Uusimmat viitteet

 • Aluskierrätys Suomessa : Aluskierrätyksen mahdollisuudet Suomessa ja lähialueilla 

  Helin, Aleksi (Yrkeshögskolan Novia, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan aluskierrätyksen ja romutuksen mahdollisuuksia Suomessa ja lähialueilla. Tarkemmin tutkitaan sen taloudellisia mahdollisuuksia ja mitkä asiat pitäisi muuttua jotta, aluskierrätys ja romutus ...
 • Hyresbåtar på Åland : Vilken lagstiftning skall tillämpas på Åland? 

  Jansson, Linus (Yrkeshögskolan Novia, 2019)
  Åland är ett landskap i Finland med självstyranderätt och egen lagstiftning. Lagstiftningsbehörigheten är uppdelad mellan dels den finska regeringen och dels den lokala åländska landskapsregeringen. All handelssjöfart går ...
 • Studie i den finske sjöfararens attityd till höjd pensionsålder 

  Backlund, Andreas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Denna avhandlings syfte var att utreda den finska sjöfararens attityd till det nya pensionssystemet som trädde i kraft 1.1.2016. Med fokusering på den höjda pensionsåldern. Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ ...
 • Sjöfartens påverkan på havsmiljön på Östersjön : Fritidsbåtarnas inverkan på havsmiljön 

  Strandberg, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Denna avhandling fördjupar sig i fritidsbåtars inverkan på havsmiljön på Östersjön. Syftet med examensarbetet är att kolla upp hur fritidsbåtar påverkar den marina miljön och hur fritidsbåtförares tänkande samt kunskap ...
 • Sömnvanor bland finska sjömän 

  Hinders, Michael (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta arbete studerar sömnvanor hos finska sjömän när de är ombord på arbete. Syftet är att redogöra ifall finska sjömän sover tillräckligt under sin fritid ombord, både sömnrytm och -mängd. Vad de upplever att inverkar ...
 • Ecopilotmanual för Ms Mariella : Framtagandet av manualen samt test av den 

  Hermansson, Robin; Viitala, Matias (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här slutarbetet fokuserar sig på en manual om programmet Ecopilot till fartyget Ms Mariella. Hela slutarbetet är uppdelat i tre delar. Hur fungerar bränslebesparingsprogrammet Ecopilot, Vad gör en manual bra och hur ...
 • Bridge Manual för M/v Thetis 

  Bragge, Niko (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Mitt examensarbete har varit ett beställningsarbete för företaget Alfons Håkans. Jag har planerat och utarbetat en Bridge Manual för isbrytaren Thetis. Målet var att tillverka en funktionell manual med tydliga bilder ...
 • Informationsutbyte vid besättningsbyte : Studie om hand over ombord på fartyg 

  Rosenkvist, Niclas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta arbete studeras kommunikationskvalitén och informationsutbytet, mellan två olika besättningar, då ett besättningsbyte sker. En så kallad hand over. Syftet med arbetet är att tag reda på, vilka olika metoder av ...
 • En studie i internkommunikation på M/S Finnlady 

  Waselius, Jacob (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Arbetet strävar till att analysera kommunikationen ombord på M/S Finnlady och uppnå en teoretisk grund för kommunikationen ombord. I analysen strävar arbetet till att identifiera klara brister i kommunikationen och genom ...
 • JETS saniteettijärjestelmän asennus M/S Gabriellaan 

  Räbinä, Niko (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämän opinnäyte työ on toteutettu Viking Line Abp:n toimeksiantona. Opinnäytetyön on määrä käsitellä JETS saniteettijärjestelmän asennusta M/S Gabriellaan. JETS yksikön on määrä korvata nykyinen käytössä oleva Evac ...
 • Hätätilanteiden hallinta miehittämättömällä kaupunkilautalla – matkustajan uusi rooli? 

  Junkkari, Mari (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee hätätilanteiden hallintaa nykyisillä miehitetyillä ja tulevaisuuden miehittämättömillä kaupunkivesiliikenteen aluksilla matkustajan näkökulmasta. Aihetta lähestytään kahden esimerkkialuksen ja kahden ...
 • Aluskäsikirjan laatiminen väyläalus Seilille 

  Salonen, Juha (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Opinnäytetyösäni käsittelen aluskäsikirjan laadintaa väyläalus Seilille. Tämän opinnäytetyön kohteena oleva aluskäsikirja tulee toimimaan pohjana yhtiön muiden alusten aluskäsikirjoille. Suurena muutoksena yhtiön alusten ...
 • Finnfellow Bridge Manual 

  Kukkonen, Pertti; Alander , Ville (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena on Bridge manuaalin laadinta Finnfellow alukselle. Kyseistä manuaalia tullaan käyttämään uusien työntekijöiden perehdytykseen. Manuaalin on tarkoitus palvella myös nykyisiä työntekijöitä. Finnlines ...
 • Studerandes erfarenheter och kunskaper av radiokommunikation : Är GMDSS-kursen för fokuserad på nödtrafik? 

  Sundman, Mikaela (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här arbetet undersöker studerande i slutet skedet av styrmansklassen och deras kunskaper och förmågor att hantera radio trafik annat än nödtrafik. Arbetet baserar sig på vad eleverna fått lära sig under Aboa Mares ...
 • (By the) Fairlead : En plattform för nya sjöfarare 

  Palmqvist-Loukomies, Catrin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I detta examensarbete har jag undersökt hur finländska medborgare som arbetar på fartyg under utländsk flagg har hanterat vissa teman såsom sjötjänst, dokumentation, sexmånadersregeln, skattedeklaration, fackföreningar, ...

Näytä lisää