Uusimmat viitteet

 • Burn-in för heavy duty LED-lampor 

  Ahonen, Pauli (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete handlar om burn-in-tiden för heavy duty LED-lampor. Dokumentet innehåller information om hur man kan förkorta burn-in-tiden för lamporna. Dokumentet beskriver också dess funktioner, struktur/topologi, ...
 • JumpToWork 

  Nygren, Tomi (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis work is about the web portal JumpToWork that was made in cooperation with WorldSome Oy. JumpToWork is a portal for students and jobseekers who want to find new higher educational institutions, universities and ...
 • Elplanering och belysningsteknik 

  Lindqvist, Robin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete handlar om elplanering av egnahemshus samt belysningsteknik som används vid förverkligande. Det finns många bidragande faktorer till varför man bör välja en modern teknik. Bland annat sparar det in på ...
 • Serverhårdvaruövervakning i SCADA-system 

  Nyberg, Jens (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Abstrakt Detta examensarbete handlar om skapandet av ett system för servrars hårdvaruövervakning i SCADA-systemet Netcon 3000. Uppgiften har getts av Netcontrol Oy i Helsingfors som bland annat tillverkar utrustning och ...
 • Belysningsstyrning med dagens teknik 

  Lindgren, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Examensarbetet behandlar vad ett intelligent hus är. I examensarbetet behandlas olika belysningsstyrningssystem som man kan använda sig av i ett intelligent hus. Vid val av styrsystem bör man beakta faktorer som ...
 • Ritningsstandardhandbok för Foreship Ltd, Elavdelningen 

  Horttana, Henrik (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete handlar om en ritningsstandardhandbok för Foreship Ltd, Elavdelningen. Denna handbok är gjord för nya och gamla arbetstagare som hjälp för att hålla standarden på ritningarna de gör. Denna handbok är ...
 • Modernisering av gatubelysning 

  Berlin, John (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Examensarbetets syfte är att gå igenom grundprinciper inom gatubelysning, och att jämföra olika lösningar. I examensarbetet förklaras olika termer och storheter inom gatubelysning för att bättre få fram skillnaden mellan ...
 • Modernisering av en droptester 

  Lönnfors, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete handlar om programmeringen av en programmerbar logik samt en pekskärm till en droptester som används till att testa hållbarheten av ytmonterade komponenter på kretskort. Dessutom behandlas programmerbara ...
 • Hydrauliken blir digital 

  Wikholm, Linda (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det här arbetets syfte är att förstå hydraulikens utveckling. För att förverkliga detta har jag läst artiklar på internet och i tidskrifter. Hydraulikens utveckling har varit långsam men den går stadigt framåt. Från Arkimedes ...
 • Planering av automatisk brandlarmanläggning för Karis brandstation 

  Backman, Jens (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det här examensarbetet behandlar planeringen av en automatisk brandlarmanläggning för ett nybygge av en brandstation i Karis. I examensarbetet presenteras de lagar och bestämmelser som gäller för brandlarmanläggningar och ...
 • Processbeskrivning av elplanering av totalentreprenad 

  Söderström, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete beskriver elplanering av totalentreprenader i stora byggnader som logistikhallar. I arbetet går jag igenom de olika skeden av planeringen samt vilket skede av planeringen som är viktigt att börja med ...
 • Användning av LED-teknik i armaturer 

  Warelius, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  LED-tekniken slår igenom på marknaden allt snabbare och nya användnings- och tillämpningssätt uppfinns konstant. Syftet med detta examensarbete är att ge läsaren ett begrepp på olika LED-paket samt förstå vad allt som krävs ...
 • Styrcentral med Eplan 

  Lindblad, Emil (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  I examensarbetet planerar jag en standardiserad layout och materiallista på en styrcentral som används av företaget Outotec. Styrcentralens uppgift är att prosessera alla logik signaler i maskiner (t.ex. kopparmalms karnar), ...
 • KNX, en världsomfattande standard för hem- och fastighetsstyrning 

  Henriksson, Christian (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
  Detta examensarbete handlar om KNX, en världsomfattande standard för hem- och fastighetsstyrning. Arbetet beskriver hur ett KNX-system byggs upp, dess funktionsprincip, vilka överföringsmedium och användningsområden som ...
 • Elplanering : En villa i enlighet med passivhusstandard 

  Hjerpe, Robin (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Detta examensarbete behandlar vad man bör som elplanerare ta i beaktande när man planerar ett energieffektivt hus beläget på Åland, med fokus främst på passivhus. Hur fastighetsautomationssystem som t.ex. KNX kan användas ...

Näytä lisää