Uusimmat viitteet

 • Promootioiden merkitys tuotteen uudelleenlanseerauksessa 

  Hirvonen, Mert-Mikael (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyöni aiheena on promootioiden merkitys tuotteen uudelleenlanseerauksessa. Työni tavoite oli tutkia sekä selvittää promootioiden hyöty uudelleenlanseerausprosessissa. Opinnäytetyöni on laadullinen ja empiirinen ...
 • Vuosikello johtoryhmätyöskentelyn tehostamisen apuvälineenä : Cityvarasto Oyj 

  Nordgren, Paula (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kirjallinen vuosikello johtoryhmätyöskentelyn ja yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Opinnäytetyö toteutettiin kehittämishankkeena Cityvarasto Oyj:lle. ...
 • Kliininen lääketutkimuskoordinaattori yksityisyrittäjänä 

  Vedenjuoksu, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on rohkaista ja tukea aloittelevaa kliinistä lääketutkimuskoordinaattoria yksityisyrittäjän uralle. Opinnäytetyössä käsitellään yritysmuodoista freelancer-toimintaa, toiminimen perustamista ...
 • Verkkomaksutavat B2B-kaupassa : GT Musiikkiluvat Oy 

  Moore, Piia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantona GT Musiikkiluvat Oy:lle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mihin suuntaan verkkomaksumarkkinat ovat kehittymässä ja kuinka kohdeyritys voisi hyödyntää uusia verkkomaksukeinoja ...
 • Strateginen toimintasuunnitelma vientiyritykselle 

  Ranta, Martti (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tehdä strateginen toimintasuunnitelma vientiyritykselle. Opinnäytetyön kohdeyritys on keskisuuri saksalainen yritys, joka pyrkii Pohjoismaiden markkinoille. Yritys valmistaa päivittäista ...
 • Markkinointisuunnitelma Jäätelösetelille 

  Hirvelä, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Jäätelöseteli-yritykselle helposti ymmärrettävä ja käytännöllinen markkinointisuunnitelma, jonka avulla yritys saavuttaisi lisää näkyvyyttä ja myyntiä. Aikaisempaa ...
 • Matkaoppaiden perehdyttäminen : Perehdyttämistutkimus kohdepäälliköiden tueksi matkanjärjestäjätoiminnassa 

  Mitreva, Antonia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tämä opinnäytetyö on tehty toimeksiantajalle, joka on matkanjärjestäjä. Yrityksen nimeä ei mainita työssä, vaan yrityksestä käytetään nimeä yritys X. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä toimeksiantajayritykselle tutkimus ...
 • Markkinointisuunnitelma. Case: Yritys X 

  Lindholm, Jere (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia suunnitelma palveluliiketoimintaa harjoittavan yrityksen markkinoinnin aloittamiseksi. Yrityksellä on yksi tuote, joka on toiminnanohjausjärjestelmä. Yrityksen panostus tuotteensa ...
 • Ostoreskontran kehittäminen 

  Riihitammela, Janne (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tässä opinnäytetyössä esitellään taloushallintoa ja ostoreskontraa yleisesti sekä kohdeyrityksen kannalta. Opinnäytetyön tavoitteena on pohtia kohdeyrityksen ostoreskontran toimintojen automatisaatiota ja kehittymistä. ...
 • Ulkomaisen työvoiman käytön haasteet suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä 

  Holopainen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Euroopan tasolla on arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä EU:n tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijoille voisi olla noin 750 000 täyttämätöntä avointa työpaikkaa. Suomalaisissa ohjelmistoyrityksissä resurssivajeen ...
 • Riittämättömyyden tunne esimiestyössä 

  Rahikainen, Sami (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia riittämättömyyden tunnetta esimiestyössä. Ydinkysymyksenä oli selvittää millaista riittämättömyyden tunnetta kaupallisen alan asiantuntijatyön esimiehillä esiintyy, kuinka yleistä se on ...
 • Opinnollistamisen nykytila Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden näkökulmasta 

  Kärkkäinen, Julia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tietämys opinnollistamisesta tällä hetkellä ja miten tieto on heidät saavuttanut sekä kartoittaa mahdollisia opinnollistamiskokemuksia. ...
 • Tapahtumasuunnitelma : Case: Venuu Oy 

  Manninen, Anni (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli luoda tapahtumasuunnitelma Venuu Oy:n ensimmäiselle asiakastapahtumalle. Tapahtuman tavoitteena on vahvistaa Venuun nykyisiä asiakassuhteita ja asemaa tapahtuma-alan asiantuntijana. Tarkoituksena ...
 • ISO 9001 -laatujärjestelmän rakentaminen AUMA Finland Oy 

  Vilppula, Hannu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi. Toissijaisena tavoitteena oli käyttää hyväksi olemassa olevia ohjeistuksia ja järjestelmiä laatujärjestelmän luomisessa. AUMA Finland Oy:n ...
 • Rekrytoinnin digitalisoituminen 

  Kivioja, Merete (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia rekrytoinnin digitalisoitumista ja rekrytoinnissa käytettäviä digitaalisia työkaluja nykypäivänä. Päätutkimuskysymyksenä on: miten rekrytointi on muuttunut viime vuosien aikana? ...

Näytä lisää