Uusimmat viitteet

 • Laatu vedeneristyksessä : vedeneristeen yhdistäminen hiertomassalattiaan 

  Maliniemi, Niko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoituksena oli laatia kehitysehdotus eli vaihtoehtoinen työohje vedeneristyksen ja hiertomassalattian yhdistämiseen laatu huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi RAK-Arima Oy. Tavoitteena työssä oli selvittää ...
 • Aliurakoitsijan ohjaus ja valvonta rakennustyömaalla 

  Vättö, Teemu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty portfoliona YIT Rakennuksella. Kohteena on ollut Taipalsaaren Palveluasunnot, johon valmistui 30 palveluasuntoa toukokuussa 2017. Työskentelin työmaalla 10 kuukautta rakennusmestarina. Sain tehdä ...
 • Runkotöistä tasoitetöihin 

  Turpeinen, Samu (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön lähtökohtana oli Varte Oy:n käytännön tarve yhtenäistää työvaiheiden suunnittelua ja toteutusta, jotta tavoitteisiin päästään aikataulu sekä kustannustehokkaasti työturvallisuus huomioiden. Tämän opinnäytetyön ...
 • Asbestilaadut,asbestin ja haitta-aineiden esiintyminen rakennuksissa, asbesti- ja haitta-ainekartoitus, asbestipurkutyömenetelmät 

  Kelokaski, Jari (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö käsittelee saneeraustarpeessa olevissa rakennuksissa esiintyvää asbestia ja haitta-aineita sekä niistä johtuvia asbestipurkutöitä. Työn tarkoituksena on parantaa linjasaneeraustyömailla toimivien henkilöiden ...
 • Teräsrakenteisen yhdyssillan rakentaminen kauppakeskuksen ja asemakorttelin välille 

  Korjus, Simo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin teräsrakenteisen yhdyssillan rakentamista poikkeuksellisen haastavaan paikkaan, YIT:n työmaalle Triplaan. Työssä käytettiin YIT:n luomaa työvaiheen läpivientiperiaatetta. Työvaiheen haasteita ...
 • Kynnyskysymys asuinkerrostalon tuotannossa 2018 

  Forselius, Aki (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selventää kynnyksiin tulleita muutoksia 1.1.2018 voimaan astuneen valtionneuvoston asetuksen rakennuksen esteettömyydestä 241/2017 mukaan. Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut ...
 • Työnjohtajana projektinjohtourakoinnissa 

  Tarvainen, Marko (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä portfolio-opinnäytetyössä käsitellään aihetta työnjohtajana projektinjohtourakoinnissa. Työn tein yhteistyössä työnantajani SRV Rakennus Oy:n kanssa. Työn tavoitteena on avata lukijalle, millaista on projektinjohtourakointi ...
 • Keraamisten laattojen asennus- ja laadunvarmistusohje maakostealle betonille asennetuille lattioille 

  Hallaniemi, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda keraamisten laattojen asennus- ja laadunvarmistusohje, kun asennetaan maakostealle betonille. Suomessa on perinteisesti isoja pinta-aloja tehdessä asennettu maakostealle betonille ...
 • 3D-koneohjaus kaivinkoneenkuljettajan näkökulmasta 

  Rasanen, Veijo (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli käsitellä 3D-koneohjauksen käyttöä maanrakennustyömaalla kaivinkoneenkuljettajan silmin työnjohdollisia näkökulmia painottaen. Työssä käytiin läpi koneohjauksen hyödyntämistä työnjohdon ...
 • Haitallisten VOC-päästöjen poistaminen ontelo-laattapohjaisesta betonilattiarakenteesta 

  Lamminen, Vesa-Matti (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö keskittyy julkisestikin esillä olleisiin sisäilmaongelmiin, joita on löydetty viime vuosikymmeninä enenevässä määrin. Opinnäytetyö kertoo haitallisten 2-etyyli-1-heksanoli-päästöjen poistamisesta ontelolaat ...
 • Lammin ulko-oven asennusohje 

  Ylönen, Risto (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitys Lammin Ikkunat ja Ovet ulko-ovien asennuksissa tapahtuvien virheiden johtumista asennusohjeen puutteista. Lammin ulko-ovien asennuksissa oli havaittu virheitä, jotka ...
 • Työnjohtajan tehtävät rivitalotyömaalla : Teoria ja sen soveltaminen käytäntöön 

  Kankkunen, Juha (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2016)
  Tämän portfolio-opinäytetyön tarkoituksena oli kerrata opinnoissa käyty rakennushankkeen tehtäväsuunnittelun, aikataulusuunnittelun, työturvallisuuden, esimiestoiminnan, projektisuunnittelun, tuotannon suunnittelun, ...
 • Vuokrakerrostalon kylpyhuoneiden kuntoarvio PTS-korjauksia varten 

  Kaivola, Lasse (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suorittaa helposti toteutettava kylpyhuoneiden kuntoarvio kahteen 2000-luvun alun kerrostaloon ja tehdä arvion suorittamisesta helppokäyttöinen työohje vastaavien arvioiden suorittamiseen ...
 • Kosteusvaurioituneen rakennuksen yleisimmät haitalliset mikrobit ja niiltä suojautuminen työmaalla 

  Pirhonen, Mika (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kosteusvaurioituneesta rakennuksesta yleisimmin löytyvät ihmiselle haitallisten mikrobien kasvamiseen tarvittavat tekijät. Lisäksi selvitetään, kuinka mikrobeja voi tunnistaa ...
 • Betonisten päällystekivien valmistuksessa käytettävän lisäaineen vaikutus kivien laatuun ja kustannuksiin 

  Virsu, Ville (Saimaan ammattikorkeakoulu, 2015)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kouvolan Betoni Oy:n betonisissa päällystetuotteissa mahdollisuutta käyttää lisäainetta, joka valmistajan mukaan vaikuttaisi positiivisesti kivien lujuuteen, kestävyyteen ja ...

Näytä lisää