Uusimmat viitteet

 • Byggmästaren som småföretagare 

  Ollas, Mårten (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Abstrakt Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) – examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet behandlar vilka uppgifter och ansvarspositioner en byggmästare har då denne jobbar ...
 • Jämförelse mellan trä- och stålstomme vid hallbyggnad 

  Sundholm, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  En jämförelse mellan ett av de mest använda materialen för stommar vid hallbyggen, trä och stål, gjordes. Syftet med att jämföra trä och stål var att få en större vetskap kring till vilka ändamål de olika materialen passar, ...
 • Tilläggsisolering av timmerstommar 

  Andersson, Rickard (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Mitt examensarbete handlar om att hur man skall isolera timmerstommar. Det jag har gått genom är lite allmänt ...
 • Flytande Bastu 

  Magnusson, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Planen med examensarbetet är att få tillräckligt med information kring de krav och lov som gäller för en flytande bastu för att själv kunna konstruera en på lagenligt sätt. Detta examensarbete inleds med att gå in på ...
 • Hybridvärmesystem för småhus 

  Lassas, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Arbetet inleds med att gå igenom Finlands energianvändning, och att se hur användningen av förnybar energi ...
 • Arbetande vid järnväg – behörighet, arbetsmetoder samt säkerhet 

  Häyhä, Wille (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) –examen. Examenarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet behandlar säkerheten vid en järnväg samt de olika arbetsmetoderna man använder sig av. Arbetet ...
 • Sanering av skolbyggnader -inomhusluft, mikrober, asbest 

  Kullberg, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet behandlar sanering av skolor med tyngdpunkt på inomhusluftproblem. Arbetet behandlar olika ...
 • Krav vid byggnad av ny lagerhall med ett slakteri och kylrum 

  Sannholm, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Detta examensarbete är en planering av en rivning av en gammal ladugård samt planering av en ny mera funktionell ...
 • Ansvariga arbetsledarens juridiska ansvar samt plikter vid egnahemshusbyggen 

  Ekström, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Detta är ett examensarbete för byggmästare (YH) -examen. Examensarbetet är till sin omfattning 10 studiepoäng. Examensarbetet behandlar den ansvariga arbetsledarens ansvar gällande egnahemshusbyggen. Arbetet beskriver ...
 • Hälsorisker vid saneringsarbete i bostadshus 

  Ehrstedt, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
  Det här arbetet innehåller främst information om hälsorisker vid saneringsarbete samt hur det går att förhindra hälsoriskerna i samband med arbetet. Sjukdomar och symptom relaterade till saneringsarbete är fortfarande ...
 • Vägen till byggmästare 

  Wackström, Staffan (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
  Syftet med denna portfolio är att visa vad jag har lärt mig under min utbildning i Yrkeshögskolan Novia. Jag har skrivit arbetet ur en synvinkel som jag själv tycker att jag har användning av. Innehållet i portfolion ...