Uusimmat viitteet

 • Running .NET Cross-Platform Application on Linux : Proof of concept of running .NET cross-platform application on Linux 

  Skog, Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis was done for ABB Oy Distribution Solutions and consists of research and development regarding cross platform application development. The background for the task was that the employer wanted to investigate in ...
 • Molntjänst för distribution av allmän besöksinformation 

  Nordlund, Lukas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete baserar sig på ett uppdrag av Adeprimo Ab. Idén bakom arbetet fick sin början från ett förslag på hur man kunde göra det lättare för turistbyråer runt om i Sverige att nå ut till besökare och informera ...
 • GDPR - Implementering i ett bokningssystem 

  Friman, Oscar (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har utförts på begäran av mjukvaruföretaget Hogia Ferry Systems. Företaget utvecklar mjukvara för hanteringen av data om passagerare samt frakt inom sjötrafik runt hela världen. Arbetet gick ut på att ...
 • Integration av tjänsten Unifaun till webbshop 

  Norrgård, Mikael (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en integration av tjänsten Unifaun till uppdragsgivarens webbshopsmodul. Integrationen ska göra det möjligt att lättare få tillgång till transportdokument och ge webbutikens ...
 • Webbapplikation för registrering av försäljningsstatistik 

  Sampert, Richard (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har utförts åt företaget Anvia i Vasa. Företaget är nu en del av Elisa. Målet med arbetet var att skapa ett nytt sätt att spåra vilka produkter eller tjänster som säljs. Efter en diskussion med användarna ...
 • Data Validation of Spreadsheet Using Schema : An Application and a Schema to Support Validation of Large Amounts of Data in a Spreadsheet 

  Kronqvist, Jacob (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Uppgiften var att utveckla ett verktyg som importerar och validerar data ur ett kalkylark. Verktygets namn är Beamex Data Loader. Bakgrunden var att det behövdes ett verktyg som tar data från ett kalkylark med många rader ...
 • Inläsning av Primus-data till Exreport 

  Ekman, Johan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet har utförts åt Vasa stad och uppdragsgivaren till examensarbetet är företaget Neotide Ab. Vasa stad använder Primus-systemet för att lagra information om bland annat elever, skolor, lärare och övrig personal. ...
 • Optimering av datastrukturer i SQL Server för loggningssystem 

  Lithén, Mathias (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
  Syftet med detta examensarbete var att för ett företag undersöka huruvida man kan förbättra svarstider vid systemkörningar genom partitionering i Microsoft SQL Server Standard edition. Företaget producerar ett loggsystem ...
 • Utveckling av en webbapplikation för lagerhantering 

  Svahn, Jonathan (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete utfördes på uppdrag av eCraft Ab. Arbetets syfte var att skapa ett skräddarsytt system för att underlätta planering och utförande av lagerarbete för kunden Jeppo Potatis Ab. Systemet skulle implementeras ...
 • Automatisk testning av CANopen 

  Nordström, Matias (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Målet med detta examensarbete var att skapa automatiska tester för en CANopen implementering. Genom att ersätta existerande manuella tester med automatiska tester var målet att spara tid och resurser. De skapade testerna ...
 • Development of Magento 1.9 Extension for Briox ERP Integration 

  Östman, Joel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en Magento extension, vars syfte är att integrera webbutiker skapade i Magento ramverket, med affärssystemet Briox. Extensionen ska autentiseras med affärssystemet och exekvera ...
 • Alarmapplikation för frivilliga brandkåren : utveckling av en mobilapplikation i Xamarin.Forms 

  Granberg, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar utvecklingen av en mobil alarmapplikation för frivilliga brandkårens medlemmar. Applikationen utvecklas på uppdrag av Black Label Bytes AB. Examensarbetet behandlar allt från skapandet av ...
 • Utveckling av program för aktieanalys : en implementering av mönstret Passive View 

  Slotte, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete behandlar utvecklingen av applikationen Trading Assistant enligt mönstret Passive View. Trading Assistant är en Windows Forms applikationsprototyp för analys av aktiers historiska data, och har utvecklats ...
 • Mall för användarhantering 

  Backlund, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med examensarbetet var att skapa en anpassningsbar mall för användarhantering. Mallen skulle senare användas för olika kunder och andra projekt. Inloggning och användarsäkerhet tas inte beaktande i detta ...
 • Användbarhet för innehållshanteringssystem 

  Kackur, Michaela (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är en studie över användbarhet på webben och i synnerhet för innehållshanteringssystem. I arbetet behandlas allmänna grundprinciper för användbarhet och de undersökningsmetoder som används inom området. ...

Näytä lisää