Uusimmat viitteet

 • Koestuksen optimointi; kuormitus ja lämpötila 

  Soisalo, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö toteutettiin ABB Oy Drives Service Workshop osastolle. Työssä suunniteltiin korjaamon takuukorjatuille ACS880-104LC-0860-7 R9iLC kokoluokan tuulivoimalassa käytettävien taajuusmuuttajien kuristinkuormitus- ...
 • Konenäköjärjestelmän stabiiliuden seuranta 

  Arboix Llobell, Christian (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä selvitettiin loppukokoonpanossa olevien konenäkölaitteiden stabiiliutta. Stabiiliuden tutkimista varten tehtiin mittalaiteanalyysi yhdelle laitteelle, joka valittiin tämän työn kohteeksi. Myös muita samanlaisia ...
 • Antennijärjestelmän optimointi 

  Forsby, Visa (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tiedonsiirtojärjestelmien päivittyminen Merivoimien aluksissa on tuonut esiin jo aikaisemmin havaittuja ongelmia ja myös ennestään tunnistamattomia ongelmia. Tässä työssä perehdytään tiedonsiirtojärjestelmien problematiikkaan ...
 • Automaatioväylien soveltuvuuden tutkiminen rakennusautomaatioon 

  Hänninen, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan rakennusautomaatiotekniikan yleisimpiä väylätekniikoita ja niiden integrointia keskenään. Tietoa eri rakennusautomaatioväylien teoreettisista ominaisuuksia on saatu internetistä, alan ...
 • Tuulivoimalan etäyhteyksien vertailu 

  Nissinen, Marko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Työssä tutkittiin ja testattiin etäkäyttömahdollisuuksia olemassa oleviin tuulivoimaturbiineihin. Ei ole väliä sillä, missä turbiinit sijaitsevat, ne voivat sijaita hyvinkin etäisissä paikoissa, mutta kaikissa eteen tulee ...
 • Energianmittarointijärjestelmä 

  Hietanen, Heikki (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa energiamittausjärjestelmän opetusympäristö Metropolian Vantaan yksikköön. Opetusympäristön tarkoituksena oli mahdollistaa ja havainnollistaa erilaisten energiamuotojen mittausta sekä ...
 • Asfalttiaseman tietokannan synkronointi ja datan hyötykäyttö 

  Saloranta, Tomi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Amomatic-asfalttiasemat ovat panosperiaatteella toimivia siirrettäviä tuotantolaitoksia. Näitä asemia on vuosien saatossa toimitettu ympäri maailmaa ja vanhimmat toimivat asemat ovat yli 20 vuotta vanhoja. Uusimpiin asemiin ...
 • Automaatioinvestointien laadun kehittäminen Helsingin Energian Lämmitysmarkkinat -liiketoiminnassa 

  Korpisalo, Mikko (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää projektitoiminnan laadunhallinnan nykytila Lämmitysmarkkinoiden automaatioinvestoinneissa ja pyrkiä kartoittamaan sen suurimmat haasteet sekä potentiaaliset kehitysalueet. Selvitystyön ...
 • Kaukolämmön operointiliittymän modernisointi : Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöverkko 

  Toivonen, Lasse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän insinöörityön tarkoitus on dokumentoida Suomenojan voimalaitoksen kaukolämmön operointiliittymän modernisointi. Tavoitteena on löytää nykyvaatimusten tuomien haasteiden edellyttämiä teknisiä apukeinoja, joilla ...
 • Prosessiautomaation asennus-ja harjoitusympäristön toteuttaminen 

  Jokinen, Ilkka; Lehmusvuori, Timo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyömme aiheena oli kehittää prosessiautomaatio oppimisympäristöä vastaamaan yrityselämän vaatimuksia. Nesteen jalostamon kunnossapitopuoli oli ottanut yhteyttä Porvoon ammattioppilaitokseen ja tehnyt aloitteen ...
 • Konepajan leikkuuneste- ja lastunkeräysjärjestelmän toiminnan tehostaminen 

  Tapaninen, Jukka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli yrityksen lastunkeräys- ja leikkuunestejärjestelmän toiminnan tehostaminen. Lastujen kierrätys organisoidaan briketöintilaitteiston kautta, jolloin lastut menevät pienempään tilaan ja niissä ...
 • Ajoneuvojen, opintojen ja opiskelijoiden automaattinen seurantajärjestelmä 

  Salonen, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tässä opinnäytetyössä tutustuttiin telemaattisiin järjestelmiin ja tutkittiin mahdollisuuksia yhdistää niitä toisiin tietojärjestelmiin oppilaitosympäristössä. Opinnäytetyöllä pyrittiin löytämään mahdollisuuksia eri ...
 • Integroidun navigointi- ja säähavaintojärjestelmän tuottama mittaustieto 

  Nyrhinen, Arto (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Opinnäytetyössä tallennettiin säähavaintojärjestelmän tuottamaa mittaustietoa ja analysoitiin sen oikeellisuutta eri osajärjestelmissä. Työssä kerrotaan yleisesti nykyaikaisen laivan komentosillan rakenteesta ja selitetään ...
 • Tislauskolonnin päivitysprojekti 

  Selenius, Kimmo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli päivittää Metropolian Leiritiellä prosessilaboratoriossa oleva tislauskolonni Labview käyttöjärjestelmästä Metso DNA automaatiojärjestelmään. Opinnäytetyön alkuun tuli selvittää prosessin ...
 • Laakerien värähtelymittauslaitteisto opetuskäyttöön 

  Sanden, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
  Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin vierintälaakereihin sekä niiden kunnonvalvontamenetelmiin. Tarkoituksena oli valmistaa värähtelymittauslaitteisto opetuskäyttöön. Opinnäytetyö tehtiin Salon Seudun ammattiopistolle. ...

Näytä lisää