Uusimmat viitteet

 • Outcome Based Business Model Siemens Osakeyhtiö 

  Ekström, Joakim (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This is the published thesis version and do not includes financial numbers. The thesis is for Siemens Osakeyhtiö division Digital Factory and Process Industries and Drives. The thesis is a forecasting tool that measures ...
 • Verifying of a PLM impact analysis 

  Henriksson, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här är den officiella versionen av examensarbetet som undantar för uppdragsgivaren känsliga uppgifter. Det här exmanensarbetet är gjort på uppdrag av Operational Development, Engineering inom Wärtsilä Marine ...
 • Marknadsanalys som beslutsstöd : Infra rf 

  Rantala, Oskar (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet är baserat på en rapport som har utförts på uppdrag av Novias forsknings- och utvecklingsenhet i Vasa. Rapporten utgör en del av forskningsprojektet Infra-Botnia. Infra-Botnia startade i januari 2018 och med ...
 • Future Business Potential Mapping for Wärtsilä Marine Solutions 

  Pundars, Christian (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Examensarbetet är en undersökning av hur den marina marknaden kommer att se ut i framtiden. Examensarbetet har skrivits på begäran av Wärtsilä Marine Solutions. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur den ...
 • Operational Excellence : A guide to success 

  Kouri, Johanna (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This is a theory study of Operational Excellence. In this study, three different companies that uses Operational Excellence have responded to a Questionnaire. The Questionnaire is about how their company implements ...
 • Processutveckling av stanslinje vid Mirka 

  Kaitfors, Joel (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har gjorts på uppdrag av Mirka. Företaget tillverkar slipmaterial, slipverktyg och polermedel både för nationella kunder och internationella kunder, men främst på export. På grund av snabb tillväxt ...
 • Improving Project Logistics by using IoT 

  Högkvist, Carl-Anton (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This Bachelor´s thesis is made on behalf of Wärtsilä Energy Solutions, Project Logistics & Transport Management department whose main task is to coordinate and ensure that materials and products are transported to the right ...
 • Val av ERP-system i små företag med C-CEI metoden 

  Mäki-Rautila, Sami (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete har gjorts enligt uppdrag av Ab Wi-Bo metall Oy. Företaget är ett metallföretag beläget i Kronoby som tillverkar produkter till den marina branschen. Syftet med detta examensarbete är att hitta ett ...
 • Hukan eliminointi – Lean-työkalun kehittäminen Danfoss Drivesille 

  Nykänen, Sebastian (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yhdessä kansainvälisen yrityksen, Danfoss Drivesin, kanssa. Olemme projektin aikana kehittäneet Lean-työkalun joka analysoi ja mahdollisesti parantaa eri liikkeitä, työkalun englanninkielinen ...
 • Auxiliary equipment portfolio introduction for Wärtsilä Marine Solutions 

  Hanses, Ingeborg (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete behandlar validering av ny utrustning som Wärtsilä överväger att använda i sina fyrtakts motorer. Huvudsyftet med examensarbetet är att skapa en valideringsprocess som ska användas vid utvärdering av ...
 • Skapandet av en manual för arbetsuppgifterna vid Sales Support Trailer vid Ab Närpes Trä & Metall Oy 

  Lönnqvist, Elin (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av företaget Närpes Trä & Metall. Företaget tillverkar olika typer av släpvagnar, bilpåbyggnader och renhållningsfordon. Vid NTM har man en avdelning som kallas för Sales Support, ...
 • Utveckling och omstrukturering av en organisation 

  Simons, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här arbetet behandlar teorin bakom en formell organisation och en företags omstrukturering av transport och jordbyggnads företaget L. Simons Transport Ab/ Oy och fastighets och maskinuthyrnings företaget Simons Invest ...
 • Processutveckling av flaskhals i produktionen vid Rikta Ab 

  Sandstedt, Tea (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Detta examensarbete är gjort på uppdrag av Rikta Ab under hösten 2017 och våren 2018. Rikta Ab är beläget i Bosund i Finland, och är en tillverkare av diverse kablagelösningar till en mängd olika industrier. Vid företaget ...
 • Införande av Andon-process vid Prevex 

  Sandén, Anna (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  Det här examensarbetet är gjort på uppdrag av Prevex. Företaget är beläget i Nykarleby och de tillverkar vattenlås för kök och badrum. Syftet med det här arbetet är att hjälpa företaget att få in mera Lean i sin produktion. ...
 • Engine Block Replacement and Stock Optimization 

  Strömman, Sam (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
  This thesis is made on the behalf of Wärtsilä 32 technical service. The purpose is to create a tool that will work as an aid to be used when giving technical support for engine block orders and replacements. A suggestion ...

Näytä lisää