smeds, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Examensarbetet utfördes på begäran av Gerby Ungdomsförening r.f. som ville ha en bokningskalender för att enkelt hålla koll på när lokalen är uthyrd. Dessutom ville man ha styrning av värmesystemet kopplat till bokningskalendern. ...
  • Webbaserad fortbildning; e-lärande för vårdpersonal : En studie över vårdpersonals upplevelser av e-lärande 

   Finnilä, Ann-Christin (2020)
   E-lärande hör till den moderna tiden. E-lärande betyder lärande med hjälp av elektroniska verktyg. E-lärande är inte beroende av tid eller rum utan kan anpassas fritt. Vårdarbetet är ett ansvarsfullt och viktigt arbete som ...
  • Webbaserad temperatur- och fuktighetsmätning 

   Granby, Kristian (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   Detta examensarbete gjordes för MKK-bolaget för att ta fram en lösning för att avläsa temperatur och fuktighet i ett torkrum. Kravet var att mätningarna skulle kunna avläsas hemifrån av användaren. Ett Arduino Uno ...
  • Webbaserad utbildning för båtförare 

   Johansson, Jens; Jansson, Oscar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete är en produkt som skapats för Ålands sjöräddningssällskap. Skribenterna har hämtat material för att digitalisera kursen för båtförarbehörighet. Målet med produkten är att få flera att vilja ta ...
  • Webbaserat bokningssystem för studiehandledare 

   Nylund, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   Mitt uppdrag för examensarbetet är att utveckla ett webbaserat bokningssystem där studerande kan boka handledningstider till studiehandledaren. Uppdragsgivaren är Yrkeshögskolan Novia och bokningssystemet används inom ...