Uusimmat viitteet

 • Työnjohdon laadun parantaminen urakoitsijan ja työntekijän näkökulmasta 

  Dahlbom, Martin; Dahlbom, Martin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tiivistelmä Tämä on rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksen (rakennusmestari AMK) - tutkintoon kuuluva opinnäytetyö. Opinnäytetyö on 10 opintopisteen laajuinen. Rakennusala, kuten muutkin alat, elävät jatkuvassa ...
 • Introduktion för nyanställda : Case: Porvoon Maske OY 

  Kellgren, Björn (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet handlar om introduktion för nyanställda till en arbetsplats med inriktning på företaget Porvoon Maske OY. Målet med examensarbetet är att den nya arbetstagaren skall få en helhetsbild av vad företagets ...
 • Ajantasaisen tiedonkeruujärjestelmän parantaminen urakoitsijan näkökulmasta tilaajan vaatimusten vastaamiseen 

  Häggroth, Kristian (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämä on rakennusmestari (AMK) -tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, joka on 10 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyössä keskitytään Destian käyttämään ajantasaiseen tiedonkeruujärjestelmän parantamiseen. Järjestelmä on ...
 • Förebyggande av damm på byggarbetsplatsen vid renovering 

  Sandberg, Victor (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Under de senaste årtionden har det blivit strängare bestämmelser på byggarbetarnas arbetssäkerhet för att minska på antalet olycks- och sjukdomsfall. Som följd av detta har man börjat ge mera uppmärksamhet till att förebygga ...
 • Restaurering av skyddat objekt : Case: Qvidja gård, Huvudbyggnad 

  Donner, Sami (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är gjort för byggmästare (YH)-examen inom byggnads- och samhällsteknik. Examensarbetet omfattar 10 studiepoäng. Examensarbetets mål var att göra en stödmanual åt främst arbetsledare vid restaurering ...
 • Rakennusmestarin näkemys kosteudenhallinnasta : Painopisteenä betonielementtirakentaminen 

  Saja, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämä on rakennusmestari (AMK) -tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, joka on 10 opintopisteen laajuinen. Tässä opinnäytetyössä käsitellään rakennustyömaan kosteudenhallintaa rakennusmestarin näkökulmasta, painopisteenä ...
 • CLT ur ett miljöperspektiv 

  Lapiolahti, Wilma (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet tar upp CLT som konstruktionsmaterial ur ett miljöperspektiv. CLT (Cross Laminated Timber) har under de senaste åren blivit allt mer populärt. Materialet har hyllats som miljövänligt och hållbart. Jag vill ...
 • Användning av PCs®-konsol vid förebyggande av fortskridande ras 

  Heerman, Viktor (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är gjort med samarbetsparterna Ramboll Finland och Peikko. En stor del av arbete går ut på att öppna upp vad fortskridande ras betyder samt hurudana metoder som används för att kunna förebygga det. ...
 • Kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner 

  Fyrqvist, Thomas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Finlands byggnadsbestånd består till stor del av fastigheter byggda av betong. Byggandet var som störst under 1960–1980-talet. Den planerade livslängden för bostadshus läggs huvudsakligen till 50 år. På så vis har ifrågavarande ...
 • Tekla i om- och tillbyggnadsprojekt : Case: Sergel E03 

  Halling, Joar (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Abstrakt Detta examensarbete är baserat på Case: Sergel E03 med inriktning på Tekla-delen. Sergel E03 är ett ombyggnad- och tillbyggnadsprojekt i centrala Stockholm i närheten av Sergels torg. Texten behandlar specifikt ...
 • Dimensionering av träkonstruktioner i Excel 

  Lindholm, Christoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta arbete består av två delar. Ena delen är själva räknaren i Excel som är uppbyggd så att man med minimal utgångsinformation kan dimensionera träkonstruktioner. Utgångsinformation som behövs är viktiga mått (spännvidder ...
 • Parametrinen mallintaminen Grasshopper-Tekla live linkillä 

  Berglund, Kristoffer (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voitaisiin mallintaa vaikeita osia ja objekteja Tekla Structuresissa. Objekteilla voi olla monimutkainen geometria tai niissä voi olla paljon dataa. Näitä osia voi ...
 • Hybrid solution Solar assisted ground source heat pumps (SAGSHP) 

  Qorbani, Fereshteh (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  I det första steget presenteras geotermisk energi, värmepumpsteknik och olika typer av värmepumpar. Det diskuteras och analyseras om komponenter i värmepumpar och dess prestanda samt diskussioner om solenergi och olika ...
 • Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu pilarilinjoille keskitetyillä punoskaistoilla 

  Määttä, Santeri (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Jälkijännitettyjen rakenteiden suosio on kasvanut talorakennuksessa. Talorakennuksessa käytetään usein tartunnattomia jänteitä, niiden yksinkertaisuuden myötä. Rakenteet voidaan esijännittää tai jälkijännittää. ...
 • Väderskydd för hus i arbetsskedet 

  Helenius, Martin (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Fukt och mögelskador i gamla och nya byggnader kan redan uppstå vid början av ett nybygge eller renovering av en befintlig byggnad. Därför är det viktigt att alltid se till att materialet man använder alltid är torrt. En ...

Näytä lisää