Uusimmat viitteet

 • Siemens PLM Software Teamcenter: Käyttöönotto Metropolia AMK:ssa 

  Myllylä, Aleksi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Insinöörityössä selvitettiin Siemens PLM Softwaren Teamcenter -ohjelmiston käyttöönottoa Metropolia AMK:ssa. Tavoitteena oli löytää Metropolia AMK:lle asennetun ...
 • Järjestelmä Euro 6 -moottoreiden esilämmittämiseksi 

  Puolitaival, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella järjestelmä, joka mahdollistaa Euro 6 -päästömääräykset täyttävien moottoreiden esilämmittämisen polttoainekäyttöisillä esilämmittimillä. Euro 6 -moottoreiden esilämmittäminen ...
 • Hevin saapuvatavaran lämpötilanhallinnan kehittäminen 

  Tegegne, Kasahun (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Toimivalla kylmäketjulla on merkittävä rooli hedelmien ja vihannesten eli hevi-tuotteiden oikealla lämpötila-alueella varastoimisen, kuljettamisen, biologisten hajoamisprosessien hidastamisen sekä tuoreen ja laadukkaan ...
 • Volvo RecyclePro, tehdasvalmis jäteauto 

  Mustaniemi, Eero (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tavoitteena oli laatia tehdasvalmiista jäteautosta Volvo RecyclePro tutkielma, jonka pohjalta kehitettäisiin yhteistyötä Volvon ja päälirakenne valmistaja Joabin välillä. Työn avulla pyrittiin parantamaan ...
 • Tehtävien jakautuminen meriviennissä ja -tuonnissa 

  Koskinen, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty yrityksen Kuehne + Nagel tilauksesta. Työn tarkoituksena on kartoittaa merihuolintaprosessin aikana tehtävien töiden jakautumista suhteessa sopimuk-siin, toimitusehtoihin ja olemassa olevien ...
 • Ajojärjestelyn työohje 

  Karkia, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Inex Partners Oy:n Sipoo PTDC -logistiikkakeskuksen ajojärjestelyn työohjeistus sekä kartoittaa ajotoimiston vastuualueet ja toimintamallit oleellisten sidosryhmien kanssa. Ohje on ...
 • Varastoautomaatio Helen Oy:llä 

  Salakka, Juha (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli tutkia varastoautomaation käyttöönoton vaikutuksia Helen Oy:n logistisessa prosessissa. Tavoitteena oli selvittää, saavutettiinko varastoautomaatin käyttöönotolla hyötyjä tai etuja logistisessa ...
 • Auton Kiertohitausmomentin mittauslaitteen mittaustarkkuuden arviointi 

  Kytö, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän lopputyön aiheena on Metropolia Ammattikorkeakoulun Kalevankadun autolaboratoriossa käytettävän autojen kiertohitausmomentin mittauslaitteen mittatarkkuuden selvittäminen ja laitteella saatujen tulosten tarkastelu. ...
 • Kamera- ja tutkajärjestelmien yleistymisen vaikutukset monimerkkikorjaamon varustelutarpeeseen 

  Nikula, Jussi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia vaikutuksia henkilöautojen kamera- ja tutkajärjestelmien yleistyminen aiheuttaa monimerkkikorjaamon varustelutarpeeseen. Insinöörityön tavoitteena oli selvittää ...
 • Kausituotteen keräilyprosessin kehittäminen 

  Vääräniemi, Tuomo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tavoitteena on kausipakastetuotteen keräilyprosessin kuvaus ja kehittäminen. Kausipakastetuotteen keräilyprosessi on monelta osin jäänyt vuosien takaiselle tasolle ja kehittämistyö ja työvaiheiden nopeuttaminen jäänyt ...
 • Sähköautojen lataustavat ja -kytkennät 

  Lohilahti, Henri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli selvittää sähköautojen lataustapoja ja perehtyä latauskytkentöihin. Samalla tehtiin katsaus sähköautoihin Suomessa. Työ suoritettiin kirjallisuustutkielmana. Työn aikana tutustuttiin ...
 • Markkinatutkimus Tuusulan Autohuolto Oy 

  Kotamäki, Teemu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö on tehty tilaustyönä Tuusulassa toimivalle raskaiden ajoneuvojen huoltokorjaamolle Tuusulan Autohuolto Oy:lle. Yritys halusi teettää markkinatutkimuksen Tuusulan, Nurmijärven, Keravan ja Järvenpään alueella. ...
 • Autofutur-tietojärjestelmän käyttöönotto 

  Lehtonen, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata ja kehittää American Service Oy:n varastonhallinta- ja asiakashallintajärjestelmän toimintaa. Vuonna 1993 perustettu yritys tarjoaa huolto-, korjaus- ja virityspalveluita ...
 • Kuvausohjelmiston suunnittelu – VV-Autotalot Oy:n takuukorjaukset 

  Kokkonen, Tuomas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kehittää VV-Autotaloissa henkilö- ja hyötyautojen takuukorjausten dokumentointiprosessia ja suunnitella mahdollisesti tarvittava kuvausohjelmisto, joka helpottaa kuvausdokumentaatioiden ...
 • Wihuri Teknisen Kaupan työturvallisuuskartoitus 

  Perttula, Jyrki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä oli tavoitteena selvittää työturvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä Wihurin Teknisen Kaupan toiminnassa sekä tutkia työturvallisuusvaatimuksia ja -säädöksiä tarkemmin. Lisäksi työssä tarkastellaan ...

Näytä lisää