Uusimmat viitteet

 • Project Sales Cost Calculation Tool : Case: Wärtsilä Services 

  Gripenberg, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete gjordes för Wärtsilä Services, Area sales, E&A project sales. Målet med examensarbetet var att utveckla ett snabbt och noggrant kostnadskalkyleringsverktyg för el- och automationsuppgraderingsprojekt ...
 • Elritning, besiktning och belysningsplanering för en industrihall 

  Sörhannus, André (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Syftet med detta examensarbete var att färdigställa all dokumentation gällande elinstallationen för en industrihall som ägs av företaget Ab Caraway Finland Oy. Detta examensarbete är gjort åt Oy Electroteam Närpes Ab och ...
 • Verification of Distance Protection Application with Scheme Communication 

  Lill, Carl-Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This bachelor’s thesis was commissioned by ABB Oy, Power Grids Grid Integration, which is a project unit providing substation solutions including engineering, procuring and commissioning in markets both domestic and ...
 • Elplanering av hälsovårdsutrymmen i saneringsobjekt 

  Winberg, Lucas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet grundar sig på den elplanering som gjordes för renoveringen av en byggnad som används inom hälsovården. I arbetet framhålls standarder som ska beaktas vid elplanering med hänsyn till olika utrymmens användning ...
 • Planning of Video Surveillance for Electrical Substations 

  Wallin, Niklas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis was done for Vasa Elnät. The thesis is about camera surveillance for their electrical substations. This thesis is focusing on the two first pilot substations to see how well the camera surveillance system works. ...
 • Evaluation of Fuzzing as a Test Method for an Embedded System 

  Wilson, Thomas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  When creating software, the stability, quality, and security of the software is an important part of the development. To ensure good quality, some form of software testing must be used. This thesis evaluates the use ...
 • CE Marking Procedure for the Generating Set 

  Lillhannus, Diana (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  The purpose with this thesis is to be able to have the full understanding about the application and affixing of the CE mark on the generating set for the Marine Industry. This Bachelor’s thesis was produced for Wärtsilä, ...
 • Energimyndighetens tillsynsmetoders inverkan på automation i distributionsnätets mellanspänningsdel 

  Norrgård, Stefan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Finlands elnät genomgår för närvarande en omstrukturering där förändringstrycket skapas av de gällande klimat- och energimålen, elmarknadslagens krav på hög leveranssäkerhet samt Energimyndighetens tillsynsmetoder. I denna ...
 • Instruction of Final Documentation 

  Bengtsson, Josef (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här examensarbetet är skrivet åt ABB:s avdelning Power generation i Vasa. Arbetet behandlar Final designen som är en slutdokumentering av de projekt som avdelningen arbetar med. Huvudmålet var att standardisera Final ...
 • Utveckling av styrcentral till kassettkombinationer 

  Mäntymäki, Robert (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Uppdragsgivare till detta examensarbete är Ab Närpes Trä och Metall Oy, även kallat NTM. Examensarbetet har utförts på NTM:s division för släpvagnar och påbyggnader. Till grund för examensarbetet ligger NTM:s växande ...
 • Accelerated Testing of Mirka Deros Speed Controller 

  Granholm, Conny (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This Bachelor’s thesis was done for the Power Tools department at Mirka Ab. The aim of this thesis was to study different ways to accelerate the lifetime of the speed controller in the Deros sander and provide a standardized ...
 • Testenhet för manöverdon på mellanspänningsställverk 

  Ceder, Jesper (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta arbete omfattar planeringen av en testenhet som kommer att användas till ett manöverdon för ett mellanspänningsställverk. Testenheten planeras i samband med ett utvecklingsprojekt av mellanspänningsställverket VEKE ...
 • Dimensionering av elstationers jordningssystem 

  Sjöblom, Jesper (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet omfattar en beräkningskalkyl för elstationens jordningssystem. Beräkningskalkylen beräknar dimensioner för jordelektrod och jordledare samt om beröringsspänningen uppfyller kraven. Uppdragsgivare för arbetet ...
 • Utförande av ett brandalarmanläggningsprojekt 

  Ragnäs, Anton (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar planering och genomförande av ett brandalarmanläggningsprojekt från början till slut. Arbetet har gjorts för Elotec Finland Oy Ab och omfattar allt från planering och uppgörande av ritningar ...
 • Utbyte av kommunikationsprotokoll till IEC 61850 i elstation 

  Ainonen, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar utbyte av kommunikationsprotokoll i en elstation, från SPA Bus till IEC 61850. Syftet med examensarbetet var att byta ut kommunikationen mellan SCADA och skydds- reläerna i en av Nykarleby ...

Näytä lisää