Uusimmat viitteet

 • Utvärdering av Infrakit 

  Fagerholm, Fredrik; Wikman, Jesper (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har gjorts åt Ab Ostromap Oy. Syftet med arbetet var att utreda hur Ostromap skulle kunna använda sig av molntjänstplattformen Infrakit samt eventuella utvecklingsmöjligheter för tjänsten, men även att ...
 • Från fritidsbostad till fast boende : förutsättningar för ändring av användningsändamål 

  Nygård, Benjamin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Målet med detta examensarbete var att göra en utredning för hur man kan genomföra en ändring av användningsändamålet för en fritidsbostad till ett fast boende. Arbetet har gjorts åt Korsholm kommun. Examensarbetet behandlar ...
 • Introducing UAS and Photogrammetry for Surveying and Surveilling New Project Sites 

  Syring, Simon; Nylund, Joel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This bachelor’s thesis was made for a Finnish energy and construction company. The main purpose with this thesis was to optimize surveillance of on-going projects with the help of a drone and photogrammetry. The ...
 • Alternativ till samägande : undersökning av fastigheten 3:502 Mässkär 

  Ollandt, Birgitta (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Målet med detta examensarbete är att utreda alternativ till samägande av en fastighet. Den ifrågavarande fastigheten ägs av 38 delägare varav staden Jakobstad är den största delägaren. Därför fungerar staden Jakobstad som ...
 • Kartläggning av dagvattensystem : en granskning av Kronoby centrum 

  Fröjdö, Alex (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts åt Kronoby kommun. Genom en ändring i markanvändnings- och byggnadslagen från 2014 överfördes ansvaret för dagvattenhanteringen från vattenverken direkt på kommunerna. Kommunen bör upprätthålla ...
 • Utredning av öppet geografiskt data och dess användning bland kommuner 

  Härtull, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att ge en fördjupad introduktion av öppet geografiskt data och ge förslag på hur man kan utnyttja det data som finns tillgängligt. I arbetet beskrivs de direktiv som gäller för öppna ...
 • Energieffektivitet i detaljplanering : Utveckling av räkneverktyg 

  Weiner, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett verktyg för uppskattning och jämförelse av byggnaders energieffektivitet inom detaljplanläggning. Syftet är att man skall kunna analysera betydelsen av val av energiform. ...
 • Effekter av självkörande bilar för stadsplan - En vision 2017 

  Lindgren, Nico (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I detta examensarbete undersöks det hurdan inverkan självkörande bilar kan komma att ha på stadsplaneringen. Uppdragsgivare är Vasa stads planläggning inom ramen för ett AIKO-projekt. Arbetet beskriver elbilar och vad en ...
 • Utvärdering av MARAvisio/ko - projektet 

  Wiik, Daniel (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete gjordes åt Lantmäteriverket i Finland. Examensarbete baserar sig på MARAvisio/ko-projektet som grundades 2014. Projektets avsikt var införskaffning och ibruktagning av ett modernt kartläggningssystem ...
 • Simulering av landhöjningen i Iskmo- Jungsund 

  Nässlin, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har gjorts åt Iskmo-Jungsunds hembygdsforskare rf som har önskat att med hjälp av GIS program skapa en simulering av landhöjningen i Iskmo Jungsund, samt hur byarna vuxit fram under tidens gång. Simuleringen ...
 • Framställning av brytlinjer ur punktmoln 

  Wallin, Jakob (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete är skrivet åt Yrkeshögskolan Novia med Sem Timmerbacka som handledare. Traditionellt sett har skapandet av en terrängmodell involverat mätningar med takymeter, GNSS och i viss mån även fotogrammetriska ...
 • Skogsinventering med flygburen laserskanning : Laserskanning och fotogrammetri inom skogsbruket 

  Appel, Lucas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Abstrakt Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva grunderna inom skoglig datainsamling, dess möjligheter och användningsområden. Examensarbetet inkluderar skogsinventeringar utförda med kombination av ...
 • Från punktmoln till 3D-modell : Modellering av byggnader i Archicad och Revit 

  Mattsson, Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  I examensarbetet undersöktes olika metoder att skapa modeller av existerande byggnader i Archicad och Revit med ett punktmoln som utgångspunkt. Syftet var att pröva olika programvaror och se hur de kan utnyttjas när man ...
 • Analys av lägesosäkerheter på underjordiska ledningar 

  Perus, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
  Detta examensarbete har utförts åt Närpes stad i syfte att analysera lägesosäkerheter på underjordiska kablar och ledningar. Arbetet tar upp olika kablar och ledningar i marken, olika tekniker för att mäta in dessa, ...
 • Jämförelse av Vasa stads planstomnät 

  Söderström, Peter (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
  Det här examensarbetet är gjort åt Vasa stads fastighetssektor. Arbetets syfte har varit att genom utjämningsberäkningar jämföra Vasa stads nuvarande koordinater som är statiskt mätta, med beräknade koordinaterna baserade ...

Näytä lisää