Uusimmat viitteet

 • Varastoinnin vaikutus massan kuituvaurioihin 

  Mäkelä, Juho (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kasvoivatko valkaistun havumassan kuituvauriot varastoinnin aikana Imatran tehtailla. Aikaisemmissa tutkimuksissa muilla tehtailla oli havaittu kuituvaurioiden lisääntyvän massasäiliöiden ...
 • Pohjapaperin vaikutus päällystyspastan vesiretentioon 

  Melto, Jere (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Tiivistelmä Jere Melto Pohjapaperin vaikutus päällystyspastan vesiretentioon, 28 sivua, 1 liite Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikan koulutusala, Imatra Prosessitekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö, 2013 Ohjaaja: ...
 • KONELINJAN KASAAMISEN KOORDINOINTI 

  Patjas, Mikko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2013)
  Opinnäyte muodostui projektikansiosta, joka piti sisällään Ekovillalevyn prosessikuvauksen, pelastussuunnitelman ja kirjoittajan havainnot konelinjan kasaamisvaiheesta. Kasaamisvaiheen aiheena oli seurata, havainnoida ja ...
 • Paperin päällystäminen 

  Welling, Lauri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tarkoituksena oli löytää toimiva menetelmä paperin päällystämiseksi. Työ tehtiin imatralaiselle toimeksiantajalle yrityksen tuotteiden päällystämiseksi. Lopputuloksen laadun tuli olla tarpeeksi laadukas, joka edelleen ...
 • The Reference Measurements of The Paper Laboratory 

  Penttinen, Petri (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  The purpose of this bachelor’s thesis was to create a basis for reference measurements of papers and boards used in the paper laboratory of Saimaa University of Applied Sciences in Imatra. Testing was focused to the most ...
 • Kappakertoimien uudelleen määrittäminen sellutehtaan D0-vaiheessa 

  Pelkonen, Panu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2012)
  Työn tarkoituksena oli määrittää sellutehtaan kuusivaiheisen valkaisun ensimmäiseen klooridioksidivaiheeseen uudet kappakertoimet. Kappakertoimet olivat lähtötilanteessa pielessä, mikä oli todettavissa operaattorikorjauksen ...
 • Kuituhäviön kartoittaminen kartonkikone nelosella 

  Väyrynen, Kalle (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä kartoitettiin Stora Enson Inkeroisten kartonkikoneen kuituhäviöpaikkoja. Kuituhäviön määrä tasaisessa ajotilanteessa on ollut poikkeuksellisen suurta, joten kartoittaminen tulee tarpeeseen. Työn päätavoitteena ...
 • On - line - lasermittalaitten toiminnan tarkastelu 

  Sirviö, Veli-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Työn ensisijaisena tavoitteena oli tutkia TeknoSavon toimittaman, Log Smart – lasermittalaitteen, luotettavuutta Imatran tehtaiden kuorimolla tapahtuvissa mittauksissa. Mittalaite mittaa puiden pituutta, halkaisijaa, ...
 • Sr-massan pesuhäviön korrelointi online-johtokyvyn kanssa 

  Mononen, Anna (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Massan pesun tarkoituksena on saada mustalipeä talteen mahdollisimman tarkasti ja väkevänä, jolloin keittokemikaalien kulkeutuminen ulos prosessista vähenee ja keittokemikaalien regeneroinnin energiantarve sekä pesun ...
 • Veden, sähkön ja paineilmankäytön optimointi aaltopahvitehtaalla 

  Siltanen, Jukka-Pekka (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella aaltopahvikoneen aallottajan jäähdytysvedelle putkilinja sadevesiviemäriin nykyisen kaupungin viemäriverkon sijasta. Toisena tehtävänä oli optimoida tehdassalin valaistusta, joka toteutettiin ...
 • Hiontakulman ja pyörimisnopeuden vaikutus pitkittäispainehiontaan 

  Nuopponen, Markus; Huikko, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Työn tarkoituksena oli tutkia pitkittäishionnan valmistuksessa käytettävän hion-takulman, paineen ja hiomakiven pyörimisnopeuden vaikutusta paperiteknisiin ominaisuuksiin. Vertailukohtana toimi perinteinen paineistettu ...
 • Kuitupölyn luokittelu syntypaikan ja koostumuksen mukaan arkittamossa 

  Kärhä, Aku (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Stora Enso Oyj:n Inkeroisten Kartonkikone 4:n arkittamossa syntyvän kuitupölyn syntypaikat ja koostumus. Pölynkeräysastioina käytettiin muovisia petrimaljoja, johon oli ...
 • Joukkokäsitellyn kuitu- ja energiapuun tuotannolliset kustannukset ja kannattavuus sekä integroidun haketuksen ajomallit 

  Siitonen, Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Opinnäytteessä tutkittiin koeluontoisen kuitu- ja energiapuun tuotantoketjua, sen kustannuksia ja kannattavuutta. Integroidulla tuotantoketjulla uskottiin olevan merkittävästi pienemmät kokonaiskustannukset verrattuna ...
 • Polymeerijauheen liuotuslaitteistot ja niiden toiminta 

  Tohmo, Erno (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2011)
  Opinnäytetyössä tutkittiin teollisuudessa käytössä olevia polymeerijauheen liuotuslaitteistoja ja niiden toimintaperiaatteita. Kirjallinen taustatyö suoritettiin tutkimalla teollisten laitteistojen valmistajien internetsivuja ...
 • Jätevesien yhdistäminen 

  Tirkkonen, Arto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2010)
  Jätevesiä syntyy kaivosteollisuudessa yleensä suuria määriä, joten jätevesistä on päästävä eroon tavalla tai toisella. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin rikastushiekka-altailla tapahtuvaa jätevesien laskeutumista ja ...

Näytä lisää