Uusimmat viitteet

 • Tieliikenteen telematiikkaurakan projektinjohto 

  Hentunen, Juhani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehtiin Ramboll CM Oy:lle, joka tuottaa palveluita projektinjohto- ja kiinteistökonsultointi -toimialalla. Työn pääasiallisena tavoitteena oli tuottaa dokumentti, joka toimisi materiaalina uuden telematiikan ...
 • Servomoottorin ohjaus Beckhoff Twincat 3:lla 

  Suninen, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn pääasiallisena tavoitteena oli toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulun automaatiolaboratorioon servomoottorikäytön laitteisto, jolla pystytään seuraamaan käytön prosessin aikaisia muuttujia. Näitä ovat mm. moottorin ...
 • Älytalon suunnittelu, toteutus ja hallinta 

  Hannonen, Miika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön aiheena oli luoda perusteltu kokonaisuus kaksi- ja puolikerroksisen omakotitalon laajan automaatiojärjestelmän suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnasta. Suunnittelun kriteereinä olivat ensisijaisesti pitkä ...
 • Rakennusautomaatiovalvonta 

  Hammer, Ismo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä käsiteltiin rakennusautomaatiovalvontaa ja rakennusautomaatiovalvojan työtehtäviä rakennusautomaatiohankkeen aikana. Toisena tavoitteena oli kehittää Hepacon Oy:lle valvonta-asiakirjoja rakennusautomaatiovalvonnan ...
 • Cryoterapialaite pieneläimille 

  From, Nico (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Cryotech Finland Oy:n toimeksiannosta. Työssä suunniteltiin sekä toteutettiin kylmähoitokabiini pieneläimille, sen automaatio sekä nestemäiselle typensyötölle tarkoitettu putkisto. Tässä ...
 • Matalaenergiailmanvaihtokoneen käyttöönotto Fidelix Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmällä 

  Malinen, Jari (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä perehdyttiin matalaenergiailmanvaihtokoneen käyttöönottoon Fidelix Oy:n rakennusautomaatiojärjestelmällä. Työ tehtiin osana rakennusautomaatioprojektia, jossa saneerattiin toimistorakennuksen kaikki ...
 • Yaskawa-hitsausrobotin ohjelmien modularisointi 

  Malm, Aki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli muokata Europress Group Oy.llä Yaskawa merkkisen hitsausrobotin ohjelmat modulaariseen muotoon. Modulaarisesta muodosta saadaan eniten hyötyä, jos yrityksellä on monta samankaltaista ...
 • Rakennusautomaatiosaneerauksen rakenne 

  Kurki, Eemeli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä insinöörityössä oltiin mukana toteuttamassa rakennusautomaatiojärjestelmän saneerausta liike- ja toimistotalossa Helsingissä. Työssä käydään läpi rakennusautomaatiojärjestelmälle tyypillinen rakenne ja kerrotaan ...
 • Kiillotusnestesyöttöjärjestelmän päivitys 

  Kollanus, Eetu (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityö tehtiin Murata Electronics Oy:lle, joka valmistaa MEMS-teknologiaan perustuvia antureita. Insinöörityön tarkoitus oli suunnitella ja toteuttaa kiillotusnestesyöttöjärjestelmän päivitys. Kiillotusneste ...
 • Hyvä ja laadukas työohje 

  Kemppainen, Risto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tilaaja on ABB Oy Drives -yksikön ICD-tuotteiden tilauskohtainen OBE-suunnitteluyksikkö. Työn lähtökohtana on tarve kehittää tilauskohtaisen suunnittelun ohjeistusta. Insinöörityön päätavoitteena on kehittää ...
 • Pienlaitehuollon lopputestauksen kehittäminen 

  Huuskonen, Harri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö tehdään Plandent Oy:n tilaamana, koska yritys haluaa parantaa huollon prosesseja. Yrityksen pienlaitehuollossa korjataan ja huolletaan hammaslääkärin vastaanoton pienlaitteita, kuten esimerkiksi käsi-instrumentteja, ...
 • Selvitystyö koneiden turvallisuuskäytännöistä 

  Niemi-Korpi, Juho (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin perusteet koneita koskevista standardeista. Työssä perehdyttiin asioihin, jotka ovat tärkeitä koneen suunnittelu- ja huoltotoimenpiteiden kannalta. Insinöörityön tarkoitus oli saada hyvät ...
 • Teollisen internetin tiedonsiirto pilvipalveluun ja historiatietokannan käyttö pilvivarastona 

  Arponen, Jani (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Novotek Oy:lle. Novotek toimittaa teollisuuden IT- ja automaatioratkaisuja ja -ohjelmistoja. Työn tarkoituksena oli tutustua yrityksen tiedonsiirtoratkaisuihin kentältä pilvipalveluun sekä ratkaista ...
 • Protokollamuuntimen valitseminen taajuusmuuttajakäyttöön 

  Valanti, Turkka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kenttäväylät ovat muodostuneet avaintekijäksi nykyteollisuuden automatisoinnissa. Ne sitovat yhteen tuotantolaitoksien prosesseja ja yhdistävät kenttälaitteet sekä automaatiojärjestelmät tosiinsa. Erilaiset käyttökohteet ...
 • Opetusympäristön kehittäminen Vantaan ammattiopisto Varian automaatiolaboratorioon 

  Kenda, Rodi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin Vantaan ammattiopisto Varian sähkö- ja automaatioasentajakoulutus yksikölle. Insinöörityön tavoitteena on suunnitella, kehitellä, ohjelmoida sekä luoda käyttöliittymä automaatiotekniikan ...

Näytä lisää