Uusimmat viitteet

 • Design av en optisk förbränningskammare : Generering av 3D-modeller och utvärdering av konstruktionslösningar 

  Grahn, Viljam (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Optiska testriggar används för undersökning av händelser inuti förbränningsutrymmet, utveckling av bränsleinsprutning, förbränningsprocesser och dess prestanda. Syftet med detta examensarbete är att generera detaljerade ...
 • Torque Measurement : A Study on Different Measurement Methods for IC Engines 

  Wahlberg, Rasmus (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis is made for Engine room systems, which is a group of Wärtsilä Marine Solutions. The purpose was to investigate if a new possible torque measurement method for Wärtsilä’s engines could replace the existing method ...
 • Advanced Self-Aligning Mounting System 

  Törnqvist, André (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis has been made for Wärtsilä Marine Solutions. The thesis explores the potential for an advanced self-aligning mounting system within the existing marine market, along with conceptual design of such a system. The ...
 • Planering av en svetsrobotcell 

  Holm, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete handlar om planeringen av en svetsrobotcell för företaget HUR. Huvudsyftet med detta examensarbete var att planera hur placeringen samt uppbyggnaden av cellen skall arrangeras. Första delsyftet var att ...
 • Konstruktion av containerlås till återvinningsfordon 

  Hummelgård, Kristian (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Oy Närpes Trä och Metall Ab (NTM) som tillverkar renhållningsfordon och lastbilssläpvagnar. Arbetet utfördes på konstruktionsavdelningen för renhållningsfordon. Syftet med ...
 • Konstruktion av sidoprofil för W32 

  Sirén, Jonas (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Wärtsilä Oy. Examensarbetet gjordes åt Product design team W32 på Wärtsiläs fabrik i Vasa. Uppgiften gick ut på att konstruera och undersöka om det fanns ...
 • Uppgörande av handling över säkerhetsprinciper 

  Saxén, Pontus (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har gjorts åt AB Ess-Ma OY i Ytteresse, Pedersöre. Uppgiften var uppgörande av en handling över säkerhetsprinciperna för en ny produktionsanläggning vid Ess-Ma. En handling över säkerhetsprinciper är ...
 • Utveckling av polyetertillverkning 

  Backlund, André (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete utfördes vid familjeföretaget Ab Ess-Ma Oy i Esse. Företaget startade som ett underleverantörsföretag inom båtbranschen och tillverkar nu högklassiga inredningsdetaljer åt båtar och fartyg. Syftet med ...
 • Utredning och insättning av specialverktyg 

  Nygård, André; Sandström, Michael (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetets syfte är att kartlägga specialverktygen och verkstadsutrustningen samt omorganisera specialverktygen åt Automaa i Vasa. I examensarbetet behandlas teorin bakom Lean, kvalitet, processer och biltillverkarnas ...
 • Uppgörande av intern räddningsplan 

  Nyström, William (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbete har gjorts åt företaget Ab Essma Oy. Essma är ett företag som tillverkar inredning riktat till exempelvis båtindustrin och sjukhus. Företaget påbörjade egen polyeterframställning från och med 2017. Detta ...
 • Flexible mounting – theory and practice : a vibration study based on Wärtsilä’s electrical cabinet 

  Lassfolk, André (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis is done on a request from the Noise- and vibration team at Wärtsilä Finland Oyj, Vaasa. The task is to investigate the main electrical cabinet’s double flexible mounting which is used on Wärtsilä’s main engines. ...
 • Utveckling av arbetssäkerhet vid slutgranskning av sopaggregat 

  Brådd, Simon (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Oy NTM Ab som tillverkar renhållningsfordon, släpvagnar och bilpåbyggnader. Examensarbetet utfördes på monteringsavdelningen för renhållningsfordon. Uppgiften gick ut på att ...
 • Planering av helautomatiserat mätsystem för läckbränsle 

  Finne, Kenneth (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är gjort i samarbete med Wärtsilä Testning & Validation i ett av Wärtsiläs motorlaboratorium som finns i Vasklot. Arbetet har gått ut på att planera och dimensionera ett helautomatiserat mätsystem för ...
 • Kuivauskoneen telanvaihto-ohjeet : telanvaihto-ohjeiden, riskikartoituksen sekä huoltosuunnitelmien laatiminen 

  Holm, Wilhelm (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty suomalaisen metsäteollisuusyrityksen UPM Kymmene Oyj Pietarsaaren sellutehtaan kuivauskone 1:lle. Telanvaihto on yksi tärkeimmistä ja vaativimmista kunnossapitotöistä kuivauskoneilla. Tavoitteena ...
 • Planering och design av helautomatiserad hydraulenhet till testbänk 

  Rönnqvist, Isac (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Wärtsilä Marine Solutions/ Testing & Validation/ Vasklot Engine Laboratory / Rig Testing avdelning i Vasa. Examensarbetet har gått ut på att planera, designa och skapa en ny ...

Näytä lisää