Uusimmat viitteet

 • Tuotanto-olosuhteiden vaikutus hampurilaissämpylöiden valmispainoon 

  Korpela, Sini (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2019)
  Hampurilaissämpylöitä teollisesti valmistettaessa pyritään vakioimaan sämpylöiden koko ja massa. Taikinapalan massaa kutsutaan palapainoksi. Valmiin sämpylän massaa kutsutaan valmispainoksi. Hampurilaissämpylät valmistetaan ...
 • Litiumtestin kehittäminen liekkifotometrille referenssimenetelmän mukaisesti 

  Nordberg, Tea (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli kehittää BWB-XP-liekkifotometrille litiumreferenssimenetelmä, jolla voidaan testata litiumin jäljitettävyys referenssimateriaaleihin. Referenssimateriaalina tässä toimii litiumstandardi, johon verrataan ...
 • Krumpin MCC paahtomallin NIR-kalibraation kehitys 

  Hannunen, Katriina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän insinöörityö tehtiin Fazer Makeiset Oy:lle. Insinöörityössä oli tavoitteena luoda kalibraatiosuora NIRS DS2500 -mittauslaitteelle. Kalibraatiosuora kehitettiin, jotta voitaisiin mitata krumppi-massan paahtomallista ...
 • Paananen_Saana_Insinöörityö 

  Paananen, Saana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Valio Oy:n Tutkimus- ja tuotekehityskeskukselle. Työn tavoitteena oli käyttöönottaa laboratoriomittakaavan suklaanvalmistuslaite ja tutkia maitopohjaisten ingredienttien vaikutusta suklaan ...
 • Metallisten korujen ja korun osien kadmium- ja lyijypitoisuus sekä nikkelin liukenevuus 

  Pärnänen, Anneli (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityö suoritettiin Tukesissa, Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa Suomessa. Insinöörityö on osa Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumin REACH-EN-FORCE-4 valvontaprojektia. Insinöörityössä tutkittiin ...
 • DNA-näytteiden puhdistuksen automatisointi Biomek-robotilla 

  Raimi, Viktor (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työssä käydään läpi polyetyleeniglykolipuhdistusprotokollan automatisointia Beckman Biomek NXp -pipetointirobotilla sekä pohditaan automatisoinnin vaiheita ja käyttäjäystävälli-syyttä, että turvallisuusaspekteja. DNA- ...
 • Biohajoavan kartonkipakkauksen käyttöönotto 

  Hänninen, Pekka (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityössä selvitettiin, onko Snafu Oy:llä mahdollisuutta ottaa käyttöön biohajoavaa Aegle Barrier Plus -kartonkipakkausta muovisen tuotepakkauksen tilalle Silmusalaatti -tuotteelleen. Tiedettiin, että uuden ...
 • Allergeenipesujen validointi 

  Lindman, Mia (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli validoida sekä yrityksen pää- että sivutoimipisteen tuotannossa käytettävä puhdistusmenetelmä allergeenien suhteen. Tarkoituksena oli selvittää toimiiko aikaisemmin tutkimaton puhdistusmenetelmä ...
 • Elatusaineella täytettyjen yksiköiden puoliautomaattinen tarkastus 

  Lukumies, Tuija (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä insinöörityö tehtiin Orion Oyj:n mikrobiologiselle laadunvalvonnalle. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, onko puoliautomaattinen tarkastuskone Seidenader sopiva elatusaineella täytettyjen yksiköiden tarkastamis ...
 • Annossalaattirasioiden sauman vahvuuden mittausmenetelmän kehittäminen 

  Koskinen, Janette (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Insinöörityön tavoitteena oli löytää Apetit Ruoka Oy:lle toimiva menetelmä annossalaattirasioiden sauman vahvuuden mittaamiseen. Menetelmällä tuli pystyä mittaamaan sitä voimaa tai painetta, jolla muovisen rasian kanneksi ...
 • Solunsalpaajien vaikutus suolen limakalvon tiivisliitosproteiineihin 

  Launonen, Hanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Syöpä on yksi yleisimmistä kuolinsyistä maailmassa. Syöpää hoidetaan muun muassa solunsalpaajilla eli sytostaateilla, jotka tuhoavat tehokkaasti syöpäsoluja estämällä niiden jakautumisen. Solunsalpaajat vaikuttavat kuitenkin ...
 • Suojakaasun vaikutukset täytettyjen leipien säilyvyyteen 

  Aarnisalo, Niina (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Insinöörityössä verrattiin suojakaasuun ja ilmaan pakattujen täytettyjen leipien säilyvyyttä. Tavoitteena oli selvittää, onko suojakaasulla vaikutusta tuotteen säilyvyyteen ja laatuun. Opinnäytetyön toimeksiantajan kannalta ...
 • Korkeapaineprosessoinnin (HPP) käyttö kauratuotteiden valmistuksessa 

  Innanen, Veera (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä työssä tarkasteltiin korkeapaineprosessoinnin hyötyjä kauratuotteiden prosessoinnissa. Työn tarkoituksena oli selvittää, miten asiakasyritys voisi hyötyä korkeapainetekniikan käytöstä tuotteissaan ja minkälaisia ...
 • Paahtoprofiilin ja kahvilaadun vaikutus kahvin akryyliamidipitoisuuteen 

  Saarinen, Pirjo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä työ tehtiin Oy Gustav Paulig Ab:n toimeksiantona. Työssä tutkittiin, miten vaaleapaahtoisen kahvin paahtoparametrien muuttaminen vaikuttaa paahdetun kahvin akryyliamidipitoisuuteen sekä kahvin fysikaalisiin ja ...
 • Alfa-amylaasientsyymiaktiivisuuden vaikutus ruis ja vehnäjauholeivonnassa 

  Tiitto, Johanna (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vehnä- ja ruisleivän laatuun vaikuttavia tekijöitä on useita; jauhoissa käytetyn viljan kasvatusolosuhteista aina leivontatekniikkaan. Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää ruis- ja vehnäjauhoissa luontaisestikin ...

Näytä lisää